21
07 2022
2510

Achitarea CAS pentru zilieri: în luna iulie obligațiile sunt divizate între prestatori și beneficiarii de lucrări

Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în MO și pusă în aplicare pe data de 15 iulie, vine cu completări și la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Casa Națională de Asigurări  Sociele precizează principalele aspect ale modificărilor operate.
 
Art. 4 din Legea nr.489/1999 a fost suplinit cu o categorie nouă de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale –  persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Detalii
21
01 2022
1642

IPC21 și IALS21: prezentarea formularelor după controlul fiscal pentru perioadele fiscale precedente

În urma controlului fiscal efectuat la entitate în luna decembrie 2021, au fost calculate plăți salariale suplimentare pentru anii 2018-2019. Respectiv, au fost calculate contribuții de asigurări sociale de stat, prime de asigurare obligatorie de asistență medicală și impozit pe venit. În cazul în care decizia de control fiscal a fost emisă pe data de 29 decembrie 2021, apar următoarele întrebări:
  • cum vor fi reflectate CAS pentru anii precedenți, ținând cont de faptul că în anii 2018-2019 contribuțiile erau calculate atât din contul angajatorului (18%), cât și din contul angajatului (6%), deoarece la îndeplinirea Formei IPC21 se solicită indicarea cotei procentuale?
  • urmează a fi reflectate în Darea de seamă IPC21 tabelul nr. 2 plățile calculate suplimentar salariaților sau este necesar a se declara sumele având în vedere şi plățile declarate anterior?
  • urmează a fi achitate plățile calculate suplimentar salariaților și cum se reflectă acestea în Darea de seamă IALS21?
04
01 2022
325

10.4.20 Cum urmează a fi achitate contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la eliberarea și/sau prelungirea patentei de întreprinzător persoanei fizice, aflate în concediu de îngrijire a copilului?

 Titularul patentei de întreprinzător, care se află în concediu pentru îngrijire a copilului pînă la vîrsta de 3 ani, a cărui contract de muncă este suspendat de către angajator, se exceptează de achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.


Detalii
22
07 2021
555

Termenul de declarare și achitare a CAS expiră pe 26 iulie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că, ținând cont de prevederile Codului civil, dacă ultima zi a termenului de prezentare a dării de seamă și achitare a obligației este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul stabilit expiră în următoarea zi lucrătoare. Astfel, data de 26 iulie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 

Categoriile plătitorilor sunt stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

24
05 2021
1419

Plățile efectuate în folosul angajaților. Caracterul ordinar și necesar

Urmează a fi confirmat caracterul ordinar si necesar al plăților efectuate în folosul angajaților aferent cărora au fost calculate toate impozitele salariale pentru recunoașterea la deducere a acestora?
 
Prin Legea nr.171/2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, art.24 din Codul fiscal a fost completat cu un alineat (192), care a avut drept scop permiterea la deducere a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru orice plăţi efectuate în folosul angajatului, în raport cu care au fost calculate toate impozitele salariale,
Detalii
30
03 2021
1020

Calcularea PAM în cazul plăților calculate pentru anul 2020, achitate în anul 2021

Care este modul de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în cazul în care contribuabilul preconizează să acorde angajaților în luna martie 2021 un premiu anual pentru rezultatele obținute în anul 2020?
 
În temeiul modificărilor operate prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, începând cu 1 ianuarie 2021,
Detalii
23
02 2021
1285

CNAS: clasificația bugetară pentru achitarea CAS

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 25 februarie 2021 este termenul-limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

 

  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1 - 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare prin intermediul Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) 
    Detalii
17
02 2021
436

CAS acumulate în luna ianuarie 2021 sunt în descreștere

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în luna ianuarie a anului 2021, în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 2779,3 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare la nivelul de 10,8% a planului anual de 25792,0 mil. lei, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 1096,5 mil. lei sau 7,3% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma CAS acumulate în prima lună a anului 2021 a înregistrat o descreştere cu 43,7 mil. lei sau cu 3,8%.

Detalii
05
01 2021
2376

CNAS: declararea contribuțiilor pentru luna decembrie 2020

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, angajatori, persoane juridice sau fizice asimilate angajatorului că, prin Legea nr. 60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, au fost operate modificări în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, contribuţia de asigurări sociale calculată la suma salariilor și recompenselor este datorată în cuantum  total de angajator. 
 
În contextul dat, parvin un şir de întrebări de la angajatori cu privire la declararea contribuţiilor de asigurări sociale calculate în luna decembrie 2020 aferente perioadelor anului 2021, în special a indemnizaţiilor pentru concediul ordinar plătit.
 

Detalii
29
12 2020
1445

Regimul fiscal al plății pentru executarea unei lucrări

În cadrul oricărei întreprinderi pot apărea situații în care anumite lucrări nu pot fi efectuate de personalul angajat și este necesară atragerea unei persoane terțe pentru executarea lucrărilor respective. În acest caz, legislația oferă entității posibilitatea de a încheia un contract individual de muncă sau un contract civil de prestări servicii/ executare de lucrări cu orice persoană. Întrebarea este care va fi regimul fiscal aplicabil în privința plăților efectuate persoanei care prestează serviciul/execută lucrarea în funcție de tipul contractului încheiat? 
 

Detalii