03
03 2022
396

Activitatea structurilor de primire turistică în anul 2021

Structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare din Republica Moldova pe parcursul anului 2021 au fost frecventate de 178,2 mii de turiști, numărul acestora fiind de 2 ori mai mare față de anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului comparative cu anul 2019 cu circa 284,4 mii de turiști sau de 4,1 ori, comunică Biroul Național de Statistică.
 
Astfel, din numărul total de turiști cazați, 109,3 mii sau 61,4% au fost turiștii rezidenți și 68,9 mii (38,6%) – nerezidenți. Comparativ cu anul 2020, numărul turiștilor rezidenți cazați în structurile de primire turistică colective a crescut de circa 1,8 ori, iar a celor nerezidenți – de 2,4 ori.


Detalii

19
11 2021
338

Tendințe pozitive în sectorul turismului

În ianuarie-septembrie anul curent structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare din Moldova au fost frecventate de 126,1 mii de turiști, în creștere de 1,9 ori față de perioada corespunzătoare a anului precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de ianuarie-septembrie 2019 cu circa 234,0 mii de turiști (de 4,5 ori).
 
Conform datelor Biroului National de Statistică (BNS), din numărul total de turiști, 81,6 mii (sau 64,7%) sunt rezidenți și 44,5 mii (35,3%) – turiștii nerezidenți. Astfel, în comparație cu perioadă respectivă din anul precedent s-a majorat numărul turiștilor cazați la hoteluri și moteluri – cu 29,0 mii persoane (+76,3%),
Detalii
16
06 2021
312

6.8.4.1 Cum se calculează taxa pentru cazare?

 Taxa pentru cazare se calculează în mod individual de către contribuabil prin înmulțirea venitului din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare cu cota concretă a taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale (art. 293 alin. (1), lit. g) din anexă la titlul VII din Codul fiscal).


Detalii
16
06 2021
390

6.1.3 Ce include sistemul taxelor locale?

În conformitate cu prevederile art. 289 alin. (2) din Codul fiscal, sistemul taxelor locale include:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ- teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei);
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de
Detalii

21
05 2021
458

Activitatea structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare

În trimestrul I din anul curent, structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare din țară au fost frecventate de 22,1 mii de turiști sau cu 43,0% mai puțin față de ianuarie-martie 2020, anunță Biroul Național de Statistică.
 
Pentru comparație, în aceiași perioadă din anul 2019 au fost cazați 55,3 mii turiști, în anul 2018 – 49,7 mii, iar în lunile ianuarie-martie 2017 structurile de primire turistică au găzduit în total 44,8 mii persoane.
 
09
12 2020
668

Structurile de primire turistică: calitate fără stele

Executivul a aprobat astăzi, 9 decembrie, proiectul hotărârii  pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei.

Astfel, din Normele metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei  vor fi excluse prevederile ce țin de clasificarea pe categorii a structurilor de primire turistică cu funcții de servire a mesei. Autorul proiectului este Ministerul Economiei și Infrastructurii, care a propus anularea categoriilor (stelelor), clasificarea structurilor fiind asigurată pe tipuri, în funcție de serviciile ce sunt prestate consumatorilor.


Detalii
25
09 2020
553

(10.2.18) Poate fi desfășurată activitatea 2.50 ”Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii caselor rurale”, în baza patentei de întreprinzător, prin intermediul mai multor case rurale?

Conform prevederilor art. 3 alin. (64) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93/1998, pentru desfășurarea activității menționate la poziția 2.50 “Servicii de cazare și masă prestate de proprietarii caselor rurale” din anexa la Lege, patenta se eliberează pentru o singură casă rurală.

 

Totodată, potrivit art. 4 alin. (31) al acestei Legi, la cererea de eliberare a patentei pentru desfășurarea activităților menționate la poziția 2.50 din anexa la Lege se anexează copia extrasului din registrul bunurilor imobile sau din registrul de evidență a gospodăriilor populației aferente casei rurale care va fi folosită în cadrul activității respective.

 


Detalii