11
03 2019
451

Consultanță privind depunerea în mod electronic a Declarației cu privire la impozitul pe venit

Centrul de apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) informează contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care practică activitate de întreprinzător și au obligația să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit până la data de 25 martie 2019 că dânșii pot beneficia de consultanță și asistență tehnică din partea operatorilor CTIF în ceea ce privește prezentarea în mod electronic a Declarației/Dării de seamă cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 către Serviciul Fiscal de Stat (SFS).
Detalii
26
10 2018
352

Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice electronice și fiscalitate

Începând cu luna octombrie curent, Centrul de apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) oferă persoanelor interesate consultanță privind modul de utilizare a funcționalităților noului Sistem Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice ” (MTender). Aceste servicii sunt oferite de către operatorii Centrului zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00, la tel: 022 822 038.

Durata medie de soluționare a unei solicitări telefonice este de 5-10 minute.
Detalii
24
11 2015
1042

Cu privire la Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat. Comunicat informativ al IFPS

Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat 0 8 000 1525, este o modalitate de comunicare directă și operativă a instituției cu beneficiarii principali ai serviciilor noastre – contribuabilii. Prin intermediul Centrului Unic de Apel contribuabilii pot primi consultații gratuite la subiectele interesate.
Detalii
24
08 2015
808

Gradul de satisfacție privind serviciile prestate de Linia unică de apel a Serviciului Fiscal de Stat

Întru optimizarea acțiunilor de promovare continuă a conformării fiscale benevole, facilitării accesului contribuabililor la informațiile ce țin de aplicarea legislației fiscale, Serviciul Fiscal de Stat a elaborat un chestionar pentru contribuabilii-utilizatori ai serviciilor Liniei unice Centrul de Apel al Serviciului Fiscal de Stat 0 800 1525, pe domeniul aferent aplicării legislației fiscale (impozitul pe venit; taxa pe valoarea adăugată; impozite și taxe locale etc.).
Detalii
07
08 2015
771

Doi ani de la crearea centrului unic de apel al serviciului vamal

În august 2013, Serviciul Vamal lansa Centrul Unic de Apel pentru persoane fizice și juridice. La doi ani de la crearea Call Centrului, acesta și-a confirmat utilitatea și eficiența. Agenții economici și persoanele fizice nu mai sunt puși în situația de a căuta informația în surse nesigure, cu riscul de a fi duși în eroare prin dezinformare.
Detalii
03
02 2015
816

Centrul de Apel Unic al Serviciului Vamal, pentru cetățeni și reprezentanții mediului de afaceri

Pe parcursul lunii ianuarie Centrul Unic de Apel al Serviciului Vamal (Call Center) a recepționat circa 870 apeluri de la persoane fizice și juridice.

Centrul Unic de Apel a fost creat în vederea stabilirii unui dialog constructiv cu cetățenii și agenții economici. Un alt obiectiv este de a răspunde operativ la întrebările persoanelor fizice și juridice, care călătoresc peste hotare sau celor aflate în străinătate, ce doresc să viziteze Moldova sau au afaceri cu parteneri din RM și sunt interesați de condițiile de trecere a mărfurilor peste hotare.
Detalii