26
01 2021
187

Autorizația de antreprozit vamal va fi eliberată online

Procedura de eliberare a Autorizației de antrepozit vamal (administrarea și gestionarea antrepozitului) se va desfășura doar în format electronic, începând cu 1 februarie curent, anunță Serviciul Vamal. Cererea de obținere a actului permisiv poate fi depusă aici.La cerere vor fi anexate și actele necesare pentru prestarea serviciului:
1. Actul ce demonstrează rațiunea economică privind necesitatea înființării antrepozitului vamal (business-plan, calculul economic al eficienței depozitului, etc.)

Detalii

26
10 2020
109

(28.27.18) Prin ce act normativ este aprobat formularul cererii privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi modul de completare a cesteia şi confirmarea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului?

Formularul cererii privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi modul de completare a cesteia şi confirmarea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului este aprobat prin Ordinul Serviciului fiscal de Stat nr. nr. 352 din 28.09.2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor.

08
10 2020
261

(40.3.17) Este în drept subiectul impozabil cu TVA să solicite rambursarea TVA suplimentară pentru perioadele fiscale din Programul de rambursare a TVA, pentru care anterior a fost acordată rambursarea TVA în mărime parțială?

Potrivit pct.3 din Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară (în continuare Regulament), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020 termenul de solicitare a rambursării TVA este reglementat de prevederile art.266 din Codul fiscal al Republicii Moldova.

Detalii
07
10 2020
250

(40.4.16) În ce mod urmează a fi completată Cererea de acordare a subvenției pentru dobânzile la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale?

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 22 septembrie 2020 ,,Cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor”, Cererea de acordare a subvenţiei pentru dobânzile la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 (Anexa nr.1 la Regulamentul privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, Ordinul nr.66/2020), a fost completată cu textul:


Detalii
05
10 2020
356

Atestarea impedimentului justificator

Regulamentul cu privire la eliberarea avizului de atestare a impedimentului justificator de neexecutare a obligației a fost aprobat de Camera de Comerț și Industrie a RM și, fiind publicat în MO din 2 octombrie curent, a intrat în vigoare. Documentul determină procedura și modul de atestare a circumstanțelor (evenimentelor) care au avut loc pe teritoriul RM și pot servi impediment justificator în cazul nerealizării prevederilor unui contract comercial.

 
Detalii

25
08 2020
258

Avizarea cererii de retragere obligatorie în cazul ofertelor publice de cumpărare

Comisia Națională a Pieței Financiare se va pronunţa în privinţa avizării cererii de retragere obligatorie în cazul ofertelor publice de cumpărare, în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. Dacă Comisia va considera, că cererea de retragere obligatorie este incompletă, incorectă sau conține informaţii neclare sau interpretabile, termenul stabilit va începe să curgă de la data la care cererea de retragere obligatorie modificată este depusă la  CNPF de către ofertant.

Detalii
29
07 2020
579

29.1.3.1.37. Se permite oare la deduceri în scopuri fiscale suma impozitului pe venit achitat în plus și anulată în modul stabilit de Guvern din motivul expirării termenului de prescripție pentru restituirea acestuia (6 ani de la data efectuării/sau apariției acestei supraplăți)?

În conformitate cu prevederile art.266 alin.(1) și alin.(3) din Codul fiscal, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariției lor. Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă. În acest caz, nu se va efectua nici o compensare ori restituire, cu excepția cazurilor prevăzute la alin.(2). Depunerea cererii suspendă curgerea termenului indicat.


Detalii
22
07 2020
915

Termenul de examinare și executare a cererii contribuabilului de compensare a obligațiilor fiscale

Procedura de compensare a obligațiilor fiscale este stabilită de art. 175 din Codul fiscal (CF).  Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită. Compensarea se efectuează la iniţiativa SFS sau la cererea contribuabilului, dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel.
 
Una din întrebările deseori adresate de contribuabili este în ce termen organul fiscal trebuie să examineze și să execute cererea de compensare depusă?

Detalii
09
07 2020
678

Cererile pentru înregistrarea cu statut de șomer vor fi depuse online

Cererile de înregistrare cu statut de șomer vor putea fi depuse și în regim online, fiind eliminată necesitatea prezentării documentelor de către solicitanți în cazul în care statutul declarat de aceștia este validat în baza datelor înscrise în registrele electronice ale altor instituții, cum ar fi Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice etc.
 
Guvernul a aprobat ieri, 8 iulie, proiectul  cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr.11 din Hotărârea Guvernului pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Detalii
29
06 2020
717

Aspecte importante pentru intentarea procesului de insolvabilitate de către creditor

Intentarea procedurii de insolvabilitate presupune inițierea acesteia la cererea creditorului în instanța competentă, în scopul satisfacerii creanțelor creditorului. Intentarea procesului de către creditor presupune deținerea de către acesta a unui interes legitim în intentarea procesului de insolvabilitate şi dacă își poate argumenta creanțele şi temeiurile de intentare a procesului de insolvabilitate.

 


Detalii