27
02 2018
468

Despre obligația proprietarului unui centru comercial să depună în adresa autorităților administrației publice locale notificarea privind inițierea activității de comerț și să achite taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii

De către primăria orașului, în baza cererii depuse de persoana fizică (cetățean), prin autorizația de funcționare din 23 decembrie 2015
Detalii
02
11 2017
10197

Controalele de stat. Reguli noi

Agentul economic nu va mai fi notificat prealabil despre începerea controlului privind respectarea legislaţiei cu privire la siguranţa ocupaţională şi la raporturile de muncă. Această prevedere a intrat în vigoare în urma modificărilor operate în legislaţie.
Detalii
29
09 2017
364

2. (4.3.17) Care sunt opțiunile disponibile, de depunere a cererii de solicitare a certificatului de acciz, pentru agentul economic care urmează să se înregistreze în calitate de subiect al impunerii cu accize?

Pentru obținerea statutului de plătitor de accize, contribuabilul care preconizează să se ocupe sau care se ocupă cu prelucrarea și/sau fabricarea mărfurilor pasibile impunerii cu accize are două opțiuni de depunere a cererii de solicitare a Certificatului de acciz:

  1. pe suport de hîrtie;
  2. prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere”.

Detalii
29
09 2017
343

1. (4.14.5) Care sunt opțiunile disponibile de depunere, de către subiectul impunerii cu accize, a cererii de anulare a înregistrării statutului de subiect al impunerii cu accize?

Anularea înregistrării statutului de subiect al impunerii cu accize, pentru subiectul conectat la Serviciul Informațional Automatizat „e-Cerere”, se va efectua prin depunerea de către subiectul impunerii cu accize a înștiințării prin intermediul SIA „e-Cerere”.

În cazul în care solicitantul care deține statut de plătitor de accize nu este conectat la serviciul electronic „e-Cerere”, acesta va depune cererea pe suport de hîrtie în adresa Direcției deservire fiscală în raza căreia se deservește, iar funcționarul fiscal din cadrul Direcției deservire fiscală care deține rol atribuit pentru accesarea SIA „e-Cerere”, va asigura înregistrarea cererii.
Detalii