20
06 2017
666

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind depunerea cererii introductive, efectuarea controlului fiscal și înaintarea sumei restante admisă de agentul economic care este în incapacitate de a-și onora obligațiile față de BPN

Insolvabilitate este situația financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de a-şi onora obligațiile de plată, constatată prin act judecătoresc de dispoziție.

Cadrul juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului şi prin distribuirea produsului finit este reglementat de prevederile Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Lege).
Detalii
16
06 2017
1714

Aspecte juridice fiscale ale contractului de donație

Contractul de donație este, ca şi oricare alt act juridic, un contract ce dă naştere la diferite drepturi şi obligații în sarcina ambelor părți contractante. Caracteristic pentru contractul de donație este că cel ce donează, adică donatorul, îşi micşorează din propria-i dorință patrimoniul, în favoarea donatarului. Acest lucru se realizează benevol, iar donatorul nu poate cere în schimb anumite prestații sau obligații de tip pecuniar, fapt care delimitează totalmente contractul de donație de celelalte contracte.
Detalii
16
06 2017
416

13. (32.1.11) Care este procedura de luare la evidență fiscală a persoanei fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiției?

În conformitate cu art.163 alin.(5) din Codul fiscal, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător sau practică activitate profesională licenţiată ori autorizată, reglementată de legislaţia de specialitate, organul fiscal este în drept, la cererea contribuabilului, să atribuie cod fiscal diferit de codul fiscal personal, indicat în licenţă sau alt document care permite practicarea activităţii respective.
Detalii
13
05 2017
560

Confirmarea lipsei restanţelor unei ONG

Cum pot obtine un certificat privind lipsa datoriilor unei ONG (organizatie neguvernamentală)?

In conformitate cu prevederile p.9) art.136 al Codului fiscal, Serviciul Fiscal de Stat, la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia
Detalii
27
01 2017
576

La AGEPI s-a dublat numărul de cereri depuse online

Numărul cererilor de înregistrare și reânnoire a obiectelor de proprietate intelectuală depuse online la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) a înregistrat o creștere semnificativă în 2016.
Detalii
16
01 2017
631

Un nou Regulament de la Banca Națională

Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) a aprobat Regulamentul cu privire la deţinerea de către bănci a cotelor în capitalul persoanelor juridice. Mai exact, documentul stabileşte mecanismul şi regulile referitor la deţinerea de către bănci, direct sau indirect, a cotelor în capitalul persoanelor juridice rezidente sau nerezidente, altele decât băncile rezidente.
Detalii