19
01 2021
359

CNAS reiterează: subdiviziunile teritoriale nu eliberează certificate pe suport de hârtie

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că subdiviziunile sale teritoriale nu eliberează certificate pe suport de hârtie pentru a fi prezentate la diferite instituţii publice de pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Schimbările în activitatea instituţiei au fost generate de modificările operate în Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, fiind completat art. 6 „Conectarea la platforma de interoperabilitate și participarea la schimbul de date”.

Detalii
17
12 2020
518

Taxa pentru poluarea mediului în cazul importului fertilizanților ecologici

Întreprinderea noastră a importat în luna septembrie produse care dețin certificate emise de către autoritățile Uniunii Europene ce confirmă că produsele sunt ecologice (ex. fertilizanți – Ferticell Universal 0-0-1). Se încadrează produsele importate în noțiunea de poluant și suntem oare obligați să achităm taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului?
 

Detalii
01
12 2020
1658

De astăzi, fără certificate pe suport de hârtie

Începând cu ziua de astăzi, 1 decembrie 2020, subdiviziunile teritoriale  ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale nu vor mai elibera certificate pe suport de hârtie pentru a fi prezentate la diferite instituţii de stat, precizează CNAS. Autorităţile publice pot obţine informaţiile necesare prin accesarea datelor deţinute de CNAS cu suportul Agenţiei de Guvernare Electronică. Instituţiile solicitante vor interacționa pe o Platformă tehnologică comună de schimb de date – MConnect.
 
Accesarea datelor necesare prin acest sistem reduce povara administrativă asupra cetăţenilor şi contribuie la soluționarea mai rapidă a problemelor acestora, asigurând o comunicare mai eficientă între autoritate şi beneficiarii săi.
Detalii
30
11 2020
145

Specialiştii în domeniul geodeziei vor fi certificați

Certificarea specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului are drept scop determinarea nivelului de cunoaştere a cadrului normativ şi tehnic necesar pentru executarea lucrărilor respective, a abilităţilor profesionale, stimularea perfecţionării profesionale, precum şi ridicarea responsabilităţii în activitatea practică şi identificarea factorilor de risc.

 

În MO din 27 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.817, prin care este aprobat Regulamentul cu privire la certificarea specialiștilor indicați supra. Documentul stabileşte procedura de certificare, dar şi de organizare și desfășurare a activității comisiilor de certificare în domeniile respective, care va fi efectuată de către comisiile instituite prin ordinul directorului general al Agenției Relații Funciare şi Cadastru.

Detalii
30
07 2020
1938

Medicii de familie vor elibera adeverința medicală pentru conducătorii auto

Concluzia privind aptitudinea de conducere va fi efectuată de către medicul de familie, în baza examenului clinic medical, datelor din Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară (SIA AMP) și a informațiilor privind afecțiunile/stările de care suferă persoana. Dacă medicul de familie în cadrul examenului stabilește prezența afecțiunilor care necesită consultația medicilor specialiști de profil, examinarea medicală va fi efectuată de către Comisia pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

Detalii
30
06 2020
1201

Verificarea autenticității certificatului de rezidență fiscală și a apostilei electronice aplicate

Certificatul de rezidenţă fiscală se eliberează de către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.50/2017  al Ministerului Finanțelor și se utilizează în cazul în care contribuabilii înregistrați pe teritoriul Republicii Moldova intră în relații contractuale cu nerezidenți, în scopul beneficierii de prevederile convențiilor (acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri, încheiate între RM şi alte state.

 


Detalii
27
05 2020
958

Certificatul de producător agricol autohton va deveni document de strictă evidență

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea și evidența Certificatului de producător agricol autohton (Regulament) ce are drept scop aprobarea unui formular tipizat – Certificat de producător agricol autohton (Certificat), precum și reglementarea modalității eliberării și evidenței acestuia. Potrivit autorilor, obiectivul inițiativei este valorificarea produselor agricole autohtone în piețe, crearea evidenței centralizate, verificarea provenienței și a calității produselor.
Detalii
21
04 2020
2166

Dispoziția nr. 20 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Începând cu 27 aprilie 2020, I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, va relua prestarea serviciilor publice:
1.1. înmatricularea vehiculelor în regim special;
1.2.documentarea conducătorilor auto;
1.3.înregistrarea actului de naștere, cu eliberarea certificatului;
1.4.înregistrarea căsătoriei

Prevederea se conține în Dispoziția nr. 20 din 21.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale.
03
04 2020
796

Desfășurarea în baza patentei de întreprinzător a activității de publicitate în locurile publice

Poate fi desfășurată activitatea de plasare și difuzare a publicității pe placarde în locurile publice în baza patentei de întreprinzător, prevăzută de pct. 2.29 al anexei la Legea nr. 93 din 15.09.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Legea nr. 93/1998), și anume „Scrierea placardelor, filmelor netirajate, amenajarea vitrinelor, reclamatelor, prezentarea artistică”?
Detalii
26
03 2020
1243

Despre certificatul pentru aflare în spațiul public

Pct. 1 din Dispoziția nr.3 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova prevede că:

„Se interzice persoanelor în vârstă de peste 63 ani, începând cu data de 25 martie 2020, aflarea în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia:
(i) deplasărilor în interese de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă,
(ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;
(iii) deplasarea pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amânată;
(iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate (ex. decesul unui membru al familiei, necesităţi ale persoanelor şi animalelor de companie etc).”

Detalii