07
07 2022
747

Verificarea statutului certificatului medical

Statutul certificatului medical poate fi verificat online, la accesarea rubricii „Statutul certificatului medical”, reiterează Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Acest serviciu online permite beneficiarului să verifice:
  • dacă datele din certificat au fost transmise de către instituţiile medicale;
  • dacă aceste date au fost examinate de către CTAS şi indemnizaţia a fost stabilită ori s-a refuzat în stabilirea acesteia; 
  • dacă mijloacele financiare au fost transferate pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

  • Detalii
29
03 2022
301

Formarea continuă a adulților: credite de studii transferabile

Diplomele de recalificare profesională vor fi substituite cu certificate de recalificare profesională, iar beneficiarii vor avea posibilitatea de a deține respectivele certificate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, iar oportunitatea verificării valabilității acestora la Centrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale în Educație ar putea asigura recunoașterea actelor de studii în contextul Acordurilor bilaterale semnate de Republica Moldova cu alte țări.


Detalii

28
01 2022
642

Și subiecții declarării de avere și interese personale pot solicita de la CNAS certificate doar în format online

Casa Naţională de Asigurări Sociale reiterează că nu eliberează certificate pe suport de hârtie privind cuantumul prestaţiei sociale achitate sau a venitului obținut pentru a depune declarațiile privind impozitul pe venit sau declarațiile de avere și interese personale.
 
Pentru a obține informația solicitată, beneficiarii de prestații sociale care dețin semnătura electronică, inclusiv mobilă, urmează să utilizeze serviciul electronic „Acces CPAS” de pe pagina-web oficială a CNAS www.cnas.gov.md sau să acceseze  Portalul Guvernamental al Cetățeanului, numit MCabinet.


Detalii

16
11 2021
404

Cum vor confirma ONC statutul de utilitate publică

Comisia de certificare – organul care atribuie și retrage organizațiilor necomerciale statutul de utilitate publică se transferă din subordinea Ministerului Justiției și va activa pe lângă Agenția Servicii Publice. În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 321 din 10 noiembrie 2021 cu privire la modificarea HG nr. 266/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Certificare și a modelului Certificatului de utilitate publică.
 
Modificările operate au ca scop aducerea Regulamentului în concordanță cu Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale,
Detalii
21
09 2021
337

ANSA va continua eliberarea certificatelor pentru semințe și material săditor

Agenții economici din domeniul agroalimentar se confruntă cu lipsa procedurilor transparente şi clare de eliberare, retragere şi/sau suspendare a certificatului de calitate a seminţelor/buletinul de analiza a seminţelor pentru uz intern, a certificatului de valoare biologică, precum şi a certificatului pentru materialul de înmulţire şi cel săditor importat (Certificat). În acest context, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat proiectul hotărârii de Guvern privind procedurile de eliberare a unor certificate de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, care stabileşte termenul de valabilitate, precum şi modul de eliberare, retragere şi/sau suspendare a certificatelor. Documentul este inclus pe agenda ședinței secretarilor generali de astăzi, 21 septembrie.


Detalii

10
06 2021
384

ANSA: asigurarea calității materialului săditor

Semințele și materialul săditor destinat comercializării trebuie să corespundă normelor și cerințelor de identitate și puritate a soiului, de calitate și de infestare a semințelor cu patogeni. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor propune pentru consultare publică  proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de eliberare a unor certificate, care va stabili termenul de valabilitate, precum şi modul de eliberare, retragere și/sau suspendare de către autoritate a:
 
  • certificatului de calitate a semințelor/buletinul de analiză a semințelor pentru uz intern;

  • Detalii
24
05 2021
738

Cu un act permisiv mai puțin

Din lista actelor permisive care se încadrează în categoria certificatelor este exclusă autorizația de electrician pentru amenajarea instalațiilor noi şi reconstruite la practicarea activităţii de întreprinzător, care se elibera de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, gratuit, pe un termen de 3 ani.
 
 În Monitorul Oficial din 21 mai curent a fost publicată Legea nr. 63 din 22 aprilie 2021 pentru modificarea unor acte normative, ce are ca scop eliminarea lacunelor de reglementare identificate în procesul de implementare a cadrului normativ în partea ce ține de procedura de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare și reluare a valabilității sau retragerii autorizațiilor în sectoarele energeticii,
Detalii
18
05 2021
426

32.1.26 Pentru care categorii de contribuabili Serviciul Fiscal de Stat eliberează Certificat de atribuire a codului fiscal/Adeverința prin care se confirmă faptul identificării persoanei fizice nerezidente în Registrul fiscal de stat prin numărul de identificare de stat, atribuit de către organul competent?

Conform prevederilor art. 163 din Codul fiscal, de către Serviciul Fiscal de Stat, în a cărei rază de activitate se află sediul (domiciliul), indicat în documentele de constituire (în buletinul de identitate) sau în documentul prin care se permite practicarea activităţii, ori se află obiectul impozabil, li se atribuie/confirmă cod fiscal următoarelor categorii de contribuabili:

Detalii
23
04 2021
807

Modificări în formularul Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA

În Monitorul Oficial din 23 aprilie a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 216 din 16 aprilie 2021 privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.392/2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

În temeiul art.1323 alin.(10), precum şi art.112 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,


Detalii

12
04 2021
499

Modificarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA

În Monitorul Oficial din 9 aprilie curent a fost publicat Ordinul SFS nr. 189 din 2 aprilie 2021 privind modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 392  din 30.04.2015 privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

În temeiul art.1323 alin. (10) precum și art.112 alin.(5) din  Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările și completările ulterioare,


Detalii