26
01 2021
1487

Solicitarea online a informației din Registrul bunurilor imobile

Informațiile din Registrul bunurilor imobile comandate online și disponibile anterior doar pentru bunurile amplasate în mun. Chișinău, pot fi solicitate prin internet pentru toate imobilele amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Agenţia Servicii Publice.
 
Astfel, cetățenii pot solicita online:
  • eliberarea planului cadastral la nivel de sector cadastru (reprezentarea informaţiei grafice despre toate terenurile înregistrate cuprinse întru-un sector cadastral)
  • eliberarea planului cadastral pentru un bun imobil: teren, încăpere izolată sau loc de parcare (reprezentarea grafică din baza de date a cadastrului bunului imobil înregistrat)

  • Detalii
06
12 2017
4391

Gata cu cozile la CNAS

Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă că începând cu 1 decembrie curent, prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale, va elibera clienţilor instituţiei mai multe tipuri de certificate/extrase din contul persoanei asigurate.
Detalii
30
03 2017
912

Aplicarea uniformă a prevederilor legislaţiei - scopul Serviciuluii Vamal

Serviciul Vamal propune pentru dezbateri proiectul Ordinului „Referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare, autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, Normelor privind procedura de control a dovezilor de origine a mărfurilor la acordarea preferinţelor tarifare, Instrucţiunii cu privire la procedura de verificare a dovezilor de origine preferenţială a mărfurilor”.
Detalii
15
06 2016
948

Laboratorul Serviciului Vamal a primit certificatul de acreditare

Recent, urmare a implementării unui sistem modern de management al calității, precum și realizării cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI/17025:2006, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a acreditat Direcția cercetarea și expertiza mărfurilor (Laboratorul vamal), conferindu-i competența de efectuare a activităților de expertiză pentru produsele petroliere și alimentare.
Detalii