06
12 2017
4151

Gata cu cozile la CNAS

Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă că începând cu 1 decembrie curent, prin intermediul subdiviziunilor sale teritoriale, va elibera clienţilor instituţiei mai multe tipuri de certificate/extrase din contul persoanei asigurate.
Detalii
30
03 2017
719

Aplicarea uniformă a prevederilor legislaţiei - scopul Serviciuluii Vamal

Serviciul Vamal propune pentru dezbateri proiectul Ordinului „Referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura de completare, autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, Normelor privind procedura de control a dovezilor de origine a mărfurilor la acordarea preferinţelor tarifare, Instrucţiunii cu privire la procedura de verificare a dovezilor de origine preferenţială a mărfurilor”.
Detalii
15
06 2016
747

Laboratorul Serviciului Vamal a primit certificatul de acreditare

Recent, urmare a implementării unui sistem modern de management al calității, precum și realizării cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI/17025:2006, Centrul Național de Acreditare MOLDAC a acreditat Direcția cercetarea și expertiza mărfurilor (Laboratorul vamal), conferindu-i competența de efectuare a activităților de expertiză pentru produsele petroliere și alimentare.
Detalii