21
07 2015
1155

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului

Conform Ordinului nr. 91 din 26.06.2015, a fost retras certificatul de calificare al unui auditor pentru încălcarea prevederilor art. 15 lit. f) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, ce presupune că auditorul este obligat ca în fiecare an, începând cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare
Detalii
01
07 2015
2527

Aprobat. Ce prevăd noile modificări privind procedura de eliberare a concediilor de boală

Guvernul în exercițiu a aprobat astăzi o serie de modificări şi completări la Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical. Acestea au scopul de a aduce în concordanţă prevederile Instrucţiunii cu Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale şi Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă.
Detalii
01
07 2015
1539

Privind certificatele de rezidență

Începînd cu 1 mai 2015, în conformitate cu prevederile Ordinului IFPS nr. 230 din 20.03.2015, eliberarea certificatelor de rezidență și a certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova şi impozitele achitate (reținute) se realizează de către inspectoratul fiscal de stat teritorial în raza căruia îşi are domiciliul persoana fizică sau sediul central persoana juridică solicitantă sau, după caz, de către Direcția generală administrarea marilor contribuabili.
Detalii
16
06 2015
986

Procedurile exporturilor de mărfuri pe piaţa europeană va fi simplificate

Regulamentul privind procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat a fost aprobat în şedinţa de miercuiri a guvernului.

Precum a menţionat şeful Serviciului Vamal Tudor Baliţchi, documentul a fost elaborat în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova prevăzute în Acordului de Asociere și are drept scop simplificarea procedurii de confirmare a originii mărfurilor autohtone care sunt exportate în Uniunea Europeană în regim preferențial, cu scutire de taxe vamale.
Detalii
15
06 2015
1028

Timpul şi costurile pentru certificările necesare exportului de miere în UE vor fi reduse la jumătate

Timpul şi costurile pentru obţinerea certificărilor necesare exportului de miere în UE vor fi reduse la jumătate, după optimizarea procedurilor de export al mierii de albine. Mecanismul de export al mierii în Uniunea Europeană în prezent este destul de anevoios, ca urmare livrările constituie doar a zecea partea din capacităţile producătorilor autohtoni, informează Moldpres.
Detalii
10
06 2015
3266

Instrucţiunea privind eliberarea certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

În scopul executării prevederilor punctului 8 din anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, nr. 73 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/174 din 28 aprilie 2015), Casa Naţională de Asigurări Sociale a aprobat prin ordinul nr. 99-A din 15.05.2015 Instrucţiunea privind eliberarea certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare — Instrucţiune).
Detalii
09
06 2015
943

4. (29.1.7.67) Care sunt actele necesare pentru a obține certificatul de rezidență (forma 1 DTA-13)?

În conformitate cu prevederile pct. 13 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013, certificatul de rezidență (forma 1DTA-13) se eliberează pentru fiecare categorie de contribuabili
Detalii
09
06 2015
783

3. (29.1.7.68) Unde se depun documentele pentru primirea Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?

În temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 230 din 20 martie 2015, cererea pentru primirea Certificatului de rezidență (forma 1DTA-13) însoțite de pachetul de documente se depune la Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale în raza de deservire sau Direcția generală administrarea marilor contribuabili, după caz.
Detalii
09
06 2015
773

2. (29.1.7.69) În cît timp se eliberează certificatul de rezidență (forma 1DTA-13)?

În conformitate cu prevederile pct. 11 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formelor tipizate ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2013, certificatul de rezidență (forma 1DTA-13) se eliberează solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
Detalii
09
06 2015
1148

1. (29.1.7.70) În ce cazuri organul fiscal este în drept de a refuza în eliberarea certificatului de rezidență (forma 1DTA-13)?

Organul fiscal este în drept să refuze eliberarea certificatului de rezidenţă (forma 1DTA-13), în cazul în care contribuabilul are restanțe faţă de bugetul public național, nu îndeplinește condițiile de atestare a rezidenței sau nu sînt prezentate documentele specificate la pct. 13 din anexa 6 a Hotărârii Guvernului
Detalii