27
04 2015
1516

Serviciul Fiscal de Stat vine în întâmpinarea contribuabilului, oferindu-i pe de 1 mai posibilitatea de a primi Certificatul de rezidență direct de la Inspectoratul fiscal de Stat teritorial (în raza de deservire a căruia este la evidență)

În scopul optimizării deservirii contribuabililor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a organizat pentru funcționarii fiscali din cadrul direcțiilor administrare fiscală ale inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, pe data de 22 și 23 aprilie a.c., seminarul cu genericul: ,,Administrarea nerezidenților și impozitarea veniturilor obținute de aceștia în Republica Moldova”.
Detalii
24
04 2015
1196

Certificatele de rezidență – noul mecanism

Stimați contribuabili,

Serviciul Fiscal de Stat informează că în temeiul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.230 din 20.03.2015 (publicat în Monitorul Oficial nr.74-77/581 din 27.03.2015), începînd cu 01 mai 2015, certificatul de rezidență pentru persoanele fizice și juridice și formele de atestare a impozitului pe venit achitat de nerezidenți în Republica Moldova
Detalii
22
01 2015
995

Certificarea auditorilor interni din sectorul public

Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public.

Astfel, la examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice
Detalii
20
01 2015
1796

Cu privire la unele particularități de eliberare a certificatelor privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului supus înstrăinării/gajului – proprietate a cetăţeanului

Procedura de eliberare a certificatelor privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului supus înstrăinării/gajului – proprietate a cetăţeanului, din data punerii în aplicare a Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (MO, nr. 72-77 din 28 martie 2014), s-a dovedit a fi una dificilă pe motivul, că Instrucțiunea în cauză, reglementînd unele aspecte tehnice de eliberare a certificatelor respective (cum ar fi termenul de eliberare, termenul de valabilitate, oportunitatea de prezentare a certificatelor eliberate de serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, etc.)
Detalii
17
11 2014
2175

Decizia CNPF privind eliberarea certificatului de asigurare Carte Verde

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a interzis eliberarea și utilizarea de către asigurătorii licențiați pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă și externă a formularelor certificatului de asigurare „Carte Verde”, care a fost recent aprobat de Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA). Totodată, Guvernul a aprobat recent un proiect care prevede noi reguli în procesul de eliberare a acestor certificate.
Detalii
08
11 2014
1296

Certificatul fitosanitar pentru export/reexport va fi eliberat în cadrul unui ghişeu unic

Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea certificatului fitosanitar pentru export/reexport, informează Moldpres.

Vasile Bumacov, ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare a declarat astăzi la şedinţa Guvernului că scopul aprobării regulamentului constă în simplificarea procedurii de eliberare a certificatului fitosanitar.
Detalii
20
10 2014
980

BNM pune în circulație șase monede comemorative

Astăzi, 20 octombrie 2014, Banca Națională a Moldovei pune în circulație şase monede comemorative, ca mijloc de plată şi în scop numismatic.Două dintre acestea completează seria „Personalităţi” și sunt consacrate celei de-a 75-a aniversări de la nașterea distinsului poet, prozator, dramaturg și publicist Dumitru Matcovschi, precum și celebrării a o sută de ani de la nașterea Tamarei Ciobanu – una dintre cele mai populare cântărețe din a doua jumătate a secolului XX.
Detalii
02
10 2014
916

În Moldova va fi creat Registrul certificatelor de depozit pentru cereale

În Republica Moldova va fi creat Sistemul informațional automatizat „Registrul certificatelor de depozit pentru cereale”, informează NOI.md.

Guvernul a aprobat conceptul de creare a acestui sistem, care va conține date despre depozitele cerealiere, deponenţii şi producători de cereale, certificatele de depozit pentru cereale etc. Responsabil de elaborarea, funcționarea, dezvoltarea și gestionarea acestui sistem va fi Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
Detalii
02
10 2014
844

Reguile de origine, certificatele fitosanitare și procedurile vamale pentru export în UE sunt discutate în cadrul meselor rotunde organizate de CCI și EBA

Dificultățile cu care se confruntă agenții economici la exportul pe piața Uniunii Europene odată cu intrarea în vigoare a Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător cu UE (DCFTA) au fost discutate în cadrul a trei mese rotunde regionale la Bălți, Cahul și Orhei, organizate săptămâna aceasta de Camera de Comerț și Industrie și Asociația Businessului European.

La evenimente au participat circa 80 de companii producătoare de legume și fructe, care au dialogat cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Securitate Alimentară (ANSA) și ai Serviciului Vamal privind procedurile, inclusiv barierele tarifare și netarifare, la exportul în UE.
Detalii
28
08 2014
1701

Despre modificările și completările operate in legislația Republicii Moldova și Actele normative emise de Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat, publicate oficial la data de 22 august 2014

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.671 din 19 august 2014 pentru modificarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declarației privind accizele și modul de evidență a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz, aprobat prin Hotărîrii Guvernului nr. 843 din 18 decembrie 2009
Detalii