28
02 2020
1373

Impozitarea proprietății obținute prin moștenire de către persoanele fizice ce au dobândit sau au pierdut pe parcursul perioadei fiscale cetățenia RM

În conformitate cu art.20 lit. i) din Codul Fiscal (CF), patrimoniul primit de către persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire cu excepţia donaţiilor efectuate conform art.901 alin.(31), reprezintă venit neimpozabil. Ținând cont de norma expusă, pentru ca proprietatea moștenită să nu fie supusă impozitării, moștenitorul trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova la momentul acceptării moștenirii.

Astfel, este necesar să examinăm apariția obligațiilor fiscale reieșind din următoarele aspecte:
1. momentul acceptării moștenirii;
2. momentul considerării persoanei fizice drept cetățean al RM.

Detalii
19
02 2019
4021

SFS solicită informația privind împrumuturile doar pentru rezidenții cetățeni ai RM

În urma publicării informațiilor ce țin de necesitatea prezentării informației cu privire la contractarea și/ sau rambursarea împrumuturilor pe parcursul anului fiscal 2018 de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător (cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă), unii contribuabili solicită concretizarea informației.

Comunicăm că informațiile despre împrumuturi sau procurările de mijloace de transport efectuate în condițiile art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal (CF) vor fi prezentate doar pentru tranzacțiile cu implicarea persoanelor fizice – rezidenți care sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Aceleași operațiuni cu implicarea nerezidenților nu vor fi raportate.
Detalii
14
08 2018
784

Încă 215 cetățeni vor beneficia de indemnizația unică pentru asigurarea cu spațiu locativ

Ministerul Finanțelor propune prelungirea termenului de eșalonare pentru acordarea indemnizațiilor unice persoanelor care nu au fost asigurate cu spațiu locativ conform normelor legale.

Reamintim că în anul 2010 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.836 din 13.09.2010 ”Cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni”. Aceasta prevede că acordarea indemnizațiilor unice pentru spațiu locativ se eșalonează pe o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2018.
Detalii
12
04 2018
990

Dobândirea cetățeniei moldoveneşti: importanţa investiţiilor şi reputaţia ţării

Regulamentul privind procedura de desfășurare a concursului de selectare a unei companii în vederea atribuirii contractului de prestare a serviciilor publice de elaborare, implementare și promovare internațională a Programului de dobândire a cetățeniei prin investiție a fost aprobat. Documentul a fost discutat în cadrul ședinței Comisiei de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la Programul de investiții în Republica Moldova.

Regulamentul prevede cerințele clare de aplicare la concurs, conținutul ofertelor, criteriile generale de eligibilitate și evaluare a ofertanților, serviciile prestate de către companie etc. Ministrul Economiei și Infrastructurii a menționat că implementarea cu succes a Regulamentului va permite Republicii Moldova să obțină un program funcțional chiar de la lansarea acestuia, reiterând importanța selectării unei companii cu experiență vastă în domeniu, care să corespundă standardelor internaționale.
Detalii
04
10 2017
758

Suport de reintegrare pentru cetățenii RM care au activat în Franța

Cetățenii Republicii Moldova care au muncit în Franța, la reântoarcerea în țară, vor primi suport pentru reintegrarea în câmpul muncii, care prevede asigurarea unei părţi din salariul brut, în afara contribuțiilor angajatorului, ce va fi determinată împreună cu angajatorul candidatului recrutat, în proporție de maxim 50%, pe parcursul primului an din contractul de muncă.
Detalii
02
10 2017
4345

Dobândirea cetățeniei Moldovei prin investiție

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, care reglementează valoarea minimă și modalitatea contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, modul și condițiile de verificare a bunei reputații economice și financiare a persoanelor care dobândesc cetățenia, dar și condițiile de evaluare și monitorizare a investiției în scopul obținerii cetățeniei.
Detalii