05
08 2022
56

Veniturile şi cheltuielile FAOAM la data de 1 august

Compania Naţională de Asigurări în Medicină anunță că în perioada ianuarie-iulie 2022, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) au fost acumulate venituri de circa 6,7 mld. lei. Acumulările respective au fost în creştere cu 548 mil. lei sau cu 9% faţă de perioada similară a anului 2021.

Astfel, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu, care au depășit 3, 4 mld., fiind cu 405 mil. mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.


Detalii

01
07 2022
172

Veniturile și cheltuielile populației în anul 2021

Cea mai mare parte a cheltuielilor populației în anul 2021 a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – circa 42% din totalul cheltuielilor, se constată în Breviarul statistic „Moldova în cifre, ediția 2022”, publicat de Biroul Național de Statistică.
 
Totodată, 15,2% din cheltuielile populației au fost destinate pentru achitarea serviciilor de electricitate, gaze și apă, 9,4% – pentru alte produse și servicii, 9,1% – pentru achiziționarea îmbrăcămintei și încălțămintei, 6,5% – pentru transport, câte 5,7% – pentru sănătate, pentru dotarea cu mobilier și întreținerea locuinței, 4,5% – pentru telecomunicații, 2% – pentru procurarea băuturilor alcoolice și tutun.
 


Detalii

16
06 2022
160

Contabilizarea costurilor aferente înființării spatiilor verzi

Deși amenajarea spațiilor verzi de către entitățile care dispun de terenuri în acest scop este încurajată prin diverse programe și proiecte, la etapa actuală modul de contabilizare și deducere a acestor cheltuieli în scopuri fiscale încă provoacă multiple întrebări.
 
În suportul practicienilor cărora le apar dificultăți în acest sens, publicăm în ediția din iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” articolul „Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spatiilor verzi” elaborat de Vasile Bucur și Iuliana Țugulschi, în care, în baza unei analize minuțioase, autorii vin cu un șir de recomandări și soluții practice.


Detalii

09
06 2022
258

Executarea BPN și a componentelor acestuia în primele cinci luni

Ministerul Finanțelor anunță că în primele 5 luni ale anului curent, la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 33,5 mld. lei, fiind în creștere cu 5,5 mld. lei față de perioada similară a anului trecut. 

Cheltuielile au constituit 36,6 mld. lei, care comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt mai mari cu 5,4 mld. lei. Executarea BPN s-a încheiat cu un deficit în sumă de 3,1 mld. lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 10,5 mld. lei.


Detalii

09
06 2022
295

Deducerea, în cuantum întreg, a cheltuielilor aferente închirierii oficiilor parțial utilizate

În cazul în care, în perioada declarării  stării de urgență, agentul economic a utilizat parțial birourile închiriate, și anume 4 zile din săptămână angajații munceau la distanță și doar o zi pe săptămână se întruneau la birou, va fi în drept agentul  economic să deducă în scopuri fiscale, în cuantum  întreg, cheltuielile aferente închirierii oficiilor în cazul  examinat? 


Potrivit art. 2921 din Codul muncii (CM) munca la distanță reprezintă forma de organizare a muncii în
Detalii

14
06 2022
752

Cheltuieli de reprezentanță – aspecte contabile și fiscale

Cheltuielile reprezintă componente de baza în determinarea obligațiilor fiscale, elaborarea bugetelor entității, luarea deciziilor manageriale şi economice.  Contabilitatea cheltuielilor de reprezentanță după metodologia şi mecanismul de realizare, este unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare a contabilității oricărei entități.


Având în vedere numărul mare de întrebări cu care se confruntă contabilii și administratorii, P.P.
Detalii

12
05 2022
259

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, potrivit Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele patru luni ale anului 2022 în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 11180,9 mil. lei sau 35,8% din planul anual stabilit de 31224,2 mil. lei.Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii sunt acumulate în sumă de 5601,7 mil. lei sau 30,5% din suma anuală prevăzută de 18367,7 mil. lei. Suma contribuţiilor este în creștere cu 668,1 mil. lei sau cu 13,5% faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2021.
 
Alte venituri au fost încasate în sumă de 124,3 mil. lei, dintre care 122,9 mil. lei sunt partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a fost în creştere cu 41,4% comparativ cu perioada
Detalii
17
05 2022
559

Aspecte contabile și fiscale privind veniturile și cheltuielile anticipate

P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” vă invită la un webinar cu genericul: Aspecte contabile și fiscale privind veniturile (Subvențiile) și cheltuielile anticipate”.

 

Webinarul are drept scop atragerea atenției la cele mai importante aspecte teoretice și practice privind:
  • Modul de recunoaștere, decontare și restituire a subvențiilor: aspecte contabile și fiscale;
  • Aspecte contabile și fiscale privind alte venituri anticipate (stocuri primite cu titlu gratuit (în scop de publicitate sau promovare a vânzărilor etc.); recuperarea prejudiciului material; operațiuni în comision etc.);

    Detalii
14
04 2022
306

Ajustarea parametrilor de bază a bugetului de stat pentru anul curent

Veniturile bugetului de stat pentru anul curent ar putea fi majorate cu 2634,9 mil. lei, cheltuielile cu 6884,9 mil. lei, iar soldul bugetar ar putea crește cu 4250,0 mil. lei. Ministerul Finanțelor propune pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 (nr. 205/2021).
 
Astfel, veniturile bugetului de stat ar putea constitui 52,7 mld. lei datorit majorării veniturilor la componenta de bază cu 2 519,7 mil. lei și la veniturile proiectelor finanțate din surse externe – cu 115,2 mil. lei.
 

Creșterea veniturilor provenite din impozite și taxe este estimată la circa
Detalii

07
04 2022
384

Veniturile și cheltuielile BASS pentru anul 2022 vor fi majorate

Veniturile  și cheltuielile totale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se propun a fi majorate cu peste 2,16 mld. lei. În cazul aprobării proiectului modificărilor la Legea nr.206/2021 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 în redacția elaborată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, veniturile și cheltuielile BASS vor crește de la 31,2 mld. lei până la circa 33,4 mld. lei.
 
Documentul a fost elaborat cu scopul precizării parametrilor BASS, urmare a aprobării completărilor la un șir de acte normative cu un impact semnificativ asupra BASS
Detalii