25
06 2020
216

Mijloace pentru oferirea garanțiilor în exercitarea atribuțiilor BNM vor fi compensate

În cazul în care instanța de judecată printr-o hotărâre sau act legal va constata  îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii, cu rea-credință, a oricărui fapt legat de exercitarea atribuțiilor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care a cauzat prejudicii unor terți, cheltuielile ocazionate se compensează regulatorului de către persoana în privința căreia a fost adoptată această hotărâre, dacă cheltuielile au fost suportate de BNM.
 
În Parlament este înregistrat un proiect de lege  ce prevede modificarea art. 35 din Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei. 

Detalii
19
06 2020
144

Veniturile BASS s-au majorat comparativ cu anul 2019

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele cinci luni ale anului 2020 în BASS au fost acumulate venituri în sumă de 10480,1 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23869,8 mil. lei) la nivel de 43,9%, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 5500,0 mil. lei sau 39,0% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14097,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma acumulată în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 116,3 mil. lei sau cu 2,2%.

Detalii
11
06 2020
240

1. (40.2.17) Se vor admite spre deducere cheltuielile aferente donației mijloacelor bănești transferate la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor sau către instituţiile medico-sanitare publice?

 În conformitate cu art. XX alin. (1) din Legea nr.60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a activităţii de întreprinzător şi modificarea unor acte normative, prin derogare de la prevederile Codului fiscal nr.1163/1997, contribuabilii au dreptul la deducerea oricăror donaţii, atît în formă monetară, cât și nemonetară, efectuate pe parcursul anului 2020 pentru combaterea infecţiei cu Coronavirus (COVID-19) la conturile bancare deschise de Ministerul Finanţelor în acest sens sau către instituţiile medico-sanitare publice. 
Detalii
12
06 2020
586

Criteriile de atribuire a costurilor la cheltuieli curente sau la costuri ulterioare

Periodic, pe parcursul desfășurării activității de întreprinzător, entitatea suportă diferite tipuri de cheltuieli pentru a menține activele sale într-o stare satisfăcătoare în scopul exploatării eficiente (răscumpărarea costului activelor puse în exploatare). În aceste condiţii, deseori apare întrebarea: care sunt criteriile de atribuire a costurilor la cheltuieli curente sau la costuri ulterioare care urmează a fi capitalizate?


Detalii
19
05 2020
163

BASS: veniturile au depăşit cheltuielile cu 751,2 mil. lei

În primele patru luni ale anului 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 8738,2 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23869,8 mil. lei) la nivel de 36,6%, se spune în Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) publicat de Casa Națională de Asigurări Sociale.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4452,5 mil. lei sau 31,6% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14097,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor a înregistrat o creştere cu 196,4 mil. lei sau cu 4,6%.
Detalii
12
05 2020
206

5. (40.2.14) Cum se determină suma posibilă subvenționării?

Suma pasibilă subvenționării aferente impozitului pe venit și altor plăți obligatorii se va determina în conformitate cu informația privind determinarea subvenției pentru cheltuielile legate de achitarea salariului/indemnizației în cazul șomajului tehnic și/sau staționării, urmare a situației epidemiologice a infecției COVID-19, parte componentă a Cererii.
Detalii
08
05 2020
255

Veniturile și cheltuielile bugetelor locale

La data de 31 martie curent, veniturile bugetelor locale au fost executate în sumă de 4129,8 mil. lei, ceea ce reprezintă 22,7% din suma precizată de 18170,5 mil. lei, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.

Impozitele și taxele reprezintă 20,5% din venituri, constituind 834,1 mil. lei, dintre care 662,7 mil. lei provin din impozitul pe venit. Impozitul pe proprietate a constituit 19,1 mil. lei din suma precizată de 532,3 mil. lei. În același timp, din achitarea taxei pe valoare adăugată s-au colectat 23,5 mil. lei din suma precizată pentru anul curent de 136,8 mil. lei, iar din accize – 0,9 mil. lei din suma aprobată de 2,1 mil. lei.
Detalii
06
05 2020
1038

Deducerea cheltuielilor în perioada sistării activității în situații de urgență

Pe perioada stării de urgență a fost suspendată activitatea entității. Astfel, aceasta nu a obținut venit în perioada respectivă. Totodată, entitatea suportă cheltuieli, cum ar fi: cheltuieli de locațiune, privind retribuirea muncii contabilității, energia electrică, costul serviciilor bancare etc. Toate cheltuielile suportate în perioada respectivă se vor permite la deducere?
Detalii
05
05 2020
157

CNAM a virat prestatorilor de servicii medicale peste 243 mil.lei în primul trimestru

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că a achitat în totalitate serviciile medicale prestate în primul trimestru al anului curent de către instituţiile medico-sanitare contractate.

Conform contractelor încheiate de CNAM cu instituţiile medico-sanitare și Criteriilor de contractare a prestatorilor de asistență medicală, compania achită în două etape serviciile medicale oferite de prestatori. Prima etapă o reprezintă plăţile în avans, efectuate la începutul fiecărei luni, în mărime de până la 80% din suma planificată pentru luna respectivă.
Detalii