04
04 2018
736

Minimul de existenţă în Republica Moldova

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2017 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1862,4 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 3,5%.

Delimitarea minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 2072,6 lei sau cu 11,3% mai mult comparativ cu minimul de existenţă pentru alte oraşe – 1861,6 lei şi cu 17,1% mai mult comparativ cu mediul rural – 1770,5 lei.
Detalii
21
06 2017
817

Statistica denotă: veniturile au depăşit cheltuielile

În primul trimestru, veniturile disponibile ale populaţiei Moldovei au constituit în medie pe o persoană 2134,5 lei lunar, fiind în creştere cu 5,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. Ţinând cont de rata inflaţiei, veniturile s-au majorat doar cu 0,9%.

Biroului Naţional de Statistică declara, că principala sursă de venit a populaţiei rămâne salariul40,2%, ceea ce este cu 2,2 p.p. mai puţin decât anul trecut. Apoi urmează indemnizaţiile sociale – 23,7% (+4,2 p.p.) şi transferurile rudelor de peste hotare – 17,6% (-0,8 p.p.).
Detalii
11
08 2015
771

Experții au calculat cheltuielile pentru lichidarea băncilor problematice

Potrivit calculelor preliminare, lichidarea „Băncii de Economii”, „Băncii Sociale” și „Unibank” ar putea costa în jur de 10-12 miliarde de lei, la care se va adăuga și costul convertirii garanției de stat în datorie de stat — circa 15 miliarde de lei. Însă costurile indirecte cauzate de criza de la cele trei bănci sînt mult mai mari, se menționează în comentariul „Realitatea Economică”, prezentat de experții Centrului analitic independent „Expert-Grup”.
Detalii
28
05 2014
1773

Cum urmează a fi deduse cheltuielile de alimentaţie a angajaţilor, în cazul în care agentul economic a încheiat contractul cu un prestator de prînzuri prin catering în valoare de 55 lei per prînz în iunie 2013, care se răsfrînge şi asupra anului 2014?

Răspunsul la această întrebare urmează a fi separat în două părţi: pînă la operarea modificărilor în CF prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în MO nr. 320-321 din 31.12.2013), care au intrat în vigoare începînd cu 01.01.2014, şi după acest moment.

Detalii