22
03 2021
766

Codul muncii: concediu anual plătit pentru profesorii pensionari

Cadrele didactice din instituțiile de învățământ angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată (cel puțin un an de studii sau un an universitar) vor beneficia de concediu anual de odihnă plătit, precum și de indemnizația la concediu.
 
Parlamentul a aprobat în două lecturi, în ședința din 19 martie curent, un proiect de lege pentru modificarea art.299 din Codul muncii.
 


Detalii

30
10 2019
787

SNCI 8 va fi completat

Fiecare subdiviziune structurală din cadrul entităţii publice va elabora un plan anual de activitate, care ulterior urmează a fi integrat în Planul anual de activitate al entităţii publice. Această prevedere va fi inclusă în SNCI 8 din Standardele naţionale de control intern în sectorul public ce reglementează planificarea, monitorizarea şi raportarea privind performanţele.

Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public.
Detalii