23
03 2018
468

Inspectorii de patrulare vor rămâne cu mâinile curate

Plăcuțele cu numărul de înmatriculare a vehiculului nu vor mai fi scoase în cazul parcării acestuia într-un loc interzis, deoarece Parlamentul a votat un proiect de lege ce prevede abrogarea alin.7 al art. 439 din Codul Contravențional, în prima lectură.

Proiectul de lege a fost elaborat în scopul remedierii unei situații depășite în ceea ce privește scoaterea plăcuțelor de înmatriculare de către inspectorii de patrulare de la vehiculele parcate neregulamentar.
Detalii
27
06 2017
720

Facilităţile la vămuirea autoturismelor expiră peste 4 zile

Facilitatea care oferă posibilitatea vămuirii autoturismelor înmatriculate în străinătate sau în regiunea transnistreană cu achitarea a doar 30% din cota accizei își încheie valabilitatea la 30 iunie curent. După expirarea acestui termen, cei care nu și-au înmatriculat automobilele vor avea dreptul să se afle pe teritoriul ţării nu mai mult de șase luni pe an, în timp ce circulația autoturismelor înmatriculate în regiunea transnistreană va fi interzisă.

Serviciul Vamal amintește că, în perioada de la 1 ianuarie 2017 până la 1 iulie 2017, mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, care au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice rezidente până la data de 1 noiembrie 2016, indiferent de termenul de exploatare, ce au fost declarate prin acţiune conform articolului 1841 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 şi articolului 10 alineatul (3) din Legea nr. 1569/2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe
Detalii
15
05 2017
471

Curtea de Conturi, în așteptarea întreprinderii măsurilor pentru excluderea neregulilor în domeniul traficului rutier

Raportul de audit intitulat „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”, realizat de Curtea de Conturi, a constatat că acest domeniu a prejudiciat bugetul de stat cu 23,2 mil. lei. Raportul a fost prezentat în cadrul unei ședințe publice, iar hotărârea Curții de Conturi cu privire la aprobarea acestuia a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 149-154 din 12 mai curent.
Detalii