10
01 2022
1051

Citațiile la SFS. Examinarea online a cazului de încălcare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat, prin Ordinul nr.636 din 20 decembrie 2021, noile formulare de Citație  privind examinarea cazului de încălcare a legislației și Citație la Serviciul Fiscal de Stat. Amintim că, până în momentul de față, au fost utilizate formularele aprobate prin Ordinul nr. 1289/2016 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (atât Citaţia privind examinarea cazului de încălcare a legislației (anexa nr.1), cât și cel al Citației la Serviciul Fiscal de Stat (anexa nr.2)), care a fost abrogat în momentul publicării în MO (7 ianuarie 2022) a Ordinului nr. 636/2021 al autorității fiscale.  Cu toate acestea, formularele de tip vechi din cadrul subdiviziunilor structurale ale SFS vor fi utilizate până la epuizarea stocului.


Detalii

03
12 2021
423

Citațiile SFS: formulare noi și examinarea online

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul ordinului cu privire la aprobarea formularelor de citații. La momentul de față sunt utilizate formularele aprobate prin Ordinul nr. 1289/2016 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (atât Citaţia privind examinarea cazului de încălcare a legislației (anexa nr.1), cât și cel al Citației la Serviciul Fiscal de Stat (anexa nr.2)).  Potrivit proiectului, la momentul punerii în aplicare a prevederilor noului ordin, actul în vigoare va fi abrogat, însă formularele din cadrul subdiviziunilor structurale ale autorității fiscale vor fi utilizate până la epuizarea stocului.
 


Detalii

27
09 2019
1444

Persoanele citate la SFS vor confirma identitatea

În cazul în care persoana va fi citată la SFS pentru examinarea cazului de încălcare a legislației, va trebuie să posede cu sine buletinul de identitate sau alt act ce confirmă identitatea.

Serviciul Fiscal de Stat propune spre consultare proiectul ordinului privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 06.12.2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații.

Documentul a fost elaborat în scopul modificării modelelor de citații în vederea includerii în acestea a obligativității persoanei citate de a poseda buletinul de identitate ori alt act de confirmare a identității.
Detalii
21
08 2018
2473

Reforma fiscală: Comunicarea actelor SFS

Conform art. 1291 alin.(1) Cod fiscal (CF), actele Serviciului Fiscal de Stat (SFS) se trimit destinatarului prin poştă cu scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea şi confirmarea primirii lui (telegramă, fax, e-mail etc.) ori se înmânează personal destinatarului sau altor persoane indicate la alin.(2) de către SFS.
Detalii
25
04 2018
2247

Responsabilitatea contribuabilului care primește o citație de la Serviciul Fiscal de Stat și acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în conformitate cu legislația

Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) pct. 14) din CF, în exercitarea atribuțiilor și funcțiilor sale, este în drept să citeze contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenţa documentelor referitoare la persoana presupusă a fi subiectul impozitării, pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi informaţii în problema de interes pentru Serviciul Fiscal de Stat, cu excepţia documentelor şi informaţiilor care, conform legislaţiei, constituie secret de stat.
Detalii
25
03 2016
3285

Privind citarea la organul fiscal

Conducătorul întreprinderii „Z” S.R.L. a primit citația organului fiscal la data de 27.01.2016, conform căreia urma să se prezinte la IFS teritorial la data de 28.01.2016 ora 11:oo, pentru a prezenta anumite documente privind activitatea întreprinderii „Z” S.R.L. Va fi sancționat contribuabilul, în baza art. 253 alin. (5) din CF, în cazul în care nu se prezintă la citația organului fiscal, iar în cazul în care se prezintă ce documente urmează să întocmească funcţionarul fiscal?
Detalii