25
03 2020
606

CNAS: expiră termenul limită de achitare a contribuțiilor

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că astăzi, 25 martie 2020, expiră termenul-limită de declarare şi plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale sunt stabilite categoriile plătitorilor. Astfel:
• Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1-1.6 din anexa menţionată au obligaţia să declare şi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna februarie curent până la data de 25 martie 2020, inclusiv.
Detalii
25
03 2020
141

Veniturile BASS au depăşit cheltuielile

În primele două luni ale anului 2020 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 4557,1 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (23491,0 mil. lei) la nivel de 19,4%. Casa Națională de Asigurări Sociale a prezentat raportul operativ privind executarea BASS.

Astfel, au fost acumulate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 2292,7 mil. Lei sau 15,5% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14779,3 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor a înregistrat o creştere cu 218,0 mil. lei sau cu 10,5%.
Detalii
20
03 2020
1042

CNAS: asigurăm securitatea și protecția sănătății beneficiarilor

Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că sistează audiența cetățenilor pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020 din cauza situației epidemiologice cu COVID-19 în toate subdiviziunile sale teritoriale. Măsurile sunt luate pentru asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii beneficiarilor şi angajaților instituției.

CNAS îndeamnă beneficiarii să comunice în acest interval de timp cu specialiştii caselor teritoriale de asigurări sociale la telefon, lista cărora poate fi consultată aici sau pot expedia mesaje la poşta electronică info@cnas.gov.md.
Detalii
19
03 2020
154

Biletele de tratament balneosanatorial vor fi valorificate după stabilizarea situației

Activitatea Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneosanatoriale, va fi sistată până la 1 aprilie 2020. Decizia aparține Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică și ține de situaţia epidemiologică din țară.

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că, începând cu 16 martie 2020, stopează eliberarea biletelor de tratament pentru veterani, pentru persoanele asigurate şi pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl efectuată prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale.
Detalii
17
03 2020
250

CNAS: audiență doar pentru cetăţenii care depun cereri de stabilire a prestaţiilor sociale

Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că restricţionează parțial, până la sfârșitul lunii martie, accesul persoanelor în incinta subdiviziunilor sale teritoriale. În perioada indicată în CTAS vor fi deserviţi doar cetăţenii care depun cereri pentru stabilirea pensiilor şi prestaţiilor sociale. Termenul indicat de restricţionare poate fi revizuit în funcţie de situaţia epidemiologică din ţară.

Noul program de activitate este elaborat în temeiul Hotărârii nr.7 din 13 martie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică privind constatarea gradului de alertă Cod roşu la nivel naţional referitor la situaţia epidemiologică a infecţiei cu COVID-19, precum şi pentru asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii angajaţilor şi beneficiarilor CTAS.
Detalii
13
03 2020
661

CNAS: ridicați indemnizațiile pentru incapacitate de muncă

În luna februarie 2020, nu au fost ridicate de la oficiile poştale 21,1 mil. lei sau 33% din suma totală transferată pentru indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, anunță Casa Naţională de Asigurări Sociale. Aceasta îndeamnă beneficiarii să ridice de la prestatorii de servicii de plată banii care li se cuvin până la 27 martie, deoarece pe data de 10 martie curent a fost efectuat transferul în sumă de 66 mil. lei pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă destinate celor 52 770 persoane, inclusiv pentru lunile precedente.

Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este realizată de către prestatorii de servicii de plată: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca, Banca Comercială Română, Î.S. „Poşta Moldovei".
Detalii
12
03 2020
1195

CNAS: e-Cerere pentru stabilirea indemnizațiilor familiilor cu copii

Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu recomandări pentru familiile care vin să depună cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii. Acestea pot depune cererea în mod electronic pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului şi indemnizaţiei paternale.

Cererea electronică se depune prin accesarea serviciului electronic „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice sau pe pagina web a CNAS, fiind completată de către solicitant separat pentru fiecare tip de indemnizaţie prin selectarea tipului de indemnizaţie adresate familiilor cu copii, introducerea IDNP-lui personal şi IDNP-lui copilului (copiilor).
Detalii
04
03 2020
315

CNAS consultă beneficiarii la telefon

Casa Naţională de Asigurări Sociale extinde Centrul de Apel specializat, lărgind domeniile de activitate şi triplând numărul specialiştilor antrenaţi în Centru. Măsurile au fost luate ţinând cont de numărul mare de apeluri parvenite la serviciul „Linia fierbinte" şi pentru eficientizarea serviciilor de consultare şi informare a cetăţenilor.

Persoanele care au orice întrebări ce ţin de stabilirea, calcularea sau plata prestaţiilor sociale pot obţine informaţii la numărul de telefon 022 257 777. Centrul de Apel este unul specializat. Astfel:
Detalii
03
03 2020
138

Moldova–Rusia: principiul proporționalității la calcularea pensiilor

Procesul de negociere a proiectului acordului bilateral dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă privind cooperarea în domeniul asigurării cu pensii continuă. Documentul va determina procedurile de stabilire, recalculare şi plata pensiilor pentru limita de vârstă, de dizabilitate, de urmaş şi a ajutorului de deces.

Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă au efectuat o vizită oficială la Moscova pentru participarea la negocierea proiectului documentului.
Detalii
18
02 2020
388

CNAS îndeamnă beneficiarii să-și ridice indemnizațiile

Casa Naţională de Asigurări Sociale a comunicat beneficiarilor de prestații sociale că au fost efectuate transferurile pentru toate prestaţiile sociale în mărime de circa 382,7 mil. lei, inclusiv banii destinaţi achitării indemnizaţiilor pentru familiile cu copii.

Astfel, pentru plata indemnizaţiei de maternitate au fost transferate 52,8 mil. lei pentru 1972 beneficiari, iar pentru cea paternală — 1,8 mil. lei (368 beneficiari). Indemnizaţia unică la naşterea copilului va fi achitată în sumă de 24,6 mil. lei (3072 persoane), iar indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani va fi plătită la 47248 persoane în sumă de 89,2 mil. lei.
Detalii