25
11 2021
597

IPC21: declararea măsurilor de susținere a salariaților

Casa Națională de Asigurări Sociale vine cu unele precizări ce țin de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 cu privire la aprobarea unor măsuri de susţinere a angajaţilor şi salariaţilor în condiţiile aplicării măsurilor de restricţie pe perioada pandemiei de COVID - 19.
 
De la reprezentanţii entităţilor economice parvin un şir de întrebări cu privire la declararea în Darea de seamă IPC21 a sumelor achitate de către angajator prevăzute la pct. 19 din Anexa nr. 1, pct. 16 din Anexa nr. 2 şi pct.13 din Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 316 /2021.
 


Detalii

23
11 2021
156

CNAS: expiră termenul de declarare și achitare a contribuțiilor pentru luna octombrie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte, că data de 25 noiembrie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:
  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)
    Detalii
20
10 2021
137

Veniturile BASS cu 715,8 mil. lei au depășit cheltuielile

În primele nouă luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 20714,0 mil. lei, ceea ce constituie 78,5% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Potrivit Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 11735,5 mil. lei sau 77,8% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în aceeași perioadă a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 1568,0 mil. lei sau cu 15,4%.


Detalii

15
10 2021
185

CNAS a transferat mijloacele bănești pentru achitarea prestațiilor majorate

Din 1 octombrie 2021, toți beneficiarii de alocații lunare de stat vor primi prestația în cuantum majorat, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale. În funcție de categoria beneficiarilor, cuantumul alocației lunare de stat a sporit cu:
 
  • 550 lei pentru 2611 beneficiari din categoria persoanelor cu dizabilități din rândul militarilor a căror dizabilitate este cauzată de: rănire, contuzionare, schilodire sau afecţiune în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, precum şi în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar sau special, în perioada participării la acţiunile de luptă pe teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl
    Detalii
01
10 2021
940

CNAS despre indexarea pensiilor și majorarea pensiei minime

Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică că, conform Hotărârii Guvernului nr. 162/2021 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale de stat, la 1 octombrie 2021 toate pensiile se indexează cu coeficientul indexării de 3,86%.
 
Indexarea este prevăzută pentru: pensiile pentru limită de vârstă, de dizabilitate, de urmaș; pensiile pentru vechime în muncă; pensiile funcţionarilor publici; pensiile colaboratorilor vamali; plățile periodice capitalizate; indemnizațiile de dizabilitate; pensiile și compensațiile bănești lunare stabilite cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl; pensiile militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri; indemnizațiile urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 și pensiile judecătorilor.

Detalii
29
09 2021
310

Regulamentul privind restituirea sumelor din BASS, modificat

Restituirea mijloacelor din BASS se efectuează în baza cererii plătitorului. În caz de nedepunere a cererii privind restituirea mijloacelor din BASS, excedentul sumelor plătite în plus se lasă în contul stingerii obligaţiilor ulterioare. Totodată, restituirea va fi posibilă cu condiţia că plătitorul nu are restanţe faţă de BASS. În cazul în care plătitorul are obligaţii faţă de acest buget, în mod prioritar va fi asigurată stingerea acestora.
 
Casa Naţională de Asigurări Sociale,  în scopul ajustării reglementărilor restituirii sau recuperării a mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, a operat modificări la Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii.  Ordinul nr. 201-A din 29 septembrie 2021 a fost plasat pe pagina oficială a autorității.


Detalii

29
09 2021
166

Moldova și Letonia negociază acordul în domeniul securității sociale

Cea de-a treia rundă de negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Letonia, precum şi Acordului dintre Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Bunăstării al Republicii Letonia pentru implementarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre țările noastre se desfășoară în perioada 28-30 septembrie 2021, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale.
 
Acordul are drept scop asigurarea unui cadru de garanţii în domeniul asigurărilor sociale pentru lucrătorii migranţi din ambele state care desfăşoară sau au desfăşurat o activitate legală de muncă şi în prezent domiciliază pe teritoriul unuia din statele contractante.
Detalii
21
10 2021
386

CNAS: termenul limită de achitare a contribuțiilor expiră la 25 octombrie

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că data de 25 octombrie 2021 reprezintă termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 
În conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale:

  • Categoriile de angajatori specificaţi la pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 din anexa menţionată au obligaţia să declare cu utilizarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
    Detalii
16
09 2021
129

Veniturile BASS au depăşit cheltuielile cu 655,1 mil. lei

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele 8 luni ale anului 2021. Potrivit informației, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 18505,2 mil. lei, sau 70,1% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 10391,8 mil. lei sau 68,9% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1390,0 mil. lei sau cu 15,4%.


Detalii

13
09 2021
572

CNAS: calitatea datelor furnizate de plătitori influenţează direct dreptul la prestaţii sociale

Pe parcursul ultimilor ani datele din Dările de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate Forma IPC18/21 sunt expediate de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) şi preluate ulterior de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) conform cadrului normativ. Totodată, se constatată situaţii când angajatorii nu respectă normele stabilite de declarare a venitului asigurat şi contribuţiilor de asigurări sociale pentru angajaţi.
 
Dat fiind faptul că prima parte a tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC21 include datele pe fiecare persoană asigurată cu privire la venitul asigurat şi contribuţiile de asigurări sociale,
Detalii