17
09 2020
139

CNAS: veniturile depășesc cheltuielile totale

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că, în opt luni ale anului 2020, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 16208,9 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (24339,4 mil. lei) la nivel de 66,6%.
 
Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii acumulată constituie 9001,6 mil. lei sau 63,9% comparativ cu suma anuală prevăzută de 14097,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2019, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 79,2 mil. lei sau cu 0,9%.

Detalii
04
09 2020
351

Angajații străini în RM: contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Casa Naţională de Asigurări Sociale vine cu explicații la solicitările adresate autorității cu privire la obligativitatea calculării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) pentru salariaţii cetăţeni străini. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 489/1999  privind sistemul public de asigurări sociale, asigurat se consideră persoana fizică aptă pentru muncă cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, având obligaţia de a plăti CAS în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.
 
Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) şi alin. (6) din Legea nr. 489/1999, contribuţia se datorează de la data încadrării în una din situaţiile prevăzute la art. 4 (persoană care desfăşoară activitate în bază de contract individual de muncă, este manager cu contract de management etc.) şi se extind în egală măsură asupra cetăţenilor RM şi asupra cetăţenilor străini şi persoanelor apatride.

Detalii
30
07 2020
257

Astăzi expiră termenul de plată a ajutorului de șomaj pentru patentari

Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă că pe data de 30 iulie expiră termenul de plată a ajutorului de şomaj în perioada stării de urgenţă stabilit pentru deținătorii de patentă. Persoanele care până în momentul de față nu au primit banii prin intermediul oficiilor poştale urmează să-i ridice în termenul stabilit, deoarece sumele nesolicitate de către beneficiari vor fi restituite de către prestatorul de servicii de plată pe contul corespunzător CNAS şi nu vor mai fi direcţionate către deținătorii de patentă.
 
CNAS menționează că informația privind titularii care deţin patente valabile şi persoanele fizice subiecți ai impunerii conform cap. 102 
Detalii
22
07 2020
446

CNAS: ajustarea procesului de restituire sau recuperare a mijloacelor din BASS

Casa Naţională de Asigurări Sociale comunică despre modificarea a două regulamente. Conform autorității, prin Ordinul 107-A din 16 iulie 2020 CNAS a intervenit în Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii, iar prin Ordinul nr. 108-A – în Regulamentul cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei.
 
Ambele modificări au fost condiționate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 230 din 10 aprilie 2020 cu privire la organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi în scopul ajustării reglementărilor
Detalii
20
07 2020
257

Ajutorul unic pensionarilor va fi achitat

La 1 octombrie 2020 va intra în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 504, aprobată la 15 iulie curent. Aceasta prevede acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat în cuantum de 700 lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 octombrie 2020 ce nu depășesc 3000 de lei lunar, cu condiția că persoanele sunt domiciliate în Republica Moldova. Excepție sunt beneficiarii de alocații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere stabilite până la 1 octombrie 2020 conform Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni.
 
Plata suportului financiar unic va fi efectuată de către Casa Națională de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorilor de servicii de plată ce asigură achitarea pensiilor și altor alocații sociale de stat. Mijloacele financiare necesare vor fi transferate din bugetul de stat.

Detalii
17
07 2020
548

Patentarii încă mai pot ridica ajutorul de șomaj

Deținătorii de patentă, cărora li s-a stabilit ajutorul de şomaj în perioada stării de urgenţă şi care până la momentul actual nu au primit banii prin intermediul oficiilor poştale, pot să-i ridice până la 30 iulie 2020, anunță Casa Naţională de Asigurări Sociale. Sumele nesolicitate de către beneficiari vor fi restituite de către prestatorul de servicii de plată pe contul CNAS şi nu vor mai fi direcţionate către deținătorii de patentă.
 
Informația privind titularii de patente valabile şi persoanele fizice subiecți ai impunerii conform cap. 102 şi 10din Titlul II al Codului fiscal care desfăşoară activităţi în domeniul comerțului și/sau prestării de servicii în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai - 30 iunie 2020 în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, au fost selectaţi conform sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
16
07 2020
679

Moldovenii domiciliați în străinătate pot solicita reexaminarea pensiei

Și persoanele cu pensia stabilită în baza acordurilor internaţionale de securitate socială sunt în drept să solicite reexaminarea pensiei, comunică Casa Naţională de Asigurări Sociale.  Astfel, beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă stabilite în baza acordurilor internaţionale de securitate sociale și care domiciliază pe teritoriul altui stat parte la acord au dreptul la reexaminarea pensiei. Respectiv, persoane care şi-au stabilit pensia pentru limită de vârstă după 1 ianuarie 1999 şi au activat după stabilirea acestei prestaţii sociale nu mai puțin de 10 ani, pot depune actele necesare începând cu 1 iulie 2020.
 
Solicitanții urmează să depună personal cererea (formularul) privind acordarea prestațiilor cu mențiunea „reexaminarea pensiei pentru activitatea realizată după stabilirea/reexaminarea pensiei”,
Detalii
16
07 2020
1902

CNAS: consecințele prezentării dărilor de seamă cu erori

Casa Națională de Asigurări Sociale reiterează importanța prezentării de către plătitorii de contribuții a datelor corecte în dările de seamă lunare.
 
Astfel, toate prestaţiile de asigurări sociale se stabilesc beneficiarilor în baza datelor acumulate la contul personal de asigurări sociale ale persoanei declarate de către angajator, fără a fi solicitată și prezentarea certificatelor despre salariu. Prin urmare, informaţia cu privire la perioadele de activitate de după anul 1999, precum şi contribuţiile de asigurări sociale declarate de către angajator prin intermediul Dării de seamă IPC 18 şi a Informaţiei IRM 19, servesc temei pentru stabilirea pensiilor şi indemnizaţiilor.

Detalii
10
07 2020
627

Actele pentru reexaminarea pensiei au fost depuse de 7889 persoane

Casa Naţională de Asigurări Sociale oferă informaţia ce ține de datele actualizate despre reexaminarea pensiilor. La situația din 8 iulie 2020, subdiviziunile teritoriale ale CNAS au recepționat 7889 cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, ceea ce reprezintă 58% (numărul scontat este de 13 575 persoane). Ponderea cea mai mare a cererilor depuse, 55% din numărul total, revine solicitanților domiciliați în municipiile Chișinău și Bălți.
 
CNAS amintește că, conform prevederilor art. 33 din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii cu modificările operate prin Legea nr.168, de la 1 iulie 2020 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă îl obţin beneficiarii a căror  pensie a fost  stabilită după 1 ianuarie 1999 și care au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani.

Detalii
01
07 2020
8142

Cum stabilim vârsta de pensionare din 1 iulie 2020

Astăzi, 1 iulie 2020, sunt puse în aplicare noile reguli ce țin de stabilirea vârstei de pensionare, comunică Casa Națională de Asigurări Sociale. Două condiții principale ce urmează a fi realizate pentru  a beneficia de pensia pentru limită de vârstă sunt: persoana să atingă vârsta standard de pensionare și să contribuie la sistemul public de pensii o anumită perioadă de timp.

 
Astfel, ținând cont de prevederile Legii nr.156, vârsta standard de pensionare pentru femei este de 59 de ani și va crește treptat până la 63 de ani la 1 iulie 2028. Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 32 de ani și va crește treptat până la 34 de ani. Totodată, bărbaţii care intenţionează să-şi perfecteze pensia pentru limită de vârstă, trebuie să atingă 63 de ani și un stagiu de cotizare de 34 de ani, condiţiile respective fiind stabilite de la 1 iulie 2019. Atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei pensia pentru limita de vârstă se stabilește în condițiile unui stagiu minim de cotizare de cel puţin 15 ani.
 

Detalii