10
12 2018
226

Stimularea fiscală. Astăzi expiră termenul prezentării cererii cu privire la declararea voluntară a mijloacelor băneşti

În conformitate cu prevederile Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr.180 din 26.07.2018, persoanele fizice au posibilitatea de a-și declara bunurile nedeclarate sau care au fost declarate la valoare redusă, achitând o taxă în mărime de 6% din valoarea bunurilor declarate voluntar.

Astfel, potrivit Legii, subiecții declarării voluntare, până astăzi, 10 decembrie 2018 inclusiv, trebuie să prezintă la bancă o cerere cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești pentru depunerea acestora în contul bancar și transferarea mijloacelor bănești a căror sumă este indicată în cerere în contul specificat.
Detalii
07
12 2018
178

Circa 550 mii de persoane vor obține suport financiar

Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că beneficiarii de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 decembrie 2018, al căror cuantum nu depăşeşte 2000 de lei, vor primi un suport financiar unic în sumă de 600 de lei. Legea cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii a fost publicată astăzi, 7 decembrie, în Monitorul Oficial.

De suport vor beneficia circa 550 de mii de persoane, beneficiari de pensii: pentru limită de vârstă, de dizabilitate, de urmaş, pentru vechime în muncă, unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, participanţilor la lichidarea avariei de la Cernobâl, militari în termen şi membrii famililor acestora, unii angajaţi din domeniul culturii, de pensii anticipate pentru limită de vârstă, de alte categorii de pensii mai mici de 2000 de lei.
Detalii
07
12 2018
2804

Din 1 ianuarie 2019, carnetele de muncă vor fi scoase din circulație

Casa Națională de Asigurări Sociale reiterează că la 15 decembrie 2018 se încheie scanarea informaţiei din carnetele de muncă cu înregistrări privind perioadele de activitate realizate până până la 1 ianuarie 1999.

Cu toate acestea, nu toţi angajatorii au prezentat la casele teritoriale carnetele de muncă ale angajaţilor pentru a fi scanate. Ca urmare, specialiştii Casei Naţionale de Asigurări Sociale nu vor putea scana carnetele de muncă în termenul stipulat de legislaţie pentru a introduce aceste datele în conturile personale ale asiguraţilor care, ulterior, vor putea fi utilizate la stabilirea pensiilor și vor avea impact asupra mărimii acestora.
Detalii
05
12 2018
651

Contribuțiile la BASS urmează a fi achitate până la 27 decembrie 2018

Direcţia generală de evidenţă a contribuabililor a Casei Naţionale de Asigurări Sociale comunică tuturor plătitorilor de contribuţii că în ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se acceptă operaţiuni de încasări şi plăţi bugetare, fiind efectuate doar operaţiuni interne şi de încheiere a anului bugetar. Prevederea se conține în Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2015.

Amintim că, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 89 din 24 ianuarie 2018 cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018, zilele de 24 şi 31 decembrie 2018 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 8 şi 15 decembrie 2018 sunt zile lucrătoare.
Detalii
29
11 2018
471

Zilierii, categorie nouă de plătitori la BASS

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului și care, concomitent, au statut de pensionar sau persoană cu dizabilitate, nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă, precum şi primele de AOAM în formă de contribuţie procentuală şi din alte drepturi și venituri obţinute pentru perioada respectivă.

Guvernul a dat aviz pozitiv unei inițiative legislative ce conține modificări la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018.
Detalii
19
11 2018
91

Veniturile BASS, executate la nivel de 83,7%

În 10 luni ale anului 2018 în bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) au fost acumulate venituri în sumă de 16192,6 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a prevederilor anuale la nivel de 83,7%, informează Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), cu referire la raportul privind executarea BASS la situația din 1 noiembrie 2018.

Astfel, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 10753,4 mil. lei sau 83,7% comparativ cu suma anuală precizată de 12840,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2017, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 1212,6 mil. lei sau cu 12,7%.
Detalii
06
11 2018
477

Pensiile persoanelor din rândul structurilor de forță

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de stabilire și plată a pensiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă, trupele organelor afacerilor interne și sistemului administrației penitenciare, ofițerilor de protecție și colaboratorilor organelor securității statului, Centrului Național Anticorupție și familiilor acestora.
Detalii
01
11 2018
475

CNAS: tratamentul balneosanatorial al angajaților instituțiilor de forță

De astăzi, 1 noiembrie 2018, angajații în cadrul instituţiilor de forţă îşi vor realiza dreptul la tratamentul balneosanatorial prin intermediul Caselor teritoriale de asigurări sociale (CTAS) din raza domiciliului. Ca rezultat, va decădea necesitatea deplasării beneficiarilor, de la locul de domiciliu al persoanei până la CNAS Chişinău, ceea ce va exclude cheltuielile de deplasare şi va asigura economisirea timpului de deservire a beneficiarilor, comunica Casa Națională de Asigurări Sociale.
Detalii
31
10 2018
1355

Despre carnetele de muncă pasibile scanării

Serviciul Fiscal de Stat anunță că Casa Națională de Asigurări Sociale continuă procesul de scanare a informațiilor din carnetele de muncă aferente perioadelor de până la 1 ianuarie 1999.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.426 din 15 mai 2018 cu privire la unele aspecte ce țin de evidența stagiului de muncă și la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1440 din 24 decembrie 2007,
Detalii
26
10 2018
454

Stimularea fiscală pentru plătitorii de contribuţii la BASS

Stimularea fiscală aferentă plăţilor administrate de Casa Naţională de Asigurări Sociale se efectuează prin anularea sumelor amenzilor și penalităților calculate la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru neplata în termen a contribuţiilor în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, neachitate la data de 17 august 2018, inclusiv a datoriilor la penalităţile eşalonate conform prevederilor art. 10 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 şi luate în evidenţă specială în baza deciziilor Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii