12
04 2022
289

Proceduri de combatere a hărțuirii la locul de muncă

Orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor de rasă, culoare, naţionalitate, origine națională și etnică, origine și statut social, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate de gen, vârstă, dizabilitate, statut HIV, stare de sănătate, opinii politice sau orice alte opinii, avere, naștere, orientare sexuală, statut matrimonial sau orice altă situație se sancţionează cu amendă de la 120 la 400 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 450 la 650 UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de  dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate de la 3 luni până la 6 luni, prevede proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înregistrat în Parlament.


Detalii

11
04 2022
140

Sancționarea încălcării regulilor de gestionare a deșeurilor. Noi prevederi

Nerespectarea cerințelor de gestionare a deșeurilor periculoase cu referire la etichetarea, ambalarea, clasificarea, amestecarea cu alte categorii de deșeuri sau colectarea, transportarea și depozitarea lor temporară ar putea fi sancționată cu amendă de la 100 la 180 UC aplicată persoanei juridice, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
 
În prima lectură, cu 55 de voturi,  a fost aprobat proiectul de lege de modificare a Codului contravențional, ce are ca scop contracararea unor fenomene prin care se încalcă drepturile constituționale ale persoanei fizice, se atentează la sănătate populației sau la ordinea și securitatea publică.


Detalii

08
04 2022
744

Pentru executarea ordinului ilegal va răspunde superiorul

Persoana care va executa un ordin sau o dispoziție vădit ilegală a superiorului fără a ști despre ilegalitatea actelor nu va fi amendată. Deputații au aprobat în ședința de ieri, 7 aprilie, cu 55 de voturi, în prima lectură, proiectul de lege pentru modificarea Codului contravențional, ce are ca scop contracararea unor fenomene prin care se încalcă drepturilor constituționale ale persoanei fizice.
 
Astfel, este prevăzută completarea Codului cu art. 201, potrivit căruia nu va constitui contravenție fapta prevăzută de legea contravențională comisă de persoană în vederea executării unui ordin/dispoziție a superiorului  care sunt obligatorii pentru aceasta,  dacă persoana care le-a executat nu a știut că ordinul/dispoziția sunt ilegale.
Detalii
10
01 2022
2435

Sancțiunile pentru încălcarea ținerii evidenței contabile vor fi mai dure

În ședința Executivului anunțată pentru 12 ianuarie 2022 va fi examinat proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Documentul conține și propunerea de modificare a art.295 din Cod, care prevede sancțiunile pentru încălcarea regulilor de organizare și de ținere a contabilității, de întocmire și prezentare a situațiilor sau rapoartelor financiare. Proiectul acestora este oferit în continuare.
 
 (1) Nerespectarea cerințelor legislației referitor la modul de ținere a contabilității și de aplicare a standardelor de contabilitate sau a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară, elaborare și aplicare a politicilor contabile se sancționează
Detalii
26
10 2021
350

Modificările la Legea privind controlul tutunului, publicate

Legea nr. 142 pentru modificarea unor acte normative prin care au fost introduse unele modificări în Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului și în Codul contravențional al RM a fost publicată în MO. Menționăm, prevederile legii vor intra în vigoare la șase luni după publicare – la 22 aprilie 2022.
 
Astfel, sub incidența Legii nr.278/2007 vor cădea și dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun sau a produselor conexe,  care reprezintă un ansamblu de piese legate între ele într-un anumit fel, care îndeplinesc o funcție determinată într-un sistem ce permite aducerea acestora la temperatura optimă sau reîncărcarea acestora cu un produs din tutun și cu alți compuși sau lichid pentru produs conex pentru a putea fi consumate.


Detalii

02
06 2021
289

Codul contravențional: clauza de răspundere a administratorului fondului de pensii facultative

Nerespectarea de către administratorul fondului de pensii facultative a formelor de raportare stabilite de legislație, a termenelor de publicare şi de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a rapoartelor, neprezentarea sau prezentarea tardivă a acestora şi/sau prezentarea în volum incomplet sau conținând date eronate, precum şi nerespectarea altor obligații referitoare la raportare și dezvăluire a informației în cazurile prevăzute de lege și actele normative ale CNPF poate fi sancționată cu amendă de la 30 la 180 UC.
 
Aceasta este noua redacție a art. 3101 („Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative”) din Codul contravențional (CC), parte componentă a proiectului cu privire la aprobarea modificărilor la unele acte
Detalii
16
03 2020
4034

Sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de profilaxie în cazul bolilor epidemice

Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice (până la 25 mii lei) și cu amendă de la 1000 la 1500 de UC aplicată persoanei juridice (până la 75 mii lei).

În Monitorul Oficial din 14 martie curent a fost publicată Legea nr. 52 din 12 martie 2020 pentru modificarea unor acte normative. Aceasta a fost aprobată în contextul consolidării măsurilor de profilaxie în cazul răspândirii infecției cu noul virus COVID 19. Ulterior prevederile legii vor fi aplicate în alte cazuri similare.
Detalii
02
08 2019
1480

Comercializarea pungilor din plastic ar putea fi sancționată

Guvernul susține interzicerea, prin sancțiune, a utilizării/comercializării pungilor de plastic și a altor obiecte de unică folosință fabricate din plastic, cu excepția celor biodegradabile. În acest sens, ieri, 1 august, cabinetul de miniștri a aprobat avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional.

Inițiativa legislativă propusă de un grup de deputați, prevede sancționarea, cu amendă de la 60 la 90 u.c. aplicată persoanei fizice și cu amendă de la 120 la 240 u.c. aplicată persoanei juridice, pentru utilizarea/comercializarea pungilor din plastic cu grosimea peretelui egală sau mai mare de 50 de microni, a farfuriilor, paharelor și altor accesorii ale serviciilor de masă, precum și a bețișoarelor de unică folosință fabricate din plastic, cu excepția celor biodegradabile.
Detalii
19
02 2019
1336

Modificarea condițiilor achitării amenzii la locul constatării contravenției

Potrivit ultimelor modificări operate la Codul contravențional al RM (CC), prin Legea privind modificarea unor acte legislative, nr. 159 din 12.10.2018, în
vigoare din 09.12.2018, a fost modificat inclusiv art. 446 ce prevede cazurile în care nu se încheie proces-verbal cu privire la contravenție.

Astfel, până la modificările operate prin Legea 159/2018, în cazul constatării unui act contravenţional, potrivit art. 446 alin. (1), agentul constatator nu încheia proces-verbal cu privire la contravenţie dacă:
Detalii
30
08 2018
1846

Sancționarea încălcării legislației cu privire la tichetele de masă

Comercializarea contra unei sume de bani sau transmiterea cu titlu gratuit de către persoanele fizice altor persoane a tichetelor de masă se va sancționa cu amendă de la 20 la 100 u.c. aplicată persoanei fizice.

În Monitorul Oficial din 24 august curent a fost publicată legea ce prevede sancțiuni pentru încălcarea legislației cu privire la tichetele de masă.
Detalii