15
01 2016
2772

Utilizarea codului IBAN de către plătitorii de prime AOAM

Compania Naţională de Asigurări în Medicină aduce la cunoştinţa plătitorilor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) că, începând cu 1 ianuarie 2016, transferul plăţilor în fondurile AOAM este efectuat conform anexei nr.6 a ordinului nr. 180 din 12.10.2015 al Ministerului Finanţelor cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016.
Detalii