09
11 2021
414

Salariații cu program de activitate redusă. Proiectul de acordare a ajutorului

Regimul de activitate redusă poate fi stabilit de angajator pentru cel puțin 25% din angajații entității pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea regimului de activitate redusă și acordare a ajutorului salariaților pentru care este stabilit acest regim. Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în scopul implemetării prevederilor art.972 din Codul muncii1 și examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat de săptămâna trecută.
 


Detalii

29
10 2021
59455

Codul muncii: noile prevederi au intrat în vigoare

Astăzi, 29 octombrie, au intrat în vigoare noile prevederi ale Codului muncii (CM), aprobate prin Legea nr. 140 din 14 octombrie 2021, aceasta fiind publicată în Monitorul Oficial.
 
Astfel, CM a fost completat cu articolul ce va reglementa regimul de muncă cu activitate redusă, potrivit căruia angajatorul poate stabili un asemenea regim, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților, în mod unilateral, în caz de stare de urgență, de asediu sau de război sau în cazul stării de urgență în sănătate publică.


Detalii

14
10 2021
2015

Modificările la Codul muncii, susținute cu 76 voturi

Pentru implementarea măsurilor sociale  în perioada stării de urgență în sănătate publică votate astăzi, 14 octombrie, în lectura a doua, doar pentru ultimul trimestru al anului curent sunt necesare cheltuieli suplimentare în valoare de 285 mil. lei. 
Potrivit documentului, angajații vor beneficia de mai multe măsuri de sprijin în rezultatul modificărilor aprobate în Codul muncii.
 Proiectul susținut  cu votul a 76 de deputați prevede că, în cazul în care procesul educațional se va desfășura online, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții și sănătății populației, cu acordul angajatorului,
Detalii
06
10 2021
1918

Codul muncii: noile prevederi au fost votate în prima lectură

Pentru realizarea măsurilor sociale incluse în proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al RM nr.154/2003 autorii proiectului preconizează, doar pentru ultimul trimestru al anului 2021, cheltuieli în valoare de 285 mil. lei. Amintim că proiectul de lege a obținut avizul pozitiv al Guvernului în cadrul ședinței din 30 septembrie, iar în ziua imediat următoare a fost aprobat în prima lectură de Legislativ cu votul a 56 de deputați.
 
Astfel, Codul muncii poate fi completat cu prevederea ce va permite angajatorilor să stabilească pentru cel puțin 25% din numărul total al angajaților un program de activitate redusă, cu achitarea salariului pentru timpul efectiv lucrat, iar statul ar putea plăti salariaților, parțial, diferența de salariu.
Detalii
01
10 2021
1766

Codul muncii: ce garanții va oferi statul pentru protecția angajaților

Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activităţii de către angajator, unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia:
a) pentru motive economice obiective;
b) ca urmare a declarării stării de urgență, de asediu și de război;
c) ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătatea publică.
 
Executivul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003.  Potrivit documentului, în cazul declarării șomajului tehnic conform prevederilor citate supra, indemnizația poate fi plătită, parțial sau integral, din bugetul de stat,
Detalii
03
09 2021
1087

Semnarea electronică a contractului individual de muncă

În cazul în care părţile contractului individual de muncă (CIM) au convenit încheierea acestuia prin schimbul de documente electronice, contractul ar putea fi semnat cu semnătură electronică avansată calificată, cu aplicarea pe CIM a ștampilei angajatorului în cazul în care acesta este o autoritate publică, prevede proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înregistrat în Parlament. Totodată, inițiativa stabilește că va rămâne în vigoare și prevederea potrivit căreia CIM se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi cu semnătură olografă, cu înmînarea unui exemplar salariatului și păstrarea la angajator al celuilalt exemplar.
 
Proiectul prevede și posibilitatea modificării CIM printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care este parte integrantă a contractului,
Detalii
18
08 2021
579

Aplicarea scutirilor și impozitarea plăților de compensare în cazul lipsei forțate de la serviciu

În rezultatul deciziei judecătorești din iunie 2021, angajatul a fost restabilit la locul său de muncă și i s-a acordat despăgubiri pentru lipsa forțată de la serviciu și plăți de compensare a prejudiciului moral. Cum urmează de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din sumele achitate salariatului pentru lipsa forțată de la serviciu în perioada februarie-mai? Se vor aplica scutirile personale în mod cumulativ pentru compensarea salariului pentru lunile respective?


Detalii
16
08 2021
2247

Concedierea pentru o singură încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă

Începând cu anul 2017 concedierea (desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă), se admite pentru încălcarea gravă, chiar şi  o singură dată, a obligaţiilor de muncă.

 

În materialul de mai jos vă propunem să studiați mai multe aspecte în cazul concedierii pentru o singură încălcarea gravă a obligaţiilor de muncă.

 

Materialul va fi publicat și în limba rusă.


Detalii

11
06 2021
2082

(ro/ru) 10 norme de bază ale dreptului muncii pentru fiecare angajat și angajator / 10 основных норм трудового права для каждого работника и работодателя

Nivelul minim al drepturilor şi garanţiilor de muncă pentru salariaţi se stabileşte de Сodul muncii (CM), adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003 (Lege nr. 154/2003), şi de alte acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii. În schema de mai jos găsiţi 10 norme de bază ale dreptului muncii pe care fiecare angajat și angajator trebuie sa le cunoască. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă, deoarece salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin CM.


Detalii