18
06 2018
348

Impozitarea plăților aferente indemnizațiilor de eliberare din serviciu

În cadrul procesului de rebranding al entității „X”, este prevăzută reducerea numărului statelor de personal al entității. Cum urmează a fi supuse impozitării cu impozitul pe venit plățile aferente indemnizațiilor de eliberare din serviciu? Urmează a fi calculate din aceste plăți prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală? Cum urmează a fi reflectate plățile menționate în Darea de seamă (Forma IPC18)1?
Detalii
18
06 2018
151

Concilierea părților contractelor colective de muncă

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare. Săptămâna trecută Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce are drept scop perfecționarea prevederilor Codului Muncii ce țin de procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia.

Autorii au menționat că un asemenea proiect este necesar dat fiind faptul că în acest domeniu sunt frecvente practicile negative.
Detalii
22
06 2018
2976

IPC18: Prestaţii sociale ale persoanelor încadrate pe bază de contract civil (categoria 105)

Reieşind din specificul de activitate, întreprinderea la care activez în calitate de contabl practică încheierea contractelor de prestare a serviciilor cu mai multe persoane fizice care se reflectă în Darea de seamă IPC 18 cu categoria persoanei asigurate 105 „persoană angajată prin contract civil”. Unele din aceste persoane nu au un alt loc de muncă de bază. Vrem să cunoaştem dacă întreprinderea este în drept să calculeze acestor persoane indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă şi dacă li se poate acorda concediul de odihnă?
Detalii
25
05 2018
2140

Angajatorul va informa din timp despre concedierile colective

În cazul în care reorganizarea sau lichidarea unității presupune concedieri colective, angajatorul va informa despre acest lucru, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor reprezentanții salariaților din unitate și ai agenției pentru ocuparea forței de muncă, inițiind consultări în vederea respectării drepturilor și intereselor salariaților.

Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege de completare a Codului Muncii.
Detalii
13
04 2018
1224

Concediile pentru angajații cu un copil rămân neschimbate

Guvernul a avizat negativ o inițiativă legislativă ce prevede modificarea Codului Muncii, prin care se propune oferirea de beneficii la acordarea concediilor pentru angajații cu doi și mai mulți copii sau un copil cu dizabilități.

Potrivit Codului muncii al Republicii Moldova, angajații care au doi și mai mulți copii sau un copil cu dizabilități beneficiază suplimentar de 4 zile calendaristice la concediul de odihnă anual în perioada de vară a anului și de cel puțin 14 zile calendaristice de concediu neplătit, a remarcat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari.
Detalii
13
04 2018
1534

Sancţiuni pentru munca supra program, retribuită în modul necorespunzător

În cadrul unui control efectuat de către Inspecția muncii la SRL “P.” s-a constatat faptul că întreprinderea admite munca supra program, care nu este retribuită conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Amintim, că pentru primele două ore lucrate peste program, munca urmează a fi retribuită la tariful de cel puțin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele următoare – cel puțin în mărime dublă (prevederile art. 157 alin.(1) din Codului muncii).
Detalii
10
04 2018
279

Garanții în caz de concedieri colective

Proiectul de lege ce prevede completarea Codului Muncii cu un nou articol care va reglementa garanțiile în cazul concedierilor colective a trecut de prima lectură a Parlamentului. Reamintim că Guvernul a aprobat o hotărârea de completare a Codului Muncii cu prevederi de obligare a angajatorilor de a oferi anumite garanții în caz de asemenea concedieri.

Legea îi va obliga pe angajatori să informeze în scris reprezentanții salariaților despre motivele concedierilor preconizate, numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați, perioada în cursul căreia vor avea loc disponibilizările, criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați și metoda de calcul a oricăror indemnizații aferente concedierii prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în alt act normativ.
Detalii
06
04 2018
884

Sancționare pentru muncă nedeclarată

În urma efectuării unui control la SRL „P.T.”, întreprinderea a fost învinuită de către agentul constatator al Inspecţiei teritoriale de muncă Chişinău de faptul că a admis munca nedeclarată în raport cu cetăţeanul T., contrar prevederilor art. 71 din Codul muncii care prevede că munca nedeclarată este interzisă.

Prin muncă nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile Codului ce ţin de încheierea contractului individual de muncă.
Detalii
12
03 2018
931

Modificări în Codul Muncii: concedierile colective

Angajatorii vor fi obligați să ofere anumite garanții în caz de concedieri colective. Hotărârea Guvernului ce prevede completarea Codului Muncii cu un nou articol ce reglementează garanțiile în aceste situații a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 9 martie.

Noul articol definește noţiunea de concedieri colective, acestea fiind cele efectuate de angajator din motive ce nu țin de persoana salariatului și care vizează, într-o perioadă de 30 de zile:
Detalii