29
12 2021
204

ISM propune angajatorilor o colaborare eficientă

Inspectoratul de Stat al Muncii a lansat un apel de colaborare cu angajatorii în vederea sporirii calității acțiunilor de control de stat în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, solicitând propuneri și sugestii de perfecționare a prevederilor actelor normative din domeniu pentru asigurarea respectării uniforme și coerente a legislației din domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, precum și pentru eficientizarea activității de inspecție.
 
Autoritatea reafirmă receptivitatea la propunerile de îmbunătățire a activității inspectorilor de muncă și de solicitare a ajutorului consultativ și metodologic pentru perceperea corectă a prevederilor cadrului legal,
Detalii
01
04 2021
326

P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” a încheiat un acord de colaborare cu AAIRM

La 30 martie curent, P.P. ”Monitorul fiscal FISC.md” a semnat un acord de colaborare cu Asociația Auditorilor Interni din Republica Moldova (AAIRM). Evenimentul a avut loc în contextul marcării a 10 ani de la fondarea Publicației.

Acordul prevede stabilirea unui parteneriat de lungă durată în scopul colaborării în comun, în vederea organizării studiilor şi schimbului reciproc de cunoștințe şi experiență pentru asigurarea unei bune pregătiri şi perfecționării continue a specialiștilor pentru entitățile publice, în special în domeniul controlului intern managerial şi auditului intern.


Detalii

13
11 2020
669

Schimb de informații între autoritățile fiscale

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 11 noiembrie curent proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind schimbul de informații în formă electronică dintre statele-membre ale Comunității Statelor Independente în scopul efectuării administrării fiscale.

După cum a menționat secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanicichina, protocolul are ca obiectiv reglementarea principiilor de realizare a schimbului de informație pentru eficientizarea administrării fiscale.


Detalii

27
02 2020
541

Oportunități de angajare la Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Peste 50 de studenți de la facultatea tehnologii informaționale și statistică economică a Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM) au participat ieri la o întâlnire cu responsabili din cadrul Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), la care au fost prezentate domeniile în care activează CTIF, specificul muncii specialiștilor IT, ofertele de posturi vacante și beneficiile oferite tinerilor specialiști de către instituție.

Evenimentul face parte dintr-un șir de acțiuni pe care CTIF și le propune pentru a intensifica comunicarea cu studenții de la facultățile de profil ale instituțiilor de învățământ superior din țară și a le prezenta oportunitățile de a-și începe cariera la o instituție care administrează și dezvoltă cele mai mari și complexe sisteme informaționale în domeniul finanțelor publice.
Detalii
01
11 2019
1617

Serviciul Fiscal de Stat a semnat acord de colaborare cu Autoritatea Națională de Integritate

Astăzi, 1 noiembrie 2019, Serviciul Fiscal de Stat a semnat Acordul de colaborare între Autoritatea Națională de Integritate și Serviciul Fiscal de Stat. Scopul actului semnat este stabilirea unor relații de colaborare efective și eficiente, a unor modalități şi proceduri de comunicare cât mai productive între cele două autorități publice, urmând ca Acordul să constituie un bun instrument de cooperare reciprocă.
Detalii
03
10 2019
723

CTIF examinează experiența Letoniei în implementarea sistemului de monitorizare electronică a vânzărilor

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) va beneficia de oportunități pentru preluarea experienței specialiștilor IT din cadrul Serviciului Venituri de Stat al Letoniei în materie de implementare a sistemului de monitorizare electronică a vânzărilor și a practicii de automatizare a instruirilor privind utilizarea sistemelor informatice din instituțiile publice din Letonia. Asupra acestor aspecte s-a convenit la finalul vizitei de studiu efectuată săptămâna trecută la Riga, de o delegație a CTIF, condusă de directorul adjunct al instituției, Vadim Muntean.

Delegația a întrunit responsabili ai subdiviziunilor IT din cadrul CTIF și doi membri ai Consiliului de Administrație al instituției: Igor Țurcanu, director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), și Dorel Noroc, șef al direcției politici fiscale și vamale a Ministerului Finanțelor.
Detalii
22
03 2019
805

ASEM și CTIF au discutat prioritățile de colaborare pentru anul 2019

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) vor face schimb de curicule și materiale de instruire în domeniile finanțe publice, fiscal, vamal, achiziții publice, alte domenii de interes comun și vor organiza în comun instruiri, seminare, conferințe, ateliere de lucru în domeniul tehnologiilor informaționale.

Aceste și alte priorități de colaborare între cele două instituții pentru anul 2019
au fost discutate la o întrunire a responsabililor din cadrul CTIF și ASEM, desfășurată săptămâna curentă.
Detalii
17
05 2017
967

La mulți ani, ODIMM!

Dragi parteneri, cu ocazia marcării a 10 ani de activitate, Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.md” vă transmite un călduros La Mulți Ani!

Vă dorim perseverență, curaj și abnegație în realizarea continuă a misiunii organizației, care este una deosebit de importantă pentru societate — de a susţine dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, ceea ce asigură sporirea competitivităţii economiei naţionale.

Detalii