26
01 2021
2560

Solicitarea online a informației din Registrul bunurilor imobile

Informațiile din Registrul bunurilor imobile comandate online și disponibile anterior doar pentru bunurile amplasate în mun. Chișinău, pot fi solicitate prin internet pentru toate imobilele amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Agenţia Servicii Publice.
 
Astfel, cetățenii pot solicita online:
  • eliberarea planului cadastral la nivel de sector cadastru (reprezentarea informaţiei grafice despre toate terenurile înregistrate cuprinse întru-un sector cadastral)
  • eliberarea planului cadastral pentru un bun imobil: teren, încăpere izolată sau loc de parcare (reprezentarea grafică din baza de date a cadastrului bunului imobil înregistrat)

  • Detalii
29
09 2017
2913

Suportul agenţilor economici în domeniul imprimării formularelor tipizat. Sună acum la (022) 822 039

În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 199 din 10.12.2015 şi nr. 203 din 18.12.2015 — a fost liberalizat procesul de acordare a diapazonului de serii și numere pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special, prin oferirea posibilităţii agenţilor economici de imprimare de sine stătătoare a acestor documente.
Detalii
05
08 2013
1756

A fost lansat în exploatare industrială Sistemul Informaţional Automatizat „Comanda on-line a formularelor tipizate”

Serviciul Fiscal de Stat tinde spre implementarea unor servicii noi, utile, capabile să satisfacă cerinţele şi preferinţele contribuabililor, dar în acelaşi timp să consolideze şi să simplifice cooperarea acestora cu autorităţile fiscale. Astfel, la data de 23 iulie curent a avut loc conferinţa de presă cu ocazia lansării serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate”.
Detalii
29
07 2013
1413

Semnături electronice pentru utilizatorii SIA „Comanda on-line a formularelor tipizate

La data de 23 iulie curent a fost lansat Sistemul informaţional automatizat „Comanda on-line a formularelor tipizate”. Ţinem să reamintim că serviciul oferă contribuabilului posibilitatea de completare, semnare şi expediere a comenzii de formulare tipizate de documente primare cu regim special de la distanţă, printr-un singur click. „Comanda on-line a formularelor tipizate” este disponibilă pe portalul servicii.fisc.md, poate fi accesată de toţi agenţii economici din Republica Moldova înregistraţi pe site şi care deţin semnătură electronică de autentificare sau semnătură digitală.
Detalii
23
07 2013
1383

Ion Prisăcaru: „Folosind inovaţiile tehnologice, vom impulsiona modernizarea în continuare a procesului de administrare fiscală în Republica Moldova”

Astăzi, 23 iulie 2013, în sala de ședințe a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat a avut loc conferința de presa cu genericul: „Comandarea on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”, serviciu electronic nou care va conduce la impulsionarea ritmului de dezvoltare a administrării fiscale şi va micşora costurile suportate de contribuabili pentru calcularea şi achitarea impozitelor, o atenţie deosebită fiind acordată sporirii calităţii serviciilor prestate contribuabililor. De asemenea, noul serviciul electronic va contribui la diminuarea corupției în sistem, la crearea şi menţinerea unui climat de încredere şi respect reciproc între contribuabili şi Serviciul Fiscal, respectiv între contribuabili şi funcționarii fiscali, asigurînd transparenţă, imparţialitate şi eficienţă autorităţii fiscale. Noul serviciu electronic a fost prezentat, în cadrul conferinţei de presă, de către dl Ion Prisăcaru, şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, și de către dl Vitalie Coceban — administrator al Î.S. „Fiscservinform”.
Detalii