12
06 2019
645

Diminuarea numărului de rapoarte statistice prezentate de către mediul de afaceri. Grupul de lucru invită la colaborare

La data de 12 aprilie 2019 a început activitatea Grupului de lucru care și-a propus să diminueze din presiunea informațională asupra mediului de afaceri ce se impune prin raportarea către Biroul Național de Statistică, utilizând resursele administrative deținute de către autorități. Astfel, activitatea Grupului de lucru constă în contrapunerea informației raportate de agenții economici către autorități cu informația necesară în scopuri statistice.

Grupul este constituit din reprezentanții Biroului Național de Statistică, Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Băncii Naționale a Moldovei, asociațiilor de contabili, mediului de afaceri și a altor instituții guvernamentale.
Detalii
06
07 2018
5216

Impozitul pe venit: Obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei din 4 iulie 2018 Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

Documentul este unul din cele trei regulamente elaborate cu scopul integrării normelor ce țin de determinarea obligațiilor fiscale a impozitului pe venit într-un singur act.
Detalii
11
12 2017
3309

Agenţia de Investiţii: MIEPO + Agenţia Turismului

Cancelaria de Stat propune pentru dezbateri publice proiectul hotărârii de Guvern de creare a Instituţiei Publice „Agenţia de Investiţii, care va fi subordonată Guvernului, prin reorganizarea prin fuziune a Instituţiei Publice „Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova” (MIEPO) şi Agenției Turismului.
Detalii
14
11 2016
664

Serviciul Vamal a demarat reorganizarea instituțională

Începând cu anul viitor, Serviciul Vamal va activa în baza unei noi organigrame, care presupune transfer de competențe și responsabilități către birourile vamale, precum și reducerea funcțiilor de conducere în favoarea celor de execuție.
Detalii
28
10 2015
864

Compensațiile acordate persoanelor cu dizabilități pentru călătoriile în transportul public vor fi comasate

Compensaţiile acordate persoanelor cu dizabilităţi pentru călătoriile în transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taxiurilor) și compensaţiile anuale pentru cheltuielile de deservire cu transport au fost comasate într-o singură prestație — compensația pentru serviciile de transport.
Detalii