10
08 2021
494

Staţiile de alimentare cu combustibil și taxa pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor

 Întreprinderea dispune de staţii de alimentare cu combustibil, amplasate  pe tot teritoriul RM. Contoarele de evidență a combustibilului sunt amplasate pe terenurile private ale întreprinderii. În acest sens apar următoarele întrebări:
• pot fi considerate terenurile private zonă a drumului public și/sau zonă de protecţie a acestuia?


Detalii

02
08 2021
2791

Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale

Modul de reflectare în contabilitate a operațiunilor de procurare a combustibilului

Entitatea care dispune de mijloace de transport achiziționează combustibil:

• direct de la furnizori;

• în baza cardurilor valorice;

• prin intermediul titularului de avans (în cazul delegării salariatului peste hotare țării).

Formulele contabile ce urmează a fi întocmite conform surselor de intrare menționate mai sus sunt prezentate în Tabelul 1.


Detalii

27
07 2021
1532

Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale

Modul de reflectare în contabilitate:
  • a operațiunilor de procurare a combustibilului;
  • a reducerilor de preț aferente combustibilului procurat;
  • de ținere a evidenței cardurilor valorice;
  • de transmitere în gestiune a combustibilului șoferilor;
  • de stabilire a normelor de consum de combustibil (inclusiv conform datelor calculatoarelor de bord, dispozitivelor specializate) etc.
sunt doar unele aspecte reflectate în articolul „Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale”, elaborat cu știință de cauză de către autorul nostru, Marina Brihuneț, publicat în ediția din august a revistei „monitorul fiscal. FISC.md”.


Detalii

23
04 2021
652

Deducerea cheltuielilor pentru combustibil în cazul mijlocului de transport înmatriculat în Transnistria

Se vor admite spre deducere în scopuri fiscale, cheltuielile suportate de către entitate pentru combustibilul utilizat în cadrul activității de întreprinzător, ce se atestă prin foaia de parcurs a mijlocului de transport înmatriculat în Transnistria?
În conformitate cu prevederile OMF nr. 24/36 din 25.03.1998, sunt aprobate trei tipuri de foi de parcurs în funcție de tipul de transport efectuat, după cum urmează:
  1. foaie de parcurs pentru autocamioane;
  2. foaie de parcurs pentru autobuze;
  3. foaie de parcurs pentru autoturisme.


Detalii

26
10 2020
3757

Deducerea cheltuielilor privind consumul de combustibil

Potrivit Ordinului Ministerului transporturilor și infrastructurii drumurilor nr.172/2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, normele de consum de combustibil (lubrifianţi) în transportul auto sunt destinate pentru calcularea semnificaţiei normate a consumului de combustibil, pentru ţinerea evidenţei statistice şi operative, determinarea preţului de cost al transporturilor şi altor tipuri de lucrări de transport, planificarea necesităţilor întreprinderilor în vederea asigurării cu produse petroliere, efectuarea calculelor la impozitarea întreprinderilor, realizarea regimului de economie şi păstrare a energiei produselor petroliere utilizate, realizarea decontărilor cu beneficiarii de mijloace de transport, conducătorii auto etc.


Detalii

20
10 2020
556

Notificarea de comerț pentru genul de activitate CAEM 4671

Agentul economic ce intenționează să efectueze activitate de comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi, gazoși și al produselor derivate (cod CAEM 4671).  Urmează acesta să depună notificare în comerț pentru genul dat de activitate?
 
 
Potrivit art. 290 lit. e) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu taxa pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii sunt persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care dispun de obiecte ale impunerii. Obiect al impunerii cu taxa nominalizată sunt unitățile care, conform CAEM, corespund activităților expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul exterior (în continuare – Anexa nr.1). Calcularea taxei se efectuează de către subiecții impunerii, în funcție de baza impozabilă și de cotele stabilite de către autoritățile administrației publice locale.

Detalii
02
12 2019
1209

Donația combustibilului în cadrul campaniei promoționale

În decurs de o lună, compania desfășoară o promoție: oferă un card de combustibil cadou pentru o anumită sumă fiecărui client care cumpără mărfuri de la companie (vânzarea mărfurilor este întocmită prin factură). Avem dreptul să distribuim carduri de combustibil fără a avea licență pentru realizarea combustibilului (a fost încheiat un acord de cooperare cu un operator licențiat)?
Detalii
17
05 2019
545

Consiliul Concurenței, preocupat de creșterea prețurilor la combustibil

Consiliul Concurenței s-a autosesizat în urma creșterii prețurilor la produsele petroliere, fiind preocupat de faptul că creșterile au avut loc simultan la mai multe companii petroliere, ceea ce trezește îndoieli că acestea au acționat în mod independent.


Astfel, Consiliul Concurenței a declanșat o investigație pentru a stabili dacă a existat o înțelegere de cartel.
Detalii
19
03 2019
1385

Impozitul pe venit. Întrebări și răspunsuri

Urmează a fi deduse în scopuri fiscale, cheltuielile suportate de contribuabil ce țin de consumul de combustibil și lubrifianți, în cazul în care normele date de consum nu sunt aprobate de către Ministerului Economiei și Infrastructurii? Pot fi aprobate de către contribuabil, normele interne de consum de combustibil pentru mijloacele de transport, în cazul în care nu sunt aprobate norme?

În conformitate cu prevederile art. 24 (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate și suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, exclusiv în cazul activității de întreprinzător.
Detalii
28
01 2019
23226

Normele consumului de combustibil, actualizate

Ministerul Economiei și Infrastructurii a intervenit în Normele de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto, completând Ordinul Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 9 decembrie 2005 cu poziții noi.

Amintim că normele de consum de combustibil și lubrifianţi sunt aplicate transportului auto, presupun semnificaţia stabilită a volumului de consum ale acestoraa la funcţionarea modelului, mărcii sau modificaţiei concrete de automobil, fiind destinate pentru calcularea semnificaţiei normate a consumului de combustibil, pentru ţinerea evidenţei statistice şi operative.

Detalii