15
07 2021
568

28.21.69 Se menține dreptul la deducerea TVA pentru mărfurile alimentare procurate/importate care au fost lichidate/distruse la expirarea datei - limită de consum/datei durabilităţii minimale a acestora?

 Conform prevederilor art. 211 alin. (9) din Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior, produsele alimentare care au fost achiziţionate cu respectarea cerinţelor cantitative şi calitative stipulate în contractele de livrare a produselor, dar care au devenit neconforme reglementărilor aplicabile în domeniul alimentar, inclusiv prin expirarea datei-limită de consum/datei durabilităţii minimale a acestora, nu pot fi returnate furnizorului. Comerciantul este obligat să lichideze (să distrugă) produsele alimentare neconforme reglementărilor aplicabile în domeniul alimentar.


Detalii

25
06 2021
275

Declarația de producător casnic. Inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanțelor a inițiat procesul de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor:
  • Declarației de producător
  • Declarației de producător casnic
și invită toate părțile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică: nicoleta.craciun@sfs.md.

Termenul-limită de colectare a propunerilor expiră pe data de 5 iulie 2021.


Detalii

30
03 2021
288

Facilitarea prezenței pe raft a producătorilor autohtoni

Proiectul de lege care vine cu modificări la Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior și Codul contravențional ce au drept scop susținerea producătorii agroalimentari autohtoni a fost aprobat de Parlament în prima lectură.
 
Astfel, a fost susținută  plafonarea până la 10% din prețul de vânzare al furnizorului a mărimii reducerilor comerciale oferite de către acesta comerciantului pentru vânzarea produselor alimentare. Excepție ar urma să constituie perioada acțiunilor de marketing și publicitate, fiind prevăzută stabilirea termenului limită de 60 de zile per produs destinat desfășurării acestor acțiuni.  


Detalii

30
11 2020
701

Legea cu privire la comerțul interior: modificări votate în prima lectură

Proiectul de modificare a Legii cu privire la comerțul interior a fost votat de Parlament în prima lectură. Acesta urmărește excluderea discrepanțelor normative existente în cadrul legislativ aferent domeniului comerțului interior, inclusiv ajustarea reglementărilor procedurale cu cele din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.
 
De asemenea, în proiect sunt stabilite mai clar temeiurile de refuz pentru notificarea în comerț și a activitățile autorităților privind operarea cu notificările în comerț, precum și procedura de recepționare, prelucrare și emitere a înștiințărilor de recepționare.

Detalii
09
11 2020
633

Legea comerțului interior: modificarea notificării

În cazul modificării datelor indicate în notificarea inițială privind iniţierea activităţii de comerţ, comerciantul depune la autoritatea administraţiei publice locale o notificare de modificare a datelor, conform prevederilor Legii cu privire la comerțul interior.  În proiectul de modificare a acestei legi sunt propuse cazurile în care nu va fi acceptată modificarea notificării, dar se va depune una nouă.
 
Astfel, va fi depusă o nouă notificare în cazul schimbării amplasamentului, modificării tipului unității comerciale din fixă în ambulantă sau invers, precum și în cazul modificării adresei comerciale. De asemenea, se va depune o nouă notificare și în cazul piețelor ca unități comerciale.

Detalii
04
11 2020
617

Legea comerțului interior: principiile activității

Autoritățile emitente, în cooperare cu alte autorități cu funcții publice sau aferente, vor fi obligate să interacționeze în cadrul Ghișeului unic, în vederea minimizării costurilor și eforturilor comercianților la inițierea și desfășurarea activității de comerț. Totodată, comerțul interior se va baza pe gestionarea stocurilor și prestarea serviciilor aferente din perspectiva asigurării eficienței economice.
 
Activitatea de comerț în Republica Moldova se va baza pe anumite principii, conform proiectului  de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior.

Detalii
04
11 2020
665

Comerțul interior: reglementarea vânzării produselor la preţ redus

Prin comercializare a produselor/serviciilor la preţ redus, în sensul Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior, se înţelege: vânzări de lichidare; vânzări de soldare; vânzări efectuate în unităţile comerciale de tip magazin de fabrică; vânzări promoţionale. Aceste norme vor fi introduce în legislație odată cu intrarea în vigoare a completărilor la Legea nr. 231/2010, prevăzute de un proiect de lege ce urmează a fi adoptat în Parlament.
 
Conform prevederilor proiectului, vânzările la preț redus, în cazul în care se vor desfășura peste orele de program și se estimează că vor implica aglomerații de persoane și vehicule peste medie în zonele adiacente unității comerciale
Detalii
02
11 2020
717

Legea comerțului interior: producătorii casnici

Producătorii casnici nu sunt pasibili înregistrării de stat în calitate de întreprinzător și depunerii notificării privind inițierea activității de comerț. Taxa pentru unitatea comercială din piață sau amplasament pentru producătorul casnic nu poate depăși 0,5% din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern. Autoritatea administrației publice locale decide mărimea taxei sau scutirea de la achitarea acesteia.
 
Aceste prevederi sunt incluse în proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior. Amintim, Executivul a votat proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea acestuia în ședința din 13 octombrie curent, la momentul actual proiectul fiind înregistrat în Parlament.

Detalii
13
10 2020
719

Proiectul modificărilor la Legea comerțului interior, aprobat de Guvern

Notificarea privind iniţierea, modificarea, suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ poate fi depusă on-line, prin intermediul resursei informaționale în domeniul comerțului, sau fizic, la ghișeul autorității administrației publice locale (primăria) a satului (comunei), orașului sau municipiului unde se intenţionează sau se desfășoară activitatea de comerț, care poate fi diferită de adresa juridică sau domiciliul persoanei ce depune notificarea.

 

Astăzi, 13 octombrie, Executivul a votat proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior. Autorul documentului (Ministerul Economiei și Infrastructurii) vine cu intervenții majore în actuala redacție a legii, care va fi completată cu noțiuni noi, dar propune și abrogarea unor prevederi depășite, toate având drept scop atât excluderea discrepanțelor normative depistate, cât și asigurarea reglementării a fenomenelor sociale existente de facto.


Detalii
09
09 2020
340

(6.6.8.1) Cine este scutit de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Potrivit prevederilor art. 295 din Codul fiscal, de plata taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii sunt scutite: 

 

        - autoritățile publice și instituțiile finanțate de la bugetele de toate nivelurile; 
       - misiunile diplomatice și alte misiuni asimilate acestora, precum și organizațiile internaționale, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; 
     - Banca Națională a Moldovei; 

Detalii