03
10 2019
1000

Legea comerțului interior va conține noi prevederi

Autoritățile administrației publice locale vor aproba cuantumul taxelor locale pentru activitatea de comerț ca parte componentă a regulamentului de comerț local și vor obține dreptul să stabilească interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în cazurile în care aceasta poate crea obstacole de acces a mijloacelor tehnice speciale (ambulanțe, de intervenții la incendii, vehiculele speciale a băncilor etc.) către obiective de importanță socială sau terenuri publice (sediile autorităților publice, sănătate publică, băncilor, lăcașelor de cult, centrelor comerciale). Tot AAPL vor elabora Regulamente de comerţ local.

Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul modificărilor și completărilor la Legea nr.231 cu privire la comerțul interior. Documentul vine cu noțiuni noi, cu Nomenclatorul unităților de comerț și clasificarea acestora conform specializării, cu determinarea unităților de comerț ambulant și mobil etc.
Detalii
22
05 2019
1164

Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în mun. Chișinău, propus spre consultare

Cerințele de organizare a comerțului ambulant mobil, comerțul cu ridicata, activitatea piețelor comerciale, desfășurarea teraselor de vară, activitatea gheretelor, comercializarea producției alcoolice, activitățile de jocuri cu noroc și câștiguri în bani, cerințele privind regimul de lucru al comercianților etc. sunt obiectul proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău, propus spre consultare publică de primăria Chișinău.

Astfel, piețele comerciale trebuie să asigure ordinea în incinta pieţei, pe teritoriul parcării și pe perimetrul de 50 metri de la piaţă, prin personal specializat angajat sau firmă de specialitate contractată. Totodată, acestea trebuie să dispună de o platformă de acumulare a deșeurilor menajere solide, conectată la sistemul de apeduct și canalizare, iar marcarea teritoriului pieței să fie vizibilă.
Detalii
19
04 2017
1672

Unele aspecte aferente modificării art. 211 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (MO, 2016, nr. 472-477/ 947) au fost efectuate modificări la art. 211 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (în continuare – Legea 231/2010) prin substituirea sintagmei „produse agroalimentare ușor perisabile” cu sintagma „produse alimentare”.
Detalii
28
03 2017
966

Ministerul Economiei propune soluții de îmbunătăţire a relaţiei dintre furnizori şi comercianţi

Ministerul Economiei propune spre consultare un proiect ce vizează modificarea Legii cu privire la comerţul interior, precum şi a Codului contravenţional,ca urmare a discuţiilor cu participarea reprezentanților asociațiilor patronale ale producătorilor locali și a rețelelor de magazine în vederea găsirii unui echilibru de interese economice și a unui mecanism viabil de aplicare a legii.
Detalii
14
02 2017
713

1. (31.1.3) Urmează a fi de către Serviciul Fiscal de Stat comerciantul pentru nerespectarea prevederilor art. 211 alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior în partea ce ține de returnarea produselor alimentare a căror termen de valabilitate a expirat?

Conform prevederilor Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior verificarea respectării prevederilor art. 211 alin.(5) din legea dată nu este pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
17
01 2017
754

Ministerul Economiei intervine în reglementarea relațiilor dintre furnizori și comercianți în domeniul produselor alimentare

Reglementarea relațiilor dintre furnizori și comercianți în domeniul produselor alimentare, apărute în rezultatul intrării în vigoare a modificărilor la Legea cu privire la comerțul interior privind extinderea sferei de acțiune a reglementării relațiilor furnizor – comerciant la toate produsele alimentare, a fost discutată în cadrul unei ședințe convocate de conducerea Ministerului Economiei.
Detalii
05
01 2017
5414

Legea comerţului interior, modificată

Au intrat în vigoare modificările la Legea Cu privire la comerţul interior. În prezent, comercianţii nu mai sunt în drept să efectueze returul produselor alimentare furnizorilor, fiind obligaţi, prin lege, să distrugă produsele cu termen expirat.
Detalii