19
04 2017
1277

Unele aspecte aferente modificării art. 211 din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior

Prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (MO, 2016, nr. 472-477/ 947) au fost efectuate modificări la art. 211 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior (în continuare – Legea 231/2010) prin substituirea sintagmei „produse agroalimentare ușor perisabile” cu sintagma „produse alimentare”.
Detalii
28
03 2017
645

Ministerul Economiei propune soluții de îmbunătăţire a relaţiei dintre furnizori şi comercianţi

Ministerul Economiei propune spre consultare un proiect ce vizează modificarea Legii cu privire la comerţul interior, precum şi a Codului contravenţional,ca urmare a discuţiilor cu participarea reprezentanților asociațiilor patronale ale producătorilor locali și a rețelelor de magazine în vederea găsirii unui echilibru de interese economice și a unui mecanism viabil de aplicare a legii.
Detalii
14
02 2017
506

1. (31.1.3) Urmează a fi de către Serviciul Fiscal de Stat comerciantul pentru nerespectarea prevederilor art. 211 alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior în partea ce ține de returnarea produselor alimentare a căror termen de valabilitate a expirat?

Conform prevederilor Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior verificarea respectării prevederilor art. 211 alin.(5) din legea dată nu este pusă în sarcina Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
17
01 2017
516

Ministerul Economiei intervine în reglementarea relațiilor dintre furnizori și comercianți în domeniul produselor alimentare

Reglementarea relațiilor dintre furnizori și comercianți în domeniul produselor alimentare, apărute în rezultatul intrării în vigoare a modificărilor la Legea cu privire la comerțul interior privind extinderea sferei de acțiune a reglementării relațiilor furnizor – comerciant la toate produsele alimentare, a fost discutată în cadrul unei ședințe convocate de conducerea Ministerului Economiei.
Detalii
05
01 2017
4095

Legea comerţului interior, modificată

Au intrat în vigoare modificările la Legea Cu privire la comerţul interior. În prezent, comercianţii nu mai sunt în drept să efectueze returul produselor alimentare furnizorilor, fiind obligaţi, prin lege, să distrugă produsele cu termen expirat.
Detalii
17
10 2016
946

Unele aspecte din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010 în partea ce ține de produsele agroalimentare ușor perisabile

Sancțiunile prevăzute la art. 273 pct. 5) și 51) din Codul contravențional se aplică pentru toate categoriile de produse sau doar pentru produsele agroalimentare ușor perisabile?

Relaţiile dintre furnizorul şi comerciantul produselor agroalimentare uşor perisabile sunt prevăzute expres la art. 211 din Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010, republicată în Monitorul Oficial nr. 215-216/475 din 19 iulie 2016 (în continuare – Lege).
Detalii