16
02 2022
395

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în anul 2021

În luna decembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, în prețuri comparabile s-a majorat cu 17,4% faţă de luna precedentă şi s-a micșorat cu 1,0% comparativ cu luna decembrie 2020. Conform datelor Biroului Național de Statistică, indicatorul pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în perioada analizată în preţuri comparabile a crescut cu 9,4% faţă de noiembrie 2021 şi cu 51,4% comparativ cu rezultatele înregistrate în decembrie 2020.
 
Pe parcursul ultimei luni ale anului precedent, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) în preţuri curente a crescut cu 7,1% față de noiembrie 2021 și cu 36,5% comparativ cu luna decembrie 2020.
Detalii
18
01 2022
1641

Din 1 ianuarie 2022 sunt puse în aplicare noile cerințe cu privire la înregistrarea ECC

Începând cu 1 ianuarie 2022 sunt puse în aplicare noi Cerințe cu privire la înregistrarea echipamentelor de casă și de control (ECC) în Registrul de evidență a ECC. Cerințele au fost stabilite la 10 iunie 2021 prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru ECC nr. 26-11/1-19/01-2021. Modificarea Cerințelor față de ECC a fost necesară pentru a pregăti implementarea Sistemului Informațional "Monitorizarea electronică a vânzărilor" (MEV). MEV reprezintă transmiterea datelor despre tranzacțiile de comerț și prestări servicii către Serviciul Fiscal de Stat în timp real.


Detalii

14
12 2021
234

BNS a actualizat chestionarul pentru ancheta structurală anuală

Biroul Național de Statistică (BNS) a finalizat revizuirea chestionarului anchetei structurale anuale (ASA), în conformitate cu cele mai recente cerințe europene privind statistica structurală a întreprinderilor. Actualul chestionar ASA a fost completat cu trei module ce vizează activitatea de comerț, care vor substitui pentru anul de raportare 2021 două cercetări statistice realizate anterior în domeniul statisticii comerțului.
 
„Ajustarea chestionarului ASA conform cerințelor UE a vizat două aspecte importante: (i) producerea și diseminarea unor statistici compatibile pe plan internațional, în special UE; (ii) optimizarea chestionarelor statistice întru reducerea sarcinii de răspuns asupra mediului de afaceri”, 
Detalii
07
12 2021
2019

Taxa pentru unitățile comerciale în cazul a două unități de comerț amplasate la aceeași adresă

Agentul economic are înregistrată la adresa „Z” o unitate comercială – un magazin cu suprafața de 560m2. Pe parcurs, la aceeași adresă a fost construit și dat în exploatare un alt magazin, cu suprafaţa de 430 m2. În cazul respectiv, de câte obiecte ale impunerii la taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii dispune agentul economic, având în vedere că la una și aceeași adresă, sub acelaşi acoperiș, sunt amplasate două unităţi de comerţ?


Detalii

24
11 2021
849

Două unități de comerț amplasate la aceeași adresă: calcularea și achitarea taxei pentru unitățile de comerț

Agentul economic „X” deține două Notificări privind inițierea activității de comerț, depuse la AAPL. În prima Notificare este specificat tipul unității de comerț „cafenea-bar”, iar în a doua – „magazin mixt”. Adresele specificate în Notificări, care reflectă locul de amplasare a unităților de comerț, sunt identice. Având în vedere acest fapt, are agentul economic „X” obligația de a calcula și a achita taxa pentru unitățile de comerț și/sau prestări servicii pentru o unitate comercială sau pentru două?


Detalii

19
11 2021
332

Cifra de afaceri în comerţ este în creștere

De la începutul anului curent cifra de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 16,5% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-septembrie 2020. În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei în lunile ianuarie-septembrie este în creștere cu 76,8% (în preţuri comparabile) în raport cu aceeași perioadă din anul precedent,  pe fundalul reducerii indicatorului în 2020 față rezultatele din primele nouă luni din 2019 cu 21,2%.
 
Totodată, în luna septembrie 2021 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în prețuri comparabile s-a micșorat cu 6,0% faţă de luna precedentă şi s-a majorat cu 7,4%, comparativ cu luna septembrie 2020. Conform datelor Biroului Național de Statistică (BNS),
Detalii
11
11 2021
262

Ordinul SFS nr. 568 din 09.11.2021 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

22
10 2021
613

6.6.5.1 Cum se calculează taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii se calculează de către subiecții impunerii, pornind de la cota taxei stabilită de către autoritatea administrației publice locale pentru fiecare unitate de comerț și/sau de prestări servicii, în funcţie de caracteristicile acestora (lit. e) din anexa la Titlul VII al Codului fiscal).


Detalii
07
10 2021
611

Activitatea de comerț în mun.Chișinău: autoritățile simplifică procedurile

Primăria municipiului Chișinău intenționează să opereze modificări în cadrul local de reglementare a activității de comerț. În acest sens, Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău (CMC) a inițiat elaborarea proiectului de decizie pentru modificarea Regulamentului privind desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 17/5 din 1 octombrie 2020.
 
CMC își propune crearea unui mediu favorabil de desfășurare a activității de întreprinzător în municipiu, asigurarea liberei concurențe, protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice și sociale ale cetățenilor, stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, dar și simplificarea procedurii
Detalii
28
09 2021
406

Vinul dealcoolizat: eliminarea barierelor tehnice

Dealcoolizarea este procedeul tehnologic de eliminare totală sau parțială a aloolului etilic din vinuri prin metoda evaporării în vid sau separării prin membrane sau distilați, ori prin combinarea acestora.Pentru a exclude riscurile ce țin de producerea și comercializarea vinurilor dealcoolizate, care la momentul de față nu sunt reglementate de legislația în vigoare, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern prin care se propune reglementarea producerii și punerii pe piață a respectivului produs, ceea ce va conduce și la eliminarea barierelor tehnice din comerț și a concurenței neloiale a producătorilor de vinuri din această categorie, precum și la crearea condițiilor de protecție
Detalii