23
03 2020
1910

Dispoziția nr. 2 a Comisiei pentru Situații Excepționale

Comisia pentru Situații Excepționale a emis, pe 20 martie Dispoziția nr.2, prin care a stabilit reluarea/continuarea, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19, a:
a) activităților de comerț cu ridicata a tuturor tipurilor de mărfuri;
b) activităților de servicii funerare și de comerț cu produse conexe
serviciilor funerare, prin unitățile comerciale specializate;
c) comerțului electronic;
Detalii
20
03 2020
1242

Care magazine își vor relua activitatea

Unele dintre unitățile comerciale își vor relua activitatea din 23 martie curent. Permisul de reluare a activității este oferit prin Decizia nr.1 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Astfel, vor redeschide ușile de săptămâna viitoare magazinele specializate ce practică:

comerțul cu amănuntul al articolelor igienico-sanitare
Detalii
11
02 2020
306

Principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice

În vederea derulării corecte și obiective a procedurilor de achiziții publice, autoritățile contractante sunt obligate să respecte o serie de principii ce derivă din cadrul legal. Principiile achizițiilor publice, ca și toate principiile de drept, sunt acele idei de bază care au stat la temelia elaborării cadrului normativ în domeniu și care îndrumă întru aplicarea corectă a acestuia.

Toate acțiunile desfășurate de către subiecții achizițiilor publice trebuie să fie realizate având în permanentă vedere principiile de bază ale achizițiilor publice. Este foarte importantă cunoașterea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile precum și modalitatea de aplicare a acestora în timpul derulării
Detalii
11
11 2019
268

Ordinul nr. 497 din 07.11.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

11
11 2019
710

2. (1.1.25) Poate oare agentul economic (comerciantul cu ridicata) care efectuează operaţiuni tehnologice de procesare a mărfurilor social importante să se considere producător?

În conformitate cu pct.3 din Regulamentul de formare a prețurilor de comercializare a produselor social importante (în continuare Regulament), aprobat prin anexa nr.1 la Hotarîrea Guvernului nr.774 din 20 iunie 2016, procesarea reprezintă activitate suplimentară desfăşurată de unitatea comercială în scopul pregătirii produselor pentru vînzare (ambalare/reambalare acestora, care nu modifică caracteristicile iniţiale ale produselor (calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, marcare etc.).
Detalii
22
10 2019
985

SFS: utilizarea ECC este obligatorie

Serviciul Fiscal de Stat desfășoară cu regularitate acțiuni de specialitate menite să sporească nivelul de informare și conformare a contribuabililor și în scopul combaterii fenomenului de neutilizare a echipamentelor de casă și de control (ECC) la efectuarea decontărilor în numerar.

Astfel, în luna septembrie a anului curent, SFS a monitorizat un eșantion de agenți economici cu risc sporit de admitere a încălcărilor privind disciplina de casă, care activează în domeniile comerțului cu amănuntul a produselor alimentare, a mărfurilor de larg consum și comerțul cu amănuntul a materialelor de construcție.
Detalii
12
09 2019
202

MEI: Barierile tehnice în calea comerţului vor fi înlăturate

În cazul în care autoritatea de reglementare (Ministerul Economiei și Infrastructurii) va fi atenţionată despre faptul că o reglementare tehnică elaborată de autoritate ar putea fi o barieră tehnică în calea comerţului, aceasta va trebui să întreprindă măsuri pentru rezolvarea problemelor relevante.
Detalii