22
08 2018
959

Activitatea de comerț va fi simplificată

Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea și completarea Legii cu privire la comerțul interior, precum și crearea cadrului normativ necesar implementării prevederilor Legii cu privire la tichetele de masă și ale Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menționat că acest proiect vizează comerțul interior cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică și desfășurarea comerțului cu amănuntul.
Detalii
05
03 2015
724

România a înregistrat a patra mare creștere a comerțului cu amănuntul din UE, în ianuarie

Volumul comerțului cu amănuntul în România a crescut cu 7,3% în ianuarie, comparativ cu perioada similară din 2014, aceasta fiind a patra mare creștere înregistrată de o țară membră a Uniunii Europene, după Luxemburg (10,7%), Ungaria (8,2%) și Polonia (7,5%), arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Detalii
23
02 2015
998

Businessul în Moldova: Cum a crescut numărul de afaceri în 2014

Întrepriderile care activează în comerț și cele care prestează diverse servicii au obținut cifre de afaceri mai mari pe parcursul anului 2014, comparativ cu 2013.

În 2014 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile care se ocupă de comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 7,5% (în preţuri comparabile) faţă de anul precedent.
Detalii
06
10 2014
915

România a avut în august cel mai mare declin al vânzărilor de retail din UE

România a înregistrat în august cea mai mare scădere a vânzărilor de retail din Uniunea Europeană (UE), alături de Slovacia, declinul fiind de 0,6% faţă de luna iulie, potrivit datelor Eurostat.

Prin comparaţie cu luna august a anului trecut, comerţul cu amănuntul a avansat însă cu 4,7%, rezultat care clasează România pe locul patru în topul celor mai mari creşteri faţă de 2013.
Detalii
25
12 2013
1439

1. (10.2.13) În conformitate cu modificările realizate în Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare – Lege) prin Legea nr. 166 din 11 octombrie 2013 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, genul de activitate prevăzut la poziţia 1.1 din Anexa la Lege, începînd cu 01.11.2013, este expus într-o nouă redacţie

„Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, în chioşcuri (gherete), pavilioane şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale”. Avînd în vedere acest fapt, urmează ca titularul patentei de întreprinzător cu genul de activitate corespunzător poziţiei 1.1, expus în redacţia anterioară „Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete, şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale” să primească o nouă patentă de întreprinzător?
Detalii
16
09 2013
1874

Cum urmează de a se reflecta în anexa TVA LIVR a Declarației privind T.V.A. a volumele de livrări, efectuate cu respectarea cerințelor stabilite de art. 117 alin. (3), fără eliberarea facturii fiscale.

În temeiul art. 118 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare subiect impozabil este obligat să ţină evidenţa întregului volum de mărfuri, servicii livrate şi a valorilor materiale, serviciilor procurate. În comerţul cu amănuntul, în sfera prestării serviciilor, subiecţii impozabili sînt obligaţi să ţină zilnic evidenţa tuturor mărfurilor livrate, serviciilor prestate achitate în numerar.
Detalii
21
01 2013
3327

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 a fost aprobat Nomenclatorul unităţilor comerciale care desfăşoară comerţul cu amănuntul. Printre unităţile de comerţ cu amănuntul se regăseşte şi „magazinul on-line (virtual)”.

Avînd în vedere acest fapt, apare magazinul on-line obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestare a serviciilor sociale, în condiţiile în care agentul economic care desfăşoară activitate de comerţ nu dispune de spaţiu comercial pe suprafaţa căruia s-ar desfăşura această activitate? Menţionăm că marfa se remite de către agentul economic la adresa de domiciliu al cumpărătorului, fără ca acesta să aibă acces la spaţiul în care sunt depozitate mărfurile respective. Mai mult ca atît, cecul se eliberează de către angajaţii agentului economic la transmiterea mărfii către cumpărător.


Detalii
21
01 2013
2826

Об обложении онлайн-магазина сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг

Постановлением Правительства № 931 от 8 декабря 2011 года была утверждена Номенклатура торговых единиц розничной торговли. Среди перечисленных единиц розничной торговли указан и «виртуальный (онлайн) магазин». Учитывая это, считается ли онлайн-магазин объектом обложения сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг, если хозяйствующий субъект, осуществляющий коммерческую деятельность, не располагает коммерческой площадью, на которой бы осуществлялась данная деятельность? Следует отметить, что хозяйствующий субъект доставляет товар по адресу покупателя и не имеет доступа к месту хранения товара. Более того, чек выдается работниками хозяйствующего субъекта при передаче товара покупателю.


Постановление Правительства № 931 от 8 декабря 2011 года об осуществлении розничной торговли было разработано и утверждено в целях выполнения положений Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 года.


Detalii