11
02 2016
3324

Restituirea TVA la importul și comercializarea produselor lacatate și de panificație

Întreprinderea noastră fiind plătitor de T.V.A. a efectuat importul produselor lactate și de panificație achitînd T.V.A. la vamă. Ulterior aceste produse au fost comercializate pe teritoriul Republicii Moldova. Putem noi oare beneficia de restituirea T.V.A.?


Prevederile art. 101 alin. (3) din CF prevăd expres că, în cazul în care suma T.V.A. la valorile materiale şi la serviciile procurate de către întreprinderile ce produc pîine şi produse de panificație şi întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate depăşeşte suma T.V.A. la livrările de pîine, produse de panificație, lapte şi produse lactate, diferența se restituie din buget în limitele coteistandard a T.V.A., înmulțite cu valoarea livrării ce se impozitează la cota redusă.
Detalii
25
01 2016
867

Informaţia privind bunurile confiscate, propuse spre comercializare agenţilor economici din domeniu (cu modificările respective)

IFS pe mun. Chişinău anunţă despre comercializarea produselor din carne şi anume: Tîrtiţă de raţă în cantitate de 768 kg şi Tîrtiţă de gîscă în cantitate de 744 kg. Bunurile respective sunt propuse spre comercializare agenţilor economici din domeniu producerii, exportului, comercializării produselor din carne la preţ de 8,00 lei pentru 1 kg.
Detalii