05
11 2021
172

SFS despre conformarea contribuabililor care practică activitate de comerț online

Segmentul activității de comerț/prestări servicii on-line este un segment evaluat de către Serviciul Fiscal de Stat cu nivel sporit de risc de neconformare fiscală. Lipsa unui loc fix de desfășurare a activității, prezența numerarului, implicarea în circuitul economic a mai multor subiecți (pagini web) care au un singur beneficiar, sunt principalele motive pentru care segmentul respectiv este mai vulnerabil din punct de vedere al neconformării fiscale, inclusiv prezența fenomenului activității ilicite.


Detalii

11
10 2021
650

28.15.85 Este oare obligatorie eliberarea facturii fiscale la transportarea mărfurilor, livrate în cadrul comerțului electronic?

În conformitate cu art.3 alin. (1) al Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017), documentul primar reprezintă confirmare documentară care justifică producerea faptelor economice sau care acordă dreptul de a le efectua (produce); certifică producerea unui eveniment.


Detalii

21
05 2021
268

DTFINCON’21: Incluziunea financiară și transformarea digitală în Republica Moldova

Conceptul de incluziune financiară stabilește că persoanele fizice și juridice au acces la produse și servicii financiare utile și accesibile care răspund nevoilor lor, cum ar fi tranzacțiile financiare, plățile electronice, creditarea și produsele de asigurare, livrate într-o manieră responsabilă și durabilă.

Experți locali și internaționali, precum și reprezentanți ai sectorului public s-au întrunit pe platforma conferinței Digital Transformation and Financial Inclusion 2021 (DTFINCON), pe parcursul a două zile discutând despre creșterea incluziunii financiare în țara noastră și e-Comerț ca un catalizator al economiei fără numerar.  Evenimentul este organizat de Camera Americană de Comerț.


Detalii

18
05 2021
237

Aspecte fiscale, contabile si legale ale comerțului electronic în R. Moldova

În ultima perioadă business-ul și-a extins foarte mult activitatea de comerț în mediul ONLINE. Acest lucru însă a provocat și o mulțime de întrebări și neclarități pentru unii antreprenori de la noi din țară.


Pornind de la această idee Compania Vioser Tax Trainings & Events vă vine în ajutor și vă invită în data de 26 mai la un curs NECESAR și UTIL unde șe va discuta despre aspectele fiscale, contabile și legale care urmează a fi respectate în procesul activitatății de comerț din mediul ONLINE.


Detalii

10
03 2021
286

Aspecte fiscale, contabile și legale în comerțul electronic

În ultima perioadă business-ul și-a extins foarte mult activitatea de comerț în mediul ONLINE. Acest lucru însă a provocat și o mulțime de întrebări și neclarități pentru unii antreprenori de la noi din țară.Pornind de la această idee Compania Vioser Tax Trainings & Events vă vine în ajutor și vă invită în data de 26 martie la un curs necesar și util unde șe va discuta despre aspectele fiscale, contabile și legale care urmează a fi respectate în procesul activității de comerț din mediul online.


Detalii
24
02 2021
374

e-Commerce și economia fără numerar: realități și tendințe

Digitalizarea economiei a devenit o prioritate la nivel global, iar dacă autoritățile naționale se vor axa pe dezvoltarea unei economii bazate pe noile tehnologii, Republica Moldova are toate șansele să își sporească competitivitatea economică într-un termen relativ scurt.

 

Astăzi, 24 februarie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a fost prezentat Raportul de evaluare privind comerțul electronic și economia fără numerar realizat cu suportul Programului USAID „Reforme Structurale în Moldova”.


Detalii
22
02 2021
303

(28.15.78) Ce document se eliberează la transportarea mărfurilor în adresa cumpărătorului persoanei fizice la procurarea marfurilor într-un loc special amenajat pentru comerțul cu amănuntul, altul decît comerțul electronic, în cazul cînd factura fiscală nu a fost solicită?

  În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.


Detalii