19
11 2018
487

Comerțul on-line: acțiuni de conformare benevolă

În perioada septembrie-octombrie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a continuat acţiunile de verificare ale respectării legislației fiscale de către agenții economici care practică comerțul on-line.

Ca rezultat al controalelor fiscale operative efectuate (117 la număr), au fost întocmite 117 procese verbale cu privire la contravenție. Încălcările țin de desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la organele competente, dintre care 74 de cazuri vizează perioada lunii octombrie 2018, fiind aplicate sancțiuni în sumă totală de 234 mii lei: 22 mii lei — conform prevederilor Codului fiscal și 212 mii lei – conform prevederilor Codului Contravențional.
Detalii
20
12 2016
1690

Cu privire la eliberarea facturii fiscale și bonului de casă în cadrul comerțului electronic

De către cine urmează a fi eliberată factura fiscală în cadrul comerțului electronic, în contextul unui contract de mandat? Este obligatorie utilizarea MCC cu eliberarea bonului de casă (bon fiscal) de către intermediarul în comerțul electronic, inclusiv în cadrul unui contract de mandat în cazul efectuării de către cumpărător a plății pentru mărfuri cu cardul bancar?
Detalii
17
11 2016
1331

Legea privind comerțul electronic, adaptată la reglementările UE

Executivul a aprobat un proiect de lege prin care propune modificarea și completarea Legii privind comerțul electronic. Astfel, proiectul prevede eliminarea lacunelor existente în cadrul legislativ și normativ național și aplicarea noilor reglementări prin prisma legislației europene și în conformitate cu Acordul de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Detalii
04
11 2016
1301

Cine trebuie se elibereze factura fiscală la serviciile prestate în cadrul comerțului electronic de către mandatar, în cadrul realizării contractului de mandat?

Livrările efectuate în cadrul realizării contractului de mandat în scopuri fiscale sunt reglementate de prevederile art. 106 din CF.

Potrivit art. 106 alin. (1) din CF, livrarea de mărfuri, servicii efectuată de către mandatar în numele mandantului constituie livrare efectuată de mandant.
Detalii