26
07 2019
427

Ajutorul de stat, raportat de Consiliul Concurenței

Consiliului Concurenței a prezentat Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017. În opinia membrilor Comisiei, cifre oferite au contribuit la formarea unei imagini clare asupra problemelor existente în acest domeniu de supraveghere a concurenței și în ce măsură funcțiile Consiliului sunt exercitate conform competenței. Comisia a constatat, totuși, lipsa unor indicatori clari cu privire la impactul pe care îl au ajutoarele de stat în soluționarea problemelor economiei autohtone.
Detalii
18
07 2019
494

Agenția pentru Supraveghere Tehnică ar putea constata unele contravenții

Contravențiile în cazul încălcării regulilor de construire a caselor cu un nivel în localităţile rurale, a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole, construcţia şi intervenţia neautorizată la clădirile existente ar putea fi constatate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST).

Ieri, 17 iulie 2019, Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a avizat un proiect de lege pentru modificarea Codului contravențional, prin care se propune trecerea constatării contravențiilor menționate supra (art.178 și 179 din CC) din competența autorităților publice locale în cea a AST.

Potrivit autorului inițiativei, deputatul Vasile Bolea, în cadrul AST există specialiști cu suficientă pregătire în domeniul dat, pe când APL nu dispun de competențele necesare în acest sens.
Detalii
04
07 2019
436

Consumatorii finali au ratat compensații în 151 mii de cazuri

Cantitatea totală de energie electrică procurată pentru acoperirea necesităților Republicii Moldova în anul 2018 a constituit circa 4304 mil. kW/h, în creștere cu 145 mil. kW/h comparativ cu anul precedent. Cantitatea de energie electrică produsă de producătorii locali este de 804 mil. kW/h, restul necesităților fiind asigurate din import.
Detalii
14
11 2018
2643

Patenta sau activitatea independentă?

În baza declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2017, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă au raportat un venit de circa 84 mil. lei. Suma cheltuielilor suportate pentru procurarea mașinilor de casă și control aferente înregistrării activității independente au constituit 3,79 mil. lei. Impozitul pe venit din activitatea independentă în anul 2017 a constituit 185 mii lei.

Informațiile au fost oferite de șefa direcției generale metodologia impozitelor si taxelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, în cadrul ședinței Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, care a analizat situația cu privire la practicarea și impozitarea activității independente în domeniul comerțului.
Detalii
08
11 2018
536

Finanțe pentru realizarea Proiectului de înregistrare și evaluare financiară

Comisia economie, buget și finanțe a aprobat în ședința de ieri, 7 noiembrie, proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare financiară.

Potrivit șefului direcției politici fiscale și vamale al Ministerului Finanțelor, Dorel Noroc, Acordul de finanțare în sumă de circa 30,1 mil. euro are ca obiectiv îmbunătățirea calității și transparenței sistemului de administrare a terenurilor și de evaluare a proprietății.
Detalii
04
10 2018
536

Raportul BNM, audiat în Comisia parlamentară

Raportul pentru anul 2017 al Băncii Naționale a Moldovei, prezentat de Guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, a fost audiat în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe.

Potrivit oficialului, țara noastră a înregistrat în anul precedent o creştere a economiei, dar a cunoscut şi o majorare temporară a preţurilor interne de consum. Astfel, produsul intern brut a progresat cu 4,5%, fiind susţinut de creşterea consumului intern si a producţiei din sectorul agrar.
Detalii
03
10 2018
434

În Moldova poate fi creat Consiliul privind mesajele de interes public

Proiectul legii cu privire la publicitate a fost discutat astăzi, 3 octombrie, în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe.

Capitolul IV din acest proiect reglementează publicitatea comercială, care nu poate conține denumirea completă sau prescurtată a unui partid sau informații privind activitatea acestuia, denumirea unei organizații social-politice, nume ale politicienilor, referinţe la proiecte politice etc. sau datele de identificare ale persoanei juridice din sectorul statal care nu are statut de comerciant sau mijloacele de individualizare ale acesteia.
Detalii
25
07 2018
518

Întreţinerea reţelelor electrice și a gazelor naturale vs drepturile terţilor

Membrii Comisiei economie, buget și finanțe au susținut în ședința de ieri două proiecte de lege ce au ca scop instituirea dreptului de folosință și de servitute asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice și a celor de gaze naturale.

Astfel, operatorii de sistem vor avea dreptul să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii necesare executării lucrărilor, să desfiinţeze culturi sau plantaţii,
Detalii
30
06 2018
596

Grupurile de producători agricoli au beneficiat de granturi în sumă de $8,75 mil.

Comisia agricultură și industrie alimentară din cadrul parlamentului, care a exercitat control asupra implementării Legii privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora, a audiat în şedinţă modul de susţinere a grupurilor de producători agricoli prin intermediul granturilor.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului au menționat că, din momentul intrării în vigoare a Legii, au fost înregistrate 50 de grupuri de producători în sectorul horticol. Totodată, Comisia de Evaluare și Selecție a Ministerului a aprobat 44 din 47 dosare de aplicare depuse de grupurile de producători în cadrul programului de granturi investiţionale.
Detalii
28
06 2018
735

Două soluții pentru diminuarea prețurilor la produsele petroliere

Comisia economie, buget și finanțe a audiat ieri informația privind formarea prețurilor la produsele petroliere. În cadrul ședinței au fost examinate mecanismele de formare a prețurilor și posibilitățile de diminuare ale acestora.

ANRE plafonează prețurile, nu le stabilește

În cadrul audierilor, directorul ANRE, Tudor Copaci, a menționat că scopul ANRE este protejarea consumatorilor finali.
Detalii