19
07 2021
712

Conducătorii entităților și CTESP vor facilita vaccinarea persoanelor eligibile

Până la data de 1 septembrie 2021, conducătorii instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, agențiilor și instituțiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea și controlul infecției, vor facilita și încuraja activ personalul din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, pentru atingerea ratei de vaccinare în rândul angajaților de minimum 70%.  Același obiectiv de acoperire vaccinală până la 1 decembrie 2021 a populației eligibile la nivelul fiecărui teritoriu administrativ va fi stabilit de Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică.
 
20
11 2020
497

Reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat

Pe agenda ședinței secretarilor de stat ai ministerelor a fost inclus proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat.
 
Proiectul prevede aprobarea a patru regulamente:
  • cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat;
  • privind modul de selectare și numire a membrilor consiliului și a comisiei de cenzori al societății comerciale cu capital public sau public-privat;
  • regulamentului-model al consiliului societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar public;
  • regulamentul-model al comisiei de cenzori a societății pe acțiuni cu capital public sau majoritar public.

Detalii
29
03 2020
19330

Evidența timpului de muncă și salarizarea angajaților în perioada 30 martie–3 aprilie 2020

Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de lucru și de calculare a salariului pentru lunile martie și aprilie ca zile prezente la lucru. Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis Dispoziția nr.8 din 28 martie 2020, prin care sunt oferite soluții pentru depășirea situației ce ține de evidența timpului de muncă și salarizarea angajaților din sectorul bugetar.

Astfel, prin pct.1 din document este dispus, prin derogare de la prevederile actelor normative în vigoare că, în perioada stării de urgență, conducătorii unităților din sectorul bugetar sunt împuterniciți cu dreptul:
Detalii
24
03 2020
13881

Amânarea termenilor de prezentare a unor dări de seamă și instituirea moratoriului asupra controalelor

Ieri, 23 martie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, fiind adoptate, prin Decizia nr.3, un șir de măsuri urgente, inclusiv cele ce țin de amânarea termenilor de prezentare de către agenții economici a dărilor de seamă, dar și de instituirea moratoriului asupra efectuării controalelor. În continuare prezentăm detalii cu privire la decizia adoptată.


Detalii
19
03 2020
3005

Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a emis, pe 18 martie 2020, Dispoziția nr.1, prin care stabilește cerințele pentru activitatea instituțiilor de stat, agenților economici, prestatorilor de servicii, indică derogările de la Starea de Urgență stabilită în Republica Moldova, măsurile de profilaxie necesare pentru depășirea situației epidemiologice etc.

Totodată, Dispoziția prevede că, pe durata stării de urgență, termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență, acestea fiind instituite prin Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020.

Dispoziția nr.1.
09
10 2019
713

Cinci candidați au fost admiși la concursul pentru funcția de director al Serviciului Vamal

Natalia Calenic, Sava Maimescu, Vladislav Șveț, Iurie Gorea și Marin Gospodarenco au fost admiși la concursul pentru funcția de director al Serviciului Vamal. Decizia a fost luată astăzi, 9 octombrie, de către Comisia de concurs pentru selectarea directorului Serviciului Vamal. Comisia a verificat respectarea criteriilor de eligibilitate de către candidați, precum și reputația profesională a acestora.
Detalii
29
07 2019
953

Comisia interguvernamentală va analiza monopolul asupra exportului de nuci

În Monitorul Oficial din 26 iulie curent a fost publicată Dispoziția Guvernului nr. 92-d din 22 iulie 2019 cu privire la instituirea Comisiei interguvernamentale pentru analiza monopolului privind exportul nucilor.

Conform anexei la Dispoziție, în componența Comisiei vor fi incluși reprezentanții ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Ministerului Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Comisiei parlamentare agricultură și industrie alimentară, Consiliului Concurenței, Asociației producătorilor de nuci și Asociației exportatorilor de nuci.
Detalii
21
05 2018
883

Noi reglementări pentru negocierile colective

Hotărârile Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, ale comisiilor la nivel de ramură şi la nivel teritorial se vor adopta prin consensul părţilor. La momentul actual deciziile pot fi adoptate şi cu 3/4 din voturile membrilor.

Hotărârea cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial a fost publicată în Monitorul Oficial din 18 mai curent.
Detalii