16
10 2019
452

Certificarea auditorilor: proces de accedere în profesie a celor mai buni specialiști în domeniu

Procesul de certificare a auditorilor reprezintă acel filtru profesional care are menirea de a permite accederea în profesie și, respectiv, auditarea situațiilor financiare de către cei mai pregătiți specialiști în domeniu. Pentru a efectua un audit calitativ sunt necesare cunoștințe vaste în domeniul auditului, contabilității, dreptului și nu doar atât.

Această calificare oferă prestigiu deținătorului, dar și o responsabilitate pe măsură, atunci când auditorul își exprimă opinia asupra situațiilor financiare auditate.

Detalii
20
12 2018
536

Componența nominală a Comitetului de supraveghere a auditului, aprobată de Guvern

Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 19 decembrie 2018, componența nominală a Comitetului de supraveghere a auditului.

Astfel, din componența Comitetului fac parte:
Natalia Tonu – şef adjunct al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor
Silvia Cemertan – consultant principal în Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanţelor
Detalii
19
11 2018
336

Comitetul Național de Stabilitate Financiară: „execută sau explică”

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (cu funcții de președinte), ministrul Finanțelor, ministrul Economiei și Infrastructurii, președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare și directorul general executiv al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar vor fi membri ai Comitetului Național de Stabilitate Financiară.

Legea nr. 209 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară (CNSF) din 12 octombrie curent a fost publicată vineri, 16 noiembrie, în Monitorul Oficial al RM. Documentul stabilește CNSF este o structură de cooperare interinstituțională, fără personalitate juridică, care reprezintă autoritatea națională macroprudențială desemnată,
Detalii
02
08 2018
420

Proiectul de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară, votat în prima lectură

Săptămâna trecută Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară. Documentul stabilește cadrul general și atribuțiile Comitetului în vederea realizării politicii macroprundențaile, precum și prevenirii, reducerii sau eliminării riscurilor care amenință stabilitatea la nivel de sistem și gestionarea situațiilor de criză financiară sistemică.

Astfel, proiectul urmărește reorganizarea structurii create prin Hotărârea Guvernului nr.449 din 02.06.2010 cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară, document ce urmează a fi abrogat după intrarea în vigoare a legii.
Detalii
19
07 2018
383

Garantarea stabilităţii financiare

Proiectul de lege privind instituirea Comitetului Național de Stabilitate Financiară a fost aprobat în şedinţa de ieri a Guvernului. Conform documentului, Comitetul va fi responsabil de coordonarea politicii macroprudențiale, de gestionarea riscurilor ce amenință stabilitatea financiară, dar și a situațiilor de criză financiară.

De asemenea, a fost aprobată înaintarea Guvernului și altor autorități competente a propunerilor de politici și acţiuni în scopul protejării depozitelor,
Detalii
08
02 2018
1036

Participarea Moldovei la Expoziţia Mondială „Expo Dubai 2020”

În perioada 20 decembrie 2020 — 10 aprilie 2021, în Emiratele Arabe Unite se va desfășura Expoziţia Mondială „Expo Dubai 2020”, la care va participa și țara noastră. Hotărârea Guvernului ce conține și Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului organizatoric pentru pregătirea participării Republicii Moldova la Expoziţia Mondială a fost aprobată de cabinetul de ministri în cadrul şedinţei de ieri.
Detalii
08
11 2017
649

Comitetele sectoriale vor beneficia de finanțare de la buget

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) expune pentru consultări publice proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor, desfășurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională. Aceasta, în contextul intrării în vigoare de la 01 ianuarie 2018, a Legii cu privire la Comitetele sectoriale.
Detalii
20
10 2017
892

Comitete sectoriale pentru formare profesională

Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege ce prevede statutul juridic, modul de organizare și funcționare a comitetelor sectoriale pentru formare profesională.

Potrivit proiectului, acestea vor avea drept misiune dezvoltarea de parteneriate sociale la nivelul ramurilor economiei în domeniul formării profesionale pentru a sprigini învățământul profesional tehnic și formarea continuă, precum și în vederea corelării formării profesionale a anagjatorilor și salariaților cu cerințele pieței forței de muncă.
Detalii
19
09 2017
544

Diaspora va aprecia capacităţile insituţionale ale ţării de baştină

Hotărârea Guvernului cu privire la mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporă, migrație și dezvoltare, ce are ca scop coordonarea activităților tuturor părților implicate în dialogul cu cetăţenii nostril peste hotare – autorități publice centrale și locale, societate civilă, mediul academic, organizațiile internaționale — a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 335-339 din 15 septembrie curent.
Detalii
14
09 2017
560

Moldova îşi asumă angajamente de simplificare și facilitare a procedurilor vamale

Proiectul de lege privind acceptarea Protocolului adițional V la Acordul de aderare și amendare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) a fost susținut de Guvern în şedinţa din 13 septembrie curent.

Prin semnarea la 26 mai 2017 a Acordului de aderare și amendare CEFTA, Republica Moldova și-a asumat mai multe angajamente privind simplificarea și facilitarea procedurilor vamale, precum și reducerea formalităților în comerțului cu țările membre ale acestui aranjament.
Detalii