06
09 2018
833

Curs de perfecționare profesională în contabilitate

Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în serviciul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia. Iar înscrierea la acest curs consultativ va permite oricărui cursant să țină contabilitatea la nivel avansat în cadrul unui departament de contabilitate în cadrul unei firme.
Detalii
13
04 2018
561

Curtea de Conturi: denaturări semnificative la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

Situațiile financiare ale Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016, care cuprind bilanţul, situaţia de profit şi pierdere, a modificărilor capitalului propriu și a fluxurilor de numerar, precum și notele la situaţiile financiare, au fost auditate de Curtea de Conturi. Raportul auditului financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial din 13 aprilie curent.

Curtea a identificat un șir de denaturări semnificative. În primul rând, informațiile din situațiile financiare privind unele active imobilizate și circulante au fost denaturate cu circa 43 488,0 mii lei.
Detalii