14
06 2019
635

Compensații pentru Prima casă

Ministerul Finanțelor comunică că deja 59 de beneficiari ai Programului de stat „Prima Casă – 4” angajați în sectorul privat au solicitat compensații de la bugetul de stat pentru plata creditului ipotecar.

La momentul actual, 12 cereri deja au fost validate, iar altele 47 se află la etapa de analiză. Dacă cererile vor fi aprobate spre finanțare, aceștia vor beneficia de compensații începând cu luna iulie a anului curent.

Potrivit Regulamentului, formula de calcul al compensațiilor reiese din costul maximal al unei locuințe de 600 mii lei,
Detalii
21
05 2019
721

Beneficiari ai programului „Prima Casă” vor fi și angajații instituțiilor publice la autogestiune

Compensațiile din bugetul de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă” se vor acorda și angajaților autorităților/ instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale celui național și instituțiilor publice la autogestiune.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii nr. 567 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”.
Detalii
29
10 2018
350

Restituirea valorii bunurilor prin achitarea compensaţiilor

Ministerul Finanţelor va aloca suma de 1,4 mil. lei din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pe anul 2018 pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice.

Un proiect de hotărâre de Guvern este propus spre consultare publică.
Detalii
26
10 2018
434

Compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuinței

Începând cu 1 ianuarie 2019, angajații Serviciului de Protecție și Pază de Stat vor beneficia, pe perioada desfășurării activității, de dreptul la compensarea cheltuielilor pentru închirierea unei locuințe.

Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege ce conține modificări la Legea cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat.
Detalii
26
09 2018
2527

Profesorii ar putea primi compensaţii pentru materialele didactice

Autorităţile intenţionează să contribuie financiar la perfecționarea activității cadrelor didactice din învățământul general și creșterii calității pregătirii de specialitate. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a propus pentru consultări publice proiectul unei hotărâri de Guvern, care conţine Regulamentul de alocare a compensațiilor bănești anuale pentru personalul didactic din învățământul general public.

Acesta prevede alocarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic pentru procurarea de suporturi didactice (dicționare, crestomații, reviste de specialitate, auxiliare didactice, literatură artistică în corespundere cu curricula aprobată de MECC, în format electronic sau hard, lecții interactive, etc.);
Detalii
24
07 2018
1763

„Prima Casă”, la a treia etapă

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, care vor să aplice în cadrul Programului de Stat „Prima Casă”.

Aceasta este a treia etapă a Programului „Prima Casă” și are ca scop acordarea de sprijin financiar pentru procurarea locuințelor de către familiile cu copii. Se prevede compensarea treptată din bugetul de stat a creditului ipotecar, de la 10% până la 100%, în funcție de numărul copiilor în familie.
Detalii
09
10 2014
1194

Investitorii vor fi susținuți în instruirea personalului și crearea locuri noi de muncă

Cheltuielile, suportate de investitori pentru pregătirea și instruirea personalului în legătură cu crearea locurilor noi de muncă, vor fi acoperite din mijloacele prevăzute în bugetul de stat. Compensația nu va depăși 50 la sută din suma cheltuielilor, ce au revenit la fiecare angajat – guvernul a aprobat un Regulament în acest sens.
Detalii