21
09 2022
124

Fondul de Garantare a Depozitelor a compensat deponenților peste 50 mil. lei

Raportul de activitate al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) pentru anul 2021 a fost prezentat astăzi, 21 septembrie, comisiei parlamentare economie, buget și finanțe.
 
Amintim, FGDSB este persoană juridică de drept public și a fost constituit ca la 1 iulie 2004 în baza Legii nr.575/2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar , având drept scopuri protecția deponenților (persoanelor fizice și juridice de drept privat), contribuirea la stabilitatea financiară a RM prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate, dar și acumularea resurselor financiare pentru acoperirea necesităţilor legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluţie.
Detalii
22
09 2022
153

Condițiile de compensare a cheltuielilor suportate pentru învățământul dual

Unitățile pentru participarea la procesul de formare profesională prin învățământ dual (în continuare – unități) vor putea pretinde la compensarea din bugetul de stat, în proporție de cel mult 50% din cheltuielile admise pentru compensare, numai a cheltuielilor suportate pentru organizarea și realizarea programelor de formare profesională a elevilor. Volumul cheltuielilor se va determina și aproba în conformitate cu un Regulament special, proiectul căruia a fost elaborat de către Ministerul Învățământului și Cercetării în scopul implementării prevederilor Legii nr. 110/2022 cu privire la învățământul dual și înaintat pentru consultări publice.
 


Detalii

09
08 2022
3605

Compensații și subvenții pentru reducerea vulnerabilității energetice a populației

Consumatorii casnici de energie vor beneficia de compensații sau subvenții, în funcție de categoria de vulnerabilitate, care va fi determinată în baza datelor furnizate de aceștia la înregistrarea în Sistemul informațional „Vulnerabilitatea energetică”. Acest mecanism este reglementat în Legea nr.241 din 28 iulie 2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, publicată în „MO”.

 

Astfel, pentru finanțarea măsurilor și a programelor de reducere a vulnerabilității energetice, inclusiv a compensațiilor pentru
Detalii

26
04 2022
292

Activitățile principale ale consumatorilor noncasnici: compensarea diferenței de preț pentru gazele naturale

Regulamentul privind modul de compensare a diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale consumatorilor noncasnici de gaze naturale care desfășoară anumite activități principale, aprobat de către Ministerul Economiei prin Ordinul nr. 41 din 20 aprilie 2022, a intrat în vigoare, fiind publicat în MO din 22 aprilie.
 
Documentul stabilește mecanismul de compensare parțială a majorării prețurilor la gazele naturale consumatorilor noncasnici care desfășoară anumite activități principale1 prevăzute la pct.1.10 din Dispoziția nr.11/2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
15
04 2022
515

Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare. Regulamentul poate fi modificat

Până la 22 aprilie 2022 Ministerul Finanțelor este în așteptarea propunerilor de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 235/2017, prin care a fost aprobat Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești.

 

Autoritatea a plasat anunțul de inițiere a  procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la modificarea respectivului Regulament.  Astfel, peroanele interesate pot expedia opiniile și sugestiile în adresa persoanei responsabile pentru elaborarea proiectului: Naval Valentin (inspector), număr telefon 022 82 33  04, email:  valentin.naval@sfs.md.

 


Detalii

04
04 2022
609

Compensarea accizelor la motorina pentru producătorii agricoli: maximum 100 mii lei per beneficiar

Proiectul Regulamentului privind acordarea mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parţială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022 a fost propus pentru consultări publice.
 
Astfel, în condițiile aprobării actului normativ în redacția propusă, în scopul asigurării necondiționate a securității alimentare a țării și reieșind din sursele disponibile la buget, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural vor fi alocate 200 mil. lei pentru compensarea a 30% din cota accizei pentru motorină, ceea ce constituie 894 lei/tonă.
Detalii
25
02 2022
1153

Noi decizii ale CSE

După ședința de astăzi a Comisiei pentru Situații Excepționale care a avut loc astăzi, 25 februarie,  în conferința de presă Prim-ministra RM, Natalia Gavrilița, a comunicat că, de rând cu măsurile deja întreprinse pentru gestionarea fluxului de refugiați din Ucraina, care la momentul de față depășește 12 mii persoane, CSE a adoptat un șir de decizii ce vizează toți cetățenii RM.
Detalii

18
02 2022
883

Regulamentul privind modul de compensare a diferenţei de preţ pentru consumul gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici

În Monitorul Oficial de astăzi, 18 februarie, a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei nr. 14 din 8 februarie 2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de compensare a diferenţei de preţ pentru consumul gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici, în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la gazele naturale.

Ordinul a intrat în vigoare și se aplică pentru perioada ianuarie – martie 2022.

Descărcarea Ordinului nr. 14 din 08.02.2022.

07
02 2022
313

Producătorii agricoli pot beneficia de compensarea ratei dobânzii la credite

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură reamintește că, în scopul sporirii productivității și competitivității agriculturii prin asigurarea producătorilor agricoli la resurse financiare, prin intermediul Submăsurii 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare, agricultirii pot beneficia de sprijin financiar prin compensarea ratei dobânzii la creditele accesate la băncile comerciale și organizații de creditare nebancară înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.
 


Detalii

31
01 2022
755

Guvernul va compensa agenților economici consumul primelor 500 m3 de gaze naturale

În şedinţa Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), anunțată pentru data de 1 februarie 2022, va fi examinată propunerea Guvernului de compensare a consumului primelor 500 m3 de gaze pentru agenţii economici abonaţi la SA „Moldovagaz”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc astăzi, 31 ianuarie, prim-ministrul Natalia Gavriliţa.
 
Aşa cum am promis, vom compensa primii 500 m3 de gaze naturale pentru agenții economici, ca măsură de ajutor, în contextul creșterii tarifului. Sprijinul va avea caracter retroactiv și se va aplica începând cu 1 ianuarie 2022, suma compensației fiind inclusă în factura ce o vor primi întreprinderile pentru luna curentă”, a menţionat Natalia Gavrilița.


Detalii