18
01 2019
3164

Contractul de comodat. Aspecte fiscale și contabile

Întreprinderea, în anul 2018, a luat în comodat un autoturism de la angajatul său și dorește să-i compenseze uzura bunului (art.859 Codul Civil). Cum va fi tratată această compensare pentru angajat din punct de vedere al impunerii cu impozitul pe venit, asigurare medicală și asigurare obligatorie de asistență socială, dar și pentru întreprindere, cheltuielile de reparație a bunului care au fost suportate?

Detalii
29
09 2018
711

CNAS: bilete de tratament sanatorial sau compensarea costului acestora

Persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului vor fi asigurate cu bilete de tratament sanatorial gratuit doar de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS). În prezent legislația prevede că aceștia sunt asigurați cu bilete de tratament și de către organele abilitate cu dreptul de stabilire şi achitare a pensiilor ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Național Anticorupție etc.
Detalii
02
07 2018
857

Funcționarii publici cu statut special vor înregistra la fisc contractele de închiriere a locuinței

Funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor primi o compensație bănească pentru închirierea spaţiului locativ în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere a locuinței, dar care nu va depăși salariul de funcţie al acestora.

Regulamentul cu privire la modul de achitare a compensației a fost aprobat de Guvern în ședința din 29 iunie curent.
Detalii
08
05 2018
2049

Încă o condamnare pentru evaziunea fiscală

Activând în calitate de administrator şi fondator al SC „I.” SRL, care a prestat servicii în domeniul construcţiei, persoana fizică N., în perioada lunilor octombrie-decembrie 2012, conform proceselor-verbale de recepţie finală la mai multe instituții, a încasat venituri în sumă totală de peste 7,4 mil. lei, inclusiv TVA în sumă de 1, 23 mil. lei.

Însă, urmărind scopul tăinuirii veniturilor impozabile obţinute în urma îndeplinirii lucrărilor şi serviciilor prestate, nu a reflectat în evidenţa contabilă tranzacţiile efectuate şi mijloacele băneşti obţinute în rezultatul acestora.
Detalii
05
02 2018
387

CNSM solicită crearea Fondului de garantare a creanțelor

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova solicită Parlamentului să examineze și să susțină proiectul de lege privind constituirea, funcționarea și utilizarea Fondului de garantare a creanțelor, din ale cărui resurse financiare ar putea fi asigurată plata restanțelor salariale ce decurg din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii, împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești de intentare a procesului de insolvabilitate.
Detalii
19
01 2018
502

Condiţiile călătoriei veteranilor în transportul public rămân neschimbate

Guvernul a dat aviz negativ iniţiativei legislative venită din partea unui grup de deputaţi. Aceasta prevedea ca, prin derogare de la alin. 6 al Codului Transporturilor Rutiere, veteranii de război şi persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, să călătorească gratuit cu toate mijloacele de transport rutier de persoane, în trafic naţional (cu excepţia taximetrelor), precum şi în cel feroviar, la prezentarea legitimaţiei.
Detalii
14
12 2017
1389

Concediul de odihnă anual în cazul muncii prin cumul

La întreprinderea noastră un contabil este angajat, prin cumul, de cinci ani, trei din ei a fost în concediu de maternitate. Concediu de odihnă nu i s-a oferit niciodată. Suntem în drept să efectuam calcularea şi achitarea compensaţiei pentru concediul nefolosit pentru perioada de cinci ani?
Detalii
25
09 2017
992

Cu privire la stingerea obligației fiscale prin compensare

În cazul în care contribuabilul persoană fizică ce nu desfășoară activitate de întreprinzător înregistrează datorii aferente achitării impozitului pe venit la momentul depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15), poate fi compensată această datorie cu suma impozitului pe venit achitată în plus pentru anul precedent?

Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) precum și modul de completare a acesteia sunt reglementate prin HG nr. 834 din 1 decembrie 2015.
Detalii
29
09 2016
451

Executivul a aprobat o serie de măsuri pentru sporirea accesului cetăţenilor la medicamente de calitate

Guvernul a aprobat o serie de modificări la hotărârea privind modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Acestea vin să sporească accesul populaţiei la medicamente compensate, precum şi să îmbunătăţească indicatorii de sănătate a populaţiei.
Detalii