08
12 2020
446

Familiile tinere din mun. Chișinău ar putea beneficia de compensații pentru plata serviciilor comunale

Autoritățile intenționează să opereze modificări în modalitatea de compensare a cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale pentru unele categorii de cetățeni.
 
În acest sens, Primăria mun. Chișinău anunță consultarea publică a proiectului  de decizie „Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 15/6 din 22.12.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din mun. Chişinău la efectuarea plăţilor pentru serviciile comunale şi resursele energetice” (Regulament). 
 

Detalii
04
12 2020
203

Reglementarea compensării dispozitivelor medicale din FAOAM

Din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală vor putea fi compensate doar dispozitivele medicale aprobate prin ordin comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, categoriile acestora fiind stabilite anual de către Consiliul pentru dispozitive medicale compensate. Prevederile ar putea fi incluse în Regulamentul privind mecanismul de compensare a dispozitivelor medicale din FAOAM în condiții de ambulator.
 
În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul  de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege ce vizează modificări în mai multe acte legislative, dar și aprobarea regulamentului menționat, care va asigura temeiul legal de reglementare a compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale în condițiile asigurării obligatorii de asistență medicală.

Detalii
01
12 2020
337

Compensarea parțială a pierderii roadei de porumb

Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar din partea Guvernului Federației Ruse, destinat pentru compensarea parțială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura porumbului și pregătirea solului pentru recolta anului 2021.
 
Documentul stabilește procedura de acordare, modalitatea și procesul de calcul al sumei ajutorului financiar, dar și modul de repartizare a mijloacelor financiare. Autoritatea responsabilă de realizare a acestuia va fi Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA).
 

Detalii
28
09 2020
255

Prin intermediul Programului ”Prima Casă” au fost procurate 4995 locuințe

Ministerul Finanțelor informează că prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4995 locuințe. Totodată, alte 9 cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens.

 

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,51 mld. lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,25 mld. lei.

 

Din 4995 beneficiari, 3439 sunt familii, iar 1556 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 732 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 1889– în cadrul programului Prima Casă 3, 444 – în cadrul programului Prima Casă 4, iar 2 – în cadrul programului Prima Casă 5.

 

Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă” constituie 24,08 milioane lei. Astfel, în cadrul programului Prima Casă 2 au fost acordate compensații din bugetul de stat în valoare totală de 6,72 milioane lei, în cadrul programului Prima Casă 3 – 15,58 milioane lei, iar în cadrul programului Prima Casă 4 – 1,77 milioane lei.

 

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,19 m2, iar valoarea medie a locuințelor procurate este de 598,77 mii lei.

 

Din numărul total de locuințe procurate, 4674 sunt amplasate în zonele urbane, iar 321 - în zonele rurale. 4587 locuințe procurate sunt apartamente, iar 408 - case de locuit individuale.

 

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.


Detalii
07
09 2020
240

Prima Casă: Prin intermediul Programului au fost procurate 4858 locuințe

Prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4858 locuințe. Alte 19 de cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens.

 

 
Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,4 mld.lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,2 mld. lei.

 


Detalii
10
08 2020
301

Prima Casă: Prin intermediul Programului au fost procurate 4701 locuințe

Prin intermediul Programului guvernamental „Prima Casă” au fost procurate până în prezent 4701 locuințe. Alte 23 de cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție în acest sens, informează Ministerul Finanțelor.

 

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,36 mld. lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,18 mld. lei.

Detalii
19
05 2020
436

Informații actualizate privind implementarea Programului de stat „Prima Casă”

Ministerul Finațelor informează că prin intermediul Programului de stat „Prima Casă” au fost procurate 4296 locuințe până în prezent. Alte 10 cereri au fost acceptate, aferent cărora urmează a fi semnate contractele de garanție.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,153 mld. lei. Suma totală a garanțiilor active constituie 1,076 mld. lei.
Detalii
18
05 2020
921

Impozitul unic și compensațiile achitate angajatului rezidentului parcului IT

Compania rezidentă a „Moldova IT Park” care activează în condițiile Legii nr. 77 încetează contractul individual de muncă prin acordul scris al părţilor cu angajatul P. Potrivit condițiilor acestuia, în cazul desfacerii contractului de muncă angajatului i se achită compensație în mărimea a 6 salarii de bază lunare (salariu de baza constituie 10 mii lei). Ținând cont de faptul că angajatorul este rezident al Parcului IT si aplică regimul special de impozitare, se va aplica impozitul unic asupra compensației menționate supra?
Detalii
23
04 2020
424

Prima casă : informații actualizate

De la lansarea Programului de stat „Prima Casă” până în prezent au fost procurate 4259 locuințe. Alte 9 cereri au fost acceptate și urmează a fi semnate contractele de garanție.

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 2,134 mld.lei, iar suma totală a garanțiilor active constituie 1,067 lei.
Detalii