31
01 2019
348

ASP va elibera noi autorizații

Începând cu 1 februarie 2019, cererile pentru obţinerea autorizațiilor de export, reexport, import și tranzit de mărfuri strategice (cu dublă destinație) vor fi recepționate de Agenția Servicii Publice.

Astfel, pentru a depune actele, agenții economici se pot adresa la sediul ASP: str. Aleksandr Pușkin nr. 47, etajul 3, Secția autorizare și certificare, tel. 022 20 78 72.
Detalii
04
12 2018
509

ANTA va avea competențe noi

Agenția Națională Transport Auto (ANTA) va aproba programul de transport rutier internațional și modificările la programul de transport rutier interraional. În Monitorul Oficial din 30 noiembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerul Economiei și Infrastructurii nr.548 din 26 noiembrie 2018 cu privire la delegarea unor funcții/atribuții Agenției Naționale Transport Auto.

Potrivit Ordinului, MEI îi transmite Agenției competențele sale în partea ce ține de administrare publică în domeniul transporturilor rutiere de persoane.
Detalii
12
04 2018
490

Noi responsabilităţi pentru Ministerul Finanţelor

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.696 din 30 august 2017, poate fi modificat. Proiectul respectiv este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanţelor.

Amintim, că autorităţii i-au fost transferate unele competențe în domeniul asistenței financiare externe, care anterior erau atribuite Cancelariei de Stat. Întru realizarea acestora, în cadrul Ministerului Finanțelor a fost creată Secția asistență financiară externă în cadrul Direcției investiții publice și administrarea asistenței financiare externe, cu efectivul de personal în număr de 4 persoane (la Cancelaria de stat activau în domeniu 15 angajaţi).
Detalii
02
02 2018
695

Agenda Foii de parcurs, realizată la 55%

Doar circa jumătate din acțiunile prevăzute de Foaia de parcurs privind agenda de reforme prioritare au fost realizate. La finalizarea termenului de implementare a foii de parcurs, nivelul de realizare a acesteia este estimat la circa 55%. Astfel, din cele 51 acțiuni prevăzute, doar 28 au fost realizate. Mai mult decât atât, 10 din acestea au fost apreciate drept „realizate cu rezerve”, cauzele variind de la nerespectarea întocmai a procesului de transparență decizională până la aspecte de conținut care necesită îmbunătățiri substanțiale.
Detalii
29
11 2017
609

Oferta de competenţă vs cererea pieţei muncii: realităţi paralele

Rapoartele ce rezultă din două studii, efectuate de Banca Mondială pentru analiza legăturii dintre deficitul de competenţe și dezvoltarea întreprinderilor din Republica Moldova, au fost prezentate ieri, 28 noiembrie, în cadrul ședinței grupului de lucru Dezvoltarea pieței muncii a Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.
Detalii
24
11 2017
638

Optimizarea Inspectoratului de Stat al Muncii

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale propune spre dezbateri publice proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului care urmează să reglementeaze controlul de stat în domeniul activității de întreprinzător, insituind un nou sistem instituțional de control.
Detalii
13
09 2017
527

Un nou proiect de corelare a cererii şi ofertei pe piaţa muncii

Proiectului BM „Competențe pentru locuri de muncă” a fost prezentat de echipa de experți ai Băncii Mondiale (BM), condusă de Margo Hoftijzer, Economist Superior Sector Educație, lider al echipei proiectului, la întrevederea cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, condus de viceministrul Vitalie Iurcu.

Margo Hoftijzer a menționat că Proiectului va îmbunătăți corelarea dintre ofertă și cererea de competențe, prin Proiectul Reforma Educației în Moldova şi Finanțarea Suplimentară a acestuia, va dezvolta competențele în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii care sunt incluse în cel de-al Doilea Proiect de Ameliorare a Competitivității, și de asemenea va sprijini consolidarea capacității de colectare şi utilizare a datelor cu privire la piața muncii în cadrul activității de Consolidare a Capacităţilor de Colectare a Datelor privind Competenţele.
Detalii
26
01 2017
577

Cum pot contribui IMM-urile mai eficient la dezvoltarea regională: Antreprenoriatul şi internaţionalizarea

Antreprenoriatul este calea spre dezvoltarea unor comunităţi locale sustenabile. Această idee a fost enunţată în cadrul ultimei sesiuni din cadrul Atelierului de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), desfăşurat de Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), partenerul Publicaţiei Periodice ,,Monitorul Fiscal FISC.MD".
Detalii
22
02 2016
821

Procedura de obținere a actelor permisive pentru desfășurarea afacerilor necesită îmbunătățire

Doar un sfert din agenții economici consideră că procedura de obţinere a licenţelor, permiselor, certificatelor şi autorizaţiilor în Moldova este simplă şi clară. Alți 30% nu sunt categoric de acord cu afirmaţia respectivă, iar 43% consideră că o astfel de procedură este simplă şi clară doar într-o anumită măsură.
Detalii