11
03 2020
607

Regimul fiscal al sectorului agricol. Soluții pentru sporirea competitivității

În cadrul Ministerului Finanțelor a avut loc prima ședință a Grupului de lucru responsabil de implicațiile taxei pe valoare adăugată (TVA) în agricultură, convocată de viceprim-ministru, Serghei Pușcuța.

Vicepremierul a menționat că, scopul Grupului de lucru este analizarea regimului fiscal aferent TVA aplicat la importul și livrarea pe teritoriul Republicii Moldova a producției agricole și identificarea celor mai bune soluții pentru susținerea și dezvoltarea sectorului agricol.
Detalii
15
11 2019
1083

Noi tendințe în turism, prezentate la MBW 2019

Noua Strategie de dezvoltare a turismului în Republica Moldova, elaborată pentru anii 2020-2030, ar trebui să conțină instrumente fiscale pentru lansarea și dezvoltarea unei afaceri în domeniu, precum și să prevadă extinderea zonelor turistice rurale ca o activitate coordonată la nivel de Guvern. Totodată, obiectivul principal al documentului ar trebui să fie alinierea la tendințele globale, pentru că apar noi forme de turism. Afirmațiile au fost enunțate de către secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Alexandru Sonic, în cadrul celui de-al V-a panel de discuții din cadrul evenimentului „Moldova Business Week” dedicat turismului.
Detalii
30
03 2017
796

Capitala riscă să piardă afaceri ce generează locuri de muncă şi venituri la buget

Chișinăul riscă să piardă pe termen lung afaceri care asigură locuri de muncă și venituri la buget. Capitala nu știe să-și exploateze avantajele competitive și să se specializeze în activități economice durabile și profitabile. Este concluzia experților Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) care au organizat audieri publice pe subiectul îmbunătățirii climatului de afaceri și taxele locale în mun. Chișinău.
Detalii
25
01 2017
705

Cum pot contribui IMM-urile mai eficient la dezvoltarea regională: Activităţile de tip Cluster

Amintim că Atelierul de lucru cu genericul Consolidarea competitivităţii regionale prin dezvoltarea inteligentă a Întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) a fost desfăşurat de ODIMM, cu suportul cu suportul Instrumentului de Asistenţă Tehnică şi Schimb de Informaţii al Uniunii Europene (TAIEX) şi a fost organizat cu scopul diseminării celor mai bune practice din UE în ceea ce priveşte valorificarea potenţialului IMM-urilor în creşterea competivităţii regionale.
Detalii
21
07 2016
1167

Va fi creat Consiliul Consultativ pentru IMM-uri

Un proiect de lege ce prevede crearea unui organ consultativ pentru susținerea întreprinderilor mici şi mijlocii a fost votat astăzi în ședința plenară.

Legea presupune crearea Consiliului Consultativ pentru IMM-uri, sarcina căruia va consta în analiza competitivității sectorului, dezvoltării competențelor și spiritului antreprenorial și înaintării recomandărilor pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.
Detalii