02
11 2018
1100

”Prima Casă”. Regulamentul poate fi modificat

Carnetul de muncă va fi exclus din lista actelor ce urmează să le prezinte instituțiilor bancare, la solicitarea creditului ipotecar în cadrul programului ”Prima Casă”, potențialii beneficiari. Proiectul unei hotărâri de Guvern este propus pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.

Conform proiectului, carnetul de muncă urmează a fi substituit cu un certificat eliberat de angajator și care va servi pentru confirmarea raporturilor de muncă între acesta și beneficiarul programului.
Detalii
18
10 2018
3583

Codul fiscal: modificări și completări, prin derogare

Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, ale Legii nr.1593 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală și Legii nr.281 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018,nu se vor calcula contribuții de asigurări sociale de stat și de asigurări medicale pentru plățile suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, inclusiv a cheltuielilor legate de organizarea şi realizarea programelor de formare profesională tehnică prin învăţământ dual, pentru acordarea tichetelor de masă în mărimea prevăzută de legislație
Detalii
18
06 2018
648

Concilierea părților contractelor colective de muncă

Concilierea părților conflictului colectiv de muncă și emiterea unei decizii în acest sens se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare. Săptămâna trecută Parlamentul a votat, în prima lectură, un proiect de lege ce are drept scop perfecționarea prevederilor Codului Muncii ce țin de procedura de conciliere a părților conflictului colectiv de muncă și stabilirea unui termen concret de soluționarea a acestuia.

Autorii au menționat că un asemenea proiect este necesar dat fiind faptul că în acest domeniu sunt frecvente practicile negative.
Detalii
25
05 2018
2661

Angajatorul va informa din timp despre concedierile colective

În cazul în care reorganizarea sau lichidarea unității presupune concedieri colective, angajatorul va informa despre acest lucru, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de declanșarea procedurilor reprezentanții salariaților din unitate și ai agenției pentru ocuparea forței de muncă, inițiind consultări în vederea respectării drepturilor și intereselor salariaților.

Parlamentul a votat în lectură finală un proiect de lege de completare a Codului Muncii.
Detalii
26
03 2018
850

Obținerea autorizației de CAT MCC, prin intermediul Ghișeului unic

În procesul de autorizare a centrelor de asistență tehnică pentru mașinile de casă și de control, Serviciul Fiscal de Stat va asigura utilizarea Ghișeului unic. Au intrat în vigoare completările și modificările la Ordinul SFS nr. 481 din 1 decembrie 2017, care a fost publicat vineri, 23 martie curent, în Monitorul Oficial.

Ordinul privind modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea centrelor de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală mai prevede că Certificatul de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă şi de control cu memorie fiscală este actul permisiv ce va fi eliberat nu doar pe suport de hârtie, dar și în forma electronică.
Detalii
01
02 2018
7991

IPC 18 poate fi completată cu CAS18-AN

Ministerul Finanţelor propune completarea Formei IPC18 cu două anexe — Formularul tipizat Forma CAS18-AN (Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale) şi Instrucţiunea de completare a acesteia.
Detalii
17
02 2018
14640

IPC18: Tabelul 2, Modificarea relaţiilor de muncă

Începând cu data de 01.01.2018, raportul privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (formularul MED08) şi listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (formularul 2-03/l), vor fi parte integrantă a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (formular tipizat IPC 18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 04.10.2017.
Detalii
28
11 2017
4162

Declaraţia VEN 12 pe anul 2017

Completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2017 – seminar concret și absolut practic despre modul de îndeplinire corectă a declarației VEN 12.

De ce să vii la acest seminar?

Pentru că la sfârșitul seminarului, vei cunoaște:
Detalii