16
05 2022
136

Comunicaţiile electronice: consumatorii optează pentru serviciile de internet

În anul 2021 volumul total al veniturilor în sectorul comunicaţiilor electronice (telefonie mobilă, internet mobil, telefonie fixă, internet fix, retransmisie a programelor audiovizuale și alte activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice) a înregistrat o creștere de peste 170 mil. lei sau cu 2,9% în raport cu anul 2020 şi a constituit 6,112 mld. lei, potrivit anuarului statistic privind dezvoltarea comunicațiilor electronice în Republica Moldova, publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.
 
Totodată, în anul 2021, volumul total al vânzărilor efectuate de furnizorii de telefonie mobilă a scăzut faţă de anul precedent cu 0,9% şi a atins cifra de circa 2,89 mld. lei. S-a redus cu 12% și volumul total al vânzărilor pe segmentul
Detalii
18
12 2020
1220

Câştigurile obținute prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice vor fi impozabile

Completările la Codul fiscal (CF), prevăzute în Politica fiscală și vamală pentru anul 2021,  propun completarea lit. p1 al art. 20 ce prevede că câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui câştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită de CF sunt venituri neimpozabile cu sintagma cu excepția câştigurilor obținute prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice       (cuantumul scutirii este stabilit la art.33 alin.(1) și pentru anul curent constituie 24 mii lei, iar pentru anul 2021 a fost aprobat în sumă de 25,2 mii lei).
 
Concomitent, proiectul votat de Legislativ conține modificări la art. 12 din CF („Noțiuni”). Astfel, p. 14 al art. 12 care definește noțiunea de „câștig”
Detalii
07
10 2020
481

Veniturile din activitățile comunicațiilor electronice, în descreștere

Volumul veniturilor provenite din activitățile desfășurate în sectorul comunicațiilor electronice (telefonie mobilă și fixă, Internet mobil și fix, retransmisie a programelor audiovizuale) în trimestrul II al anului curent s-a diminuat comparativ cu perioada similară a anului trecut cu 6,8%, constituind 1,4 mld. lei, conform Raportului  publicat  de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI).
 
Astfel, în perioada ianuarie-iunie 2020, volumul total al vânzărilor efectuate de furnizorii de telefonie mobilă a înregistrat o scădere de 9,9% faţă de aceeași perioadă din 2019 şi a atins cifra de 707,1 mil. lei. Totodată, numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă s-a micșorat cu 5% şi a constituit peste 4,2 mil. utilizatori. În același timp, din numărul total al utilizatorilor, ponderea celor activi a constituit 79,3%, iar a celor pasivi – 20,7%.

Detalii
07
05 2019
661

Utilizarea infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, discutată pe lângă CE

Aspectele ce țin de implementarea Legii nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice au fost discutate în cadrul unei ședințe tehnice a Grupului de lucru nr. 3 al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru.

La discuții au participat reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANCRETI), ai Asociației Investitorilor Străini și ale companiilor operatori de telefonie mobilă.

Evenimentul a fost organizat cu scopul de a evidenția impedimentele, dar și autoritățile care refuză respectarea Legii menționate. În cadrul ședinței au fost abordate aspectele tehnice, precum și cazuri concrete, fiind analizate și posibile soluții pentru a depăși situația creată.
Detalii
30
07 2018
1432

Reforma fiscală: Comunicarea prin publicitate a SFS

În cazul în care înmânarea actului Serviciului Fiscal de Stat către persoanele fizice și juridice nu a fost posibilă, actul se va comunica prin publicitate şi nu prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform prevederilor actuale.

Modificarea în art 1291 din Codul Fiscal a fost operată prin pachetul de legi vizează reformă în domeniul fiscal, votat în lectură finală de Parlament.
Detalii
16
10 2017
2308

Centrul de Instruire a lansat serviciul de suport clienți „LiveChat”

Centrul de instruire al Î.S. „Fiscservinform” acordă o atenţie deosebită procesului de informare, consultare şi instruire a contribuabililor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Astfel, în scopul creării unui mediu de interacțiune și mai eficient a fost lansat recent un nou instrument de comunicare în regim on-line.

Serviciul de suport clienți „livechat” este disponibil pe Landing page „Cursuri de instruire privind modul de utilizare a „Serviciilor fiscale electronice” și are drept scop apropierea față de clienții noștri prin răspunderea la mesaje și solicitări în timp real și prompt.
Detalii
21
08 2017
1295

Datele cu caracter personal vor fi procesate doar de persoane autorizate

Legea comunicațiilor electronice este completată cu un nou articol ce se referă la protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice, care stabilește condițiile specifice de garantare a protecției drepturilor și a libertăților fundamentale, în special a dreptului la respectarea vieții private în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, în sectorul comunicațiilor electronice.
Detalii
17
01 2017
919

Numărul întreprinzătorilor intrați pe piața de comunicaţii electronice și piața de servicii poștale, în creștere

În anul 2016, 26 de persoane fizice și juridice, înregistrate în calitate de întreprinzători, au obținut, în baza notificărilor transmise Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), dreptul de a furniza rețele și servicii publice de comunicații electronice și 28 de întreprinzători – dreptul de a furniza servicii poștale.
Detalii