11
11 2020
402

Comunicarea dintre auditor și beneficiar

Auditorul selectat și instruit pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor proiectelor finanțate de UE în cadrul Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională trebuie să comunice în timp util cu beneficiarul – persoana juridică cu care s-a încheiat un contract de grant și care este responsabilă de inițierea și implementarea proiectului aprobat spre finanțare.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul ordinului cu privire la aprobarea procedurii privind modul de comunicare a auditorilor cu beneficiarii în procesul implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională.

Detalii
20
03 2020
1560

CNAS: asigurăm securitatea și protecția sănătății beneficiarilor

Casa Națională de Asigurări Sociale anunță că sistează audiența cetățenilor pentru perioada 17 martie – 15 mai 2020 din cauza situației epidemiologice cu COVID-19 în toate subdiviziunile sale teritoriale. Măsurile sunt luate pentru asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii beneficiarilor şi angajaților instituției.

CNAS îndeamnă beneficiarii să comunice în acest interval de timp cu specialiştii caselor teritoriale de asigurări sociale la telefon, lista cărora poate fi consultată aici sau pot expedia mesaje la poşta electronică info@cnas.gov.md.
Detalii
19
06 2019
1360

Înregistrarea și comunicarea accidentelor de muncă

Accidentele de muncă se înregistrează în Registrul de evidență a accidentelor de muncă/bolilor, cu indicarea datei și orei producerii accidentelor, numelui și prenumelui salariatului, specialității, locului unde s-a produs accidentul, numărului de înregistrare și datei întocmirii proceselor-verbale privind cercetarea accidentelor, cauzele și circumstanțele accidentului, precum și categoria acestuia – grav, mortal, individual, colectiv.

În Monitorul Oficial din 14 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 291 din 11 iunie 2019 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului.
Detalii
05
06 2019
1095

Comunicarea Serviciului Fiscal de Stat cu plătitorii de TVA

Expedierea şi înmânarea contribuabililor a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) este reglementată de prevederile art.1291 din Codul fiscal și ale Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat, aprobat prin Ordinul SFS nr.194 din 25.04.2019 (în continuare – Regulament).

Față de anumite categorii de contribuabili, Codul fiscal prevede norme speciale în partea ce ține de comunicarea SFS cu aceștia și aducerea la cunoștință a actelor emise de SFS. Categoria respectivă de contribuabili este prevăzută la art.187 alin.(21) din Codul fiscal1 și include contribuabilii care sunt obligați să prezinte darea de seamă fiscal, utilizând metode automatizate de raportare electronică.
Detalii
15
05 2019
1884

Regulamentul cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de către SFS

În Monitorul Oficial din 10 mai curent a fost publicat Ordinul SFS nr. 194 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat. Documentul a fost elaborat în scopul stabilirii modului de aducere la cunoștință a actelor emise de SFS, precum și a citațiilor.

Astfel, conform Regulamentului, actele SFS se expediază destinatarului prin poștă, după caz, cu scrisoare recomandată și cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care să asigure transmiterea și confirmarea primirii actului, cum ar fi – telegramă, fax sau e-mail ori se înmânează personal destinatarului.
Detalii
30
07 2018
1152

Reforma fiscală: Comunicarea prin publicitate a SFS

În cazul în care înmânarea actului Serviciului Fiscal de Stat către persoanele fizice și juridice nu a fost posibilă, actul se va comunica prin publicitate şi nu prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova conform prevederilor actuale.

Modificarea în art 1291 din Codul Fiscal a fost operată prin pachetul de legi vizează reformă în domeniul fiscal, votat în lectură finală de Parlament.
Detalii
18
05 2017
1008

În viaţă nu primeşti ceea ce meriţi, ci ceea ce negociezi

Ești persoana, care mereu și-a dorit să fie un bun negociator? Ai situații în viața profesională, pe care dorești să le soluționezi prin strategia „cîștig — cîștig”? Acum, poți afla secretele comunicării persuasive și dezvolta abilitățile tale de comunicare! Echipa Vioser, te invită la un Training cu exerciții practice: „Cum să comunici ca să cîștigi”.
Detalii
21
10 2015
1499

PP ”Monitorul Fiscal FISC.md” – un nou nivel de comunicare

Săptămîna trecută, devenind deja o tradiție pentru echipa PP ”Monitorul Fiscal FISC.md”, autorii revistei, membrii Colegiului de redacție, Grupului de lucru și redacției tehnice au participat la o întîlnire neformală sub genericul ”PP ”Monitorul Fiscal FISC.md” – un nou nivel de comunicare”.
Vizualizează 12 fotografii →