17
09 2018
623

BNM atenţionează publicul

Așa-numitele monedele virtuale prezintă potențiale riscuri pentru investitori legate de volatilitatea prețului și lipsa unei securități adecvate, lipsa reglementării și a supravegherii tranzacțiilor, precum și riscul implicărilor în operațiuni de spălare a banilor și finanțării terorismului, comunică Banca Națională a Moldovei (BNM).

Regulatorul atenționează publicul că, urmare unor informații recente difuzate în presă, se creează percepții confuze și incorecte precum că utilizarea și tranzacționarea așa-ziselor „monede virtuale” ar avea loc sub aria de atribuții a BNM sau cu permisiunea acesteia.
Detalii
12
07 2018
717

Comunicat SFS

Serviciul Fiscal de Stat exprimă regretul pentru situaţia în care un angajat al serviciului este bănuit de implicare într-un caz de corupţie şi comunică va acorda tot sprijinul procurorilor pentru investigarea obiectivă, operativă şi sub toate aspectele a cazului.

De asemenea, SFS urmează să analizeze procedurile legale cu privire la suspendarea din funcţie a angajatului pe durata acţiunilor de urmărire penală.

SFS reiterează angajamentul vizavi de promovarea unui climat al integrităţii în rândul angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat şi toleranţă ZERO corupţiei.
15
02 2018
904

Investițiile în criptovalute implică riscuri înalte

Banca Națională a Moldovei (BNM) vine cu un comunicat, în care reiterează opinia sa expusă în data de 10.07.2017 referitoare la așa-zisele criptovalute , denumite “monede virtuale”, și atenționează în continuare utilizatorii asupra riscurilor sporite de pierdere a sumelor investite în acestea.

„Monedele virtuale” existente în lume, în special Bitcoin-ul, nu sunt monede în sensul comun al termenului. Acestea sunt active virtuale fără acoperire reală și fără garantare de acceptare ca mijloc de plată din partea autorităților monetare. Prin urmare, aceste active prezintă o volatilitate ridicată și un grad redus de securitate, în comparație cu monedele emise de băncile centrale și monedele electronice cu utilizare reglementată.
Detalii
17
11 2017
14161

Formularul tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18) va putea fi accesat la 1 ianuarie 2018

Serviciul Fiscal de Stat informează că, la 3 noiembrie 2017, în Monitorul Oficial nr.383-388 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017, prin care a fost aprobat formularul tipizat (Forma IPC18) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”, care se va pune în aplicare începând cu perioada de raportare pentru luna ianuarie 2018.
Detalii
11
09 2017
846

Precizările BNM privind acțiunile civile impotriva „grupul Shor”

Banca Națională a Moldovei (BNM) informează că încă în anul 2015 au fost înaintate acțiuni civile în privința unor companii din „grupul Shor”, despre care joi, 7 septembrie 2017, un portal de știri scria că nu ar fi fost intentate asemenea acțiuni.

Astfel, în urmă cu doi ani, BC „Banca Socială” S.A. a depus cereri de chemare în judecată a societăților comerciale SRL „Caritas Group”, „Voximar-Com” SRL. Potrivit informației prezentate de BC „Banca socială ” S.A. în proces de lichidare, aceasta deja dispune de patru hotărâri judecătorești definitive cu privire la încasarea de la SRL „Caritas Group” și alte trei societăți comerciale, incluse în grupul cunoscut de public drept „Grupul Shor”, a datoriei în valoare totală de peste 12 mld. lei. Acțiunea civilă împotriva „Voximar-Com” SRL în valoare de circa 3 mld. lei se află pe rol în instanța de apel.
Detalii
28
01 2016
1242

Cu privire la Comunicatul informativ al Ministerului Finanțelor privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat informează că de către Ministerul Finanțelor a fost elaborat Comunicatul informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015, accesibil aici și pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor www.mf.gov.md la compartimentul ”Noțiunile Ministerului”, de care urmează să țină cont persoanele juridice și fizice ce desfăsoară activitatea de întreprinzător la întocmirea corectă a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12) pentru perioada fiscală 2015.
Detalii
13
01 2016
2036

Serviciul Fiscal de Stat comunică

Stimați contribuabili,

Serviciul Fiscal de Stat comunică că, în legătură cu erorile depistate în procesul implementării versiunilor noi a sistemelor informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat, ajustate în legătură cu implementarea codului IBAN și a clasificației economice noi, temporar se sistează serviciul de afișare a informației despre lipsa sau existența restanței față de buget din rubrica Informații publice/Despre contribuabil.
Detalii
23
09 2015
1562

Comunicat SFS cu privire la instalarea terminalelor POS

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat ține să atenționeze că potrivit prevederilor art.71 alin. 1 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 ,,Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, începând cu 1 iulie 2012 agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor
Detalii