09
01 2019
8316

Indemnizația de creștere a copilului. Opțiuni noi

Din 1 ianuarie 2019, cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului constituie 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului persoanei asigurate, în cazul solicitării de către asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate unitățile în care desfășoară activități, în cazul alegerii de către asigurat a opțiunii de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului de la data nașterii acestuia și până la data împlinirii vârstei de 3 ani a copilului.

Din 1 ianuarie 2020, indemnizația va constitui 60% din baza de calcul stabilită pentru fiecare copil, dar nu mai puțin decât cuantumul dublu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului a persoanei asigurate până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului,
Detalii
15
12 2018
2487

Obligația de recalculare a impozitului pe venit al persoanei aflate în concediu de maternitate

În luna martie 2018 am plecat în concediu de maternitate, am primit indemnizațiile și am utilizat scutirile personale pentru anul întreg (suma de 11280 lei). După punerea în aplicare a Legii nr. 178 și divizarea anului pe perioade fiscale, în cazul meu pot aparea obligatii fiscale suplimentare? Ce trebuie sa întreprind ca sa nu încalc prevederile legislației?
Detalii
24
05 2018
2035

1. (29.2.3.7) Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul în cazul în care persoana pleacă în concediu de maternitate pe parcursul anului fiscal

În conformitate cu prevederile art.33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.
Detalii
27
10 2017
801

7. (29.1.4.6) Cum se vor acorda scutirea personală și scutirea pentru persoană întreținută la care are dreptul persoana fizică în cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, aceasta revine din concediul de maternitate?

În conformitate cu prevederile art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.

Totodată, potrivit art. 35 din Codul fiscal, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală pentru fiecare persoană întreţinută, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul dat, dacă aceasta întrunește cumulativ cerințele stabilite la alin. (2) al articolului menționat.
Detalii
27
06 2017
9436

Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat va beneficia de indemnizaţie de maternitate

Soția aflată la întreținerea soțului asigurat va beneficia de indemnizaţie de maternitate, dacă la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în câmpul muncii şi nu realizează venit asigurat. Faptul poate fi confirmat prin carnetul de muncă şi prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu este persoană asigurată.

Modificări și completări în acest sens la art. 16 al. (5) al Legii privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale au fost aprobate de Guvern. Prin acestea Executivul se conformează deciziei Curții Constituționale, care a declarat neconstituţional al.(5) al art. 16, care anterior prevedea că soţia poate fi considerată că se află la întreţinerea soţului asigurat, dacă pe parcursul a 9 luni consecutive, premergătoare lunii acordării concediului de maternitate, nu a fost angajată și asigurată obligatoriu sau dacă şi-a pierdut statutul de asigurat în această perioadă.
Detalii
20
06 2017
3325

Codul Muncii: şomajul tehnic va fi micşorat de la şase la patru luni

Proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea a circa 20 de articole din Codul Muncii a fost publicat în ediția Monitorului Oficial nr.190-200 din 16 iunie curent.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în comun cu Confederația Națională a Sindicatelor și Confederația Națională a Patronatului și constituie, după cum a menționat Ministrul Muncii, Stela Grigoraș, în ședința Guvernului din 31 mai, când a fost adoptat documentul, obiectul unui compromis.
Detalii
06
10 2016
1360

Cu privire la acordarea scutirilor personale contribuabilului în cazul plecării acestuia în concediu de maternitate

Cum se vor acorda scutirile personale la care are dreptul contribuabilul care pe parcursul anului pleacă în concediu de maternitate în anul curent de gestiune?

În conformitate cu prevederile art. 33 din Codul fiscal, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală anuală, în mărimea indicatorului prevăzut la articolul menționat.
Detalii