01
09 2022
1095

Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii. Noi reglementări

Astăzi, 1 septembrie 2022, intră în vigoare prevederile Legii nr. 195 din 27 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate modificări în Codul muncii şi în Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (în continuare – Legea nr. 289/2004).
 
Modificările operate în Legea nr. 289/2004, în mare parte, fac referinţă la modul de acordare a dreptului la indemnizaţia paternală şi indemnizaţia pentru creşterea copilului. În continuare propunem descrierea noilor aspecte aferente indemnizaţiilor prenotate, precum şi a modului de declarare a acestora în dările de seamă aferente asigurărilor sociale de stat.
Detalii
09
08 2022
14146

O nouă opțiune de solicitare a indemnizație pentru îngrijirea copilului

Începând cu 1 septembrie 2022, părinții vor putea opta pentru o nouă opțiune de solicitare a indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului, pe lângă cele două existente la moment. În „Monitorul Oficial” din 5 august curent a fost publicată Legea nr. 195 din 14 iulie 2022 prin care au fost operate modificări în Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, precum și în Codul muncii.


Detalii

09
06 2022
615

Când angajatul nu poate renunța la drepturile sale

Salariaţii cu obligaţii familiale nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute de legislaţia muncii. Pentru ediția din luna curentă a revistei „monitorul fiscal FISC.md” (rubrica „Legislația muncii”) autorul nostru fidel Olga Donciu a elaborat un tabel, în care cu lux de amănunte prezintă normele juridice în vigoare cu privire la garanţiile de muncă în legătură cu maternitatea și paternitatea.
 
Totodată, în articol se atrage atenția că orice înţelegere, prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora, este nulă.

Detalii
25
11 2021
406

Concediul paternal: recomandări de politici

Implicarea echitabilă a ambilor părinți în creșterea și îngrijirea copiilor trebuie să devină obiectivul politicilor familiale de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională. Acestea sunt concluziile a două documente de analiză în baza datelor Studiului Generații și Gen, în baza cărora au fost elaborate un șir de recomandări de politici. Acestea au fost prezentate în cadrul Grupului de lucru 5 „Dezvoltarea pieței muncii” al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul RM.
 
Astfel, documentul de propuneri de politici ,,Cum stimulăm implicarea echitabilă a părinților în creșterea și îngrijirea copiilor – Recomandări de politici” propune extinderea perioadei de utilizare a concediului paternal.
Detalii
13
12 2019
7452

Dreptul la concediul paternal

Conform legislației, tatăl copilului nou-născut are dreptul la concediu paternal pentru a participa la îngrijirea copilului. Urmează ca să i se acorde persoanei concediul paternal în cazul în care, tatăl beneficiază de indemnizație de maternitate de 126 de zile pentru soția care nu lucrează dar, se află la întreținerea acestuia?

Potrivit art. 1241 al Codului muncii (CM) tatălui copilului nou-născut i se acordă un concediul paternal pentru a asigura participarea lui efectivă la îngrijirea copilului nou-născut. Durata concediului paternal este stabilită de 14 zile calendaristice şi pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin urmare, indemnizația paternală se stabilește tatălui copilului nou-născut.
Detalii
01
07 2019
3753

Termenul de solicitare a indemnizației paternale a fost extins

Începând cu 1 iulie 2019, tatăl copilului nou-născut poate să depună cererea pentru acordarea indemnizaţiei paternale în termen de până la 12 luni de la naşterea copilului. Astfel, termenul a fost extins de la 30 de zile până la 12 luni, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. Potrivit Codului Muncii, tatăl beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice, care se acordă în primele 56 de zile de la naşterea copilului, în baza unei cereri în formă scrisă.

Pentru a beneficia de indemnizaţie, acesta trebuie să confirme stagiul total de cotizare de cel puţin 3 ani sau cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului.
Detalii
25
06 2019
4556

Concediu paternal: modificări la raportare

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 10 iunie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 283 din 29 mai 2019 (HG nr. 283/2019) prin care au fost operate modificări în unele acte normative din domeniul asigurărilor sociale de stat inclusiv în Hotărârea Guvernului nr. 1245/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale (HG nr. 1245/2016).
Detalii

18
04 2019
2890

Concediul paternal, tot mai solicitat

Casa Națională de asigurări Sociale comunică că, în ultimii trei ani, 6030 de tătici din Republica Moldova au putut fi alături de copilul nou-născut, având dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice.

Pe perioada concediului, tatăl beneficiază de o indemnizaţie paternală, care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat. Acesta se acordă tatălui copilului (salariat asigurat) la îndeplinirea următoarelor condiţii: confirmarea stagiului total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului; acordarea, la cerere, a concediului paternal la unitatea de la locul de muncă de bază în primele 56 de zile de la data naşterii copilului; realizarea unui venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului.
Detalii
27
03 2019
3579

Declararea concediului paternal. Consecințele declarării eronate

Potrivit art. 1241 din Codul Muncii, tatălui i se acordă un concediul paternal pentru a asigura participarea efectivă a acestuia la îngrijirea copilului nou-născut. Durata concediului paternal este stabilită de 14 zile calendaristice şi, pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decât venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respectivă și care este achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin urmare, indemnizația paternală se stabileşte de Casele teritoriale de asigurări sociale.
Detalii
10
01 2019
10350

Forma DSA 18 este substituită de Forma DSA 19

La finele lunii decembrie 2018, unul din angajaţii întreprinderii „A” SRL a depus cerere de acordare a concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 3 ani. Ordinul de acordarea a concediului a fost înregistrat cu data de 31 decembrie şi nu s-a reuşit prezentarea Formei DSA 18. Din ianuarie 2019, pe portalul de raportare electronică a Serviciului Fiscal de Stat nu mai este posibilă prezentarea formei DSA 18. Cum se declară situaţiile de acordare a concediilor de îngrijire a copilului care nu au fost prezentate în termen?

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) al Legii 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, sunt obligaţi să prezinte, pe suport de hârtie sau utilizând
Detalii