17
09 2018
1307

Evaluarea Listei locurilor de muncă în condiții deosebite

Profesiile și funcțiile incluse în Lista locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vârstă în condiții avantajoase vor fi supuse evaluării o dată la 5 ani.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare publică proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a condițiilor de muncă la locurile de muncă pentru confirmarea dreptului la acordarea pensiei pentru limită de vârstă în condiții avantajoase. Acesta stabilește cerințele pentru estimarea factorilor profesionali de risc la locurile de muncă.
Detalii
03
04 2018
1671

Noua listă a beneficiarilor de pensie în condiții avantajoase

Lista actualizată a locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, în temeiul cărora se acordă pensie pentru limită de vârstă în situații avantajoase, este publicată în Monitorul Oficial din 30 martie curent.

Noua listă urmează să înlocuiască Lista nr.1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor la lucrări în subteran, la lucrări cu codiţii de muncă foarte nocive şi foarte grele, în temeiul cărora se acordă dreptul la pensie pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase, care era totalmente identică cu cea din fosta URSS și conținea procese de producție din toate ramurile economiei în URSS, multe dintre care lipsesc în Republica Moldova.
Detalii
06
06 2017
1511

Deputații propun identificarea posibilității de achitare a indemnizației tinerilor medici într-o singură tranșă

Parlamentul a aprobat în primă lectură modificările și completările la art.11 al Legii Ocrotirii sănătății din 28 martie 1995. Prin acestea, indemnizația unică pentru tinerii specialiști, ce au absolvit instituții medicale și s-au încadrat în muncă în mediul rural, conform repartizării Ministerului Sănătății, va spori cu 50%.
Detalii
15
12 2016
1325

Sporeşte protecția socială a angajatelor însărcinate şi a celor cu copii mici

Cabinetul de miniştri a aprobat, în cadrul şedinţei de miercuri, 14 decembrie, cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecția lucrătoarelor însărcinate, care au născut de curând sau care alăptează. Potrivit proiectului, angajatorii vor evalua orice risc pentru securitatea sau sănătatea salariatelor și posibilele efecte negative asupra sarcinii sau alăptării şi vor lua măsurile necesare pentru înlăturarea acestora.
Detalii
07
12 2015
1075

Armonizarea legislației naționale la cea europeană privind condițiile la locul de muncă continuă

Angajatorii vor trebui să evalueze și, dacă este necesar, să măsoare riscurile generate de agenții fizici (vibrații), la care sunt expuși lucrătorii. În momentul evaluării riscurilor profesionale, ei vor acorda o atenție deosebită unor asemenea elemente, precum sunt nivelul, tipul şi durata expunerii, inclusiv orice expunere la vibraţii mecanice intermitente sau la şocuri repetate.
Detalii