14
10 2021
417

Particularitățile contabilității în asociațiile de coproprietari în condominiu

Asociația de coproprietari în condominiu (ACC) este o uniune a proprietarilor de apartamente, care se asociază în scopul administrării comune a condominiului. 

Periodic apar multe întrebări legate de:
1. Actele normative aferente ținerii și organizării contabilității în asociațiile de coproprietari în condominiu;
2. Aprobarea politicilor contabile ale asociațiilor de coproprietari în condominiu;
3. Modul de contabilizare de către asociațiile de coproprietari în condominiu a mijloacelor aferente achitării serviciilor comunale și a altor servicii etc.,

Detalii
13
04 2019
1254

Condominiul. Regimul fiscal. Prezentarea dărilor de seamă

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 14) din Codul fiscal (CF), organizație necomercială este persoana juridică a cărei activitate nu are drept scop obținerea venitului şi care nu folosește vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui membru al organizației, ale unui fondator sau ale unei persoane particulare. Conform prevederilor art. 52 alin. (1) din CF, la organizaţii necomerciale sunt atribuite organizaţiile înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 


Detalii

13
11 2018
591

Condominiul se creează imediat după obţinerea autorizaţiei de construire

În cazul noilor construcţii, condominiul se creează imediat după obţinerea autorizaţiei de construire, în registrul bunurilor imobile înregistrându-se imediat construcţia şi unităţile ca bunuri viitoare. Astfel, cumpărătorii de apartamente de la societăţile de construcţie vor dobândi automat o cotă-parte în toate bunurile comune ale condominiului, atât cele existente (terenul), cât şi cele care se construiesc.

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței din 8 octombrie curent proiectul de lege cu privire la condominiu.
Detalii
07
12 2016
4557

A fost elaborată o nouă Lege a condominului

Noua lege a condominului reglementează relațiile de proprietate în condominiu, modul de administrare, exploatare și înstrăinare a proprietății și de transmitere a drepturilor asupra acesteia în condominiu, modul de constituire, înregistrare, modificare și desființare a condominiului etc.
Detalii
21
06 2016
1727

Ce propune proiectul Legii cu privire la condominium

Moldovenii ar putea fi obligați prin instanţa de judecată să-şi vândă apartamentele, dacă nu vor contribui la Fondul de reparaţie şi dezvoltare a blocului în care locuiesc.

O decizie în acest sens ar putea fi luată cu voturile a două treimi dintre cei care locuiesc în blocul vizat, se arată în cadrul unui proiect de Lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției.
Detalii