13
11 2020
504

Gestionarea conflictelor de interese în cadrul procedurilor de achiziții publice

Introducere:

Achizițiile publice constituie un aspect esențial al investițiilor publice care stimulează dezvoltarea economică, iar acest lucru trebuie să se realizeze în cel mai eficient și corect mod. Misiunea fundamentală a guvernului şi a instituţiilor publice este de a servi interesul public, luând măsuri pentru ca funcţionarii publici să nu permită compromiterea procesului decizional şi de administraţie publică din cauza intereselor şi relaţiilor lor personale. În condiţiile în care pretenţiile societăţii sunt din ce în ce mai mari, conflictul de interese în cadrul procedurilor de achiziție publică, tratat în mod necorespunzător de către funcţionarii publici, slăbesc inevitabil încrederea cetăţenilor în instituţiile publice.


Detalii

08
04 2020
287

ANI: consolidarea capacităților profesionale și monitorizarea riscurilor

Autoritatea Națională de Integritate elaborează și va pune în aplicare un mecansim de atestare a inspectorilor de integritate, precum și va evalua funcționarea sistemului de management financiar și control. Aceste acțiuni sunt incluse în Planul de acțiuni al ANI pentru anul curent. Planul conține peste 60 de acțiuni ce au ca scop realizarea a 11 obiective.

Astfel, ANI și-a propus digitalizarea procesului de verificare a conflictelor de interese și al gestionării dosarelor, asigurarea completării și gestionării Registrului interdicțiilor, organizarea și desfășurarea unei campanii de informare pentru conducătorii și adjuncții organizațiilor publice din subordinea administrației publice locale,
Detalii
24
03 2020
449

Declarația de avere poate fi depusă și în afara orelor de muncă

Autoritatea Națională de Integritate comunică că circa 47 mii de persoane și-au depus până la momentul actual declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2019, ceea ce constituie circa 70% din numărul total al subiecților declarării. Termenul limită de depunere a acestor declarații este 31 martie, astfel, au mai rămas doar 8 zile la dispoziție.

Pentru a se asigura că depun declarația corect, persoanele pot consulta pagina oficială a ANI, unde vor găsi Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale (DAIP) în formă electronică,
Detalii
19
03 2020
365

Conflictul de interese nu poate fi ignorat

Un primar dintr-o localitate rurală a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin nedeclararea în modul și în termenul stabilit a conflictului de interese și nesoluționarea acestuia. Primarul a emis o dispoziție prin care și-a numit fiul în funcția de administrator al site-ului oficial al primăriei. Ulterior, urmare a notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat și sesizării ANI, primarul a anulat documentul emis în privința fiului său.

Autoritatea Națională de Integritate a emis Actul de constatare prin care a documentat încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese și a inițiat procesul contravențional.
Detalii
03
04 2019
687

Restanțe la depunerea declarațiilor de avere

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cheamă cele circa patru mii de persoane care mai au obligația să depună Declarația de avere și interese personale, dar nu au reușit să o depună până la 31 martie, să o facă și după expirarea termenului-limită.

ANI constată că este în interesul subiecților declarării să depună declarația, chiar și cu întârziere, întrucât depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale, pe când nedepunerea acesteia – cu amendă de două ori mai mare (de la 60 la 90 de unități convenționale).
Detalii
21
07 2017
820

Lecţii de integritate

Începând 20 iulie 2017, angajații Serviciului Fiscal de Stat sunt instruiți în domeniul integrității funcționarilor de stat.

Instruirile vor fi desfășurate de Direcția Securitate internă și anticorupție a instituției și vor viza conducătorii tuturor subdiviziunilor din cadrul SFS (șefi de direcții și secții, care, la rândul lor, vor instrui personalul din subordine).
Detalii
15
05 2017
712

Curtea de Conturi, în așteptarea întreprinderii măsurilor pentru excluderea neregulilor în domeniul traficului rutier

Raportul de audit intitulat „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”, realizat de Curtea de Conturi, a constatat că acest domeniu a prejudiciat bugetul de stat cu 23,2 mil. lei. Raportul a fost prezentat în cadrul unei ședințe publice, iar hotărârea Curții de Conturi cu privire la aprobarea acestuia a fost publicată în Monitorul Oficial, nr. 149-154 din 12 mai curent.
Detalii