03
11 2021
349

Monitorizarea persoanelor fizice cu risc de ne(sub)declarare a veniturilor obținute din diverse surse

Asigurarea administrării fiscale prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal sunt sarcinile de bază ale Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, autoritatea fiscală asigură monitorizarea permanentă a gradului de conformare a contribuabililor-persoane fizice la respectarea prevederilor legislației în vigoare și declararea deplină a obligațiilor fiscale.
 
În acest sens, este examinată informația disponibilă din surse terțe cu referire la veniturile/cheltuielile înregistrate de persoane fizice și identifică persoanele cu risc de ne(sub)declarare a veniturilor în proporții semnificative. Față de persoane fizice se aplică măsuri de conformare voluntară/forțată. În cadrul măsurilor de conformare voluntară, persoana fizică este informată despre datele disponibile SFS, divergențele constatate, cu recomandarea de a declara integral veniturile obținute.


Detalii

27
09 2021
189

Conformarea vamală. Ședința Clubului Antreprenorilor Onești

Cea de-a IV-a sesiune de instruire a Clubului Antreprenorilor Onești dedicată membrilor va avea loc astăzi, 27 septembrie, ora 15:00. În cadrul acesteia va fi discutat subiectul conformării vamale.

 

În calitate de vorbitori îi vom avea pe Tatiana Morari, șef AEO și proceduri simplificate, Serviciul Vamal și Vasile Boldesco, reprezentant al companiei ORBICO – membru AmCham desemnat cu titlul de „Contribuabil Onest” (invitat special).

Evenimentul se va desfășura în format online. 


Detalii

13
09 2021
278

Clubul antreprenorilor onești. Conformarea fiscală

Directorul adjunct al Serviciului Fiscal de Stat, Nicoleta Nemerenco, a participat la data de 9 septembrie 2021  în cadrul evenimentului online „Clubul antreprenorilor onești”, activitate care este parte a campaniei naționale de educare financiară „Bugetul public este bugetul tău”. În cadrul sesiunii au fost abordate subiecte ce țin de aspectele generale cu privire la Programul de conformare al contribuabililor, dar și tipurile de riscuri și modul de stabilire a acestora.
 
Potrivit Nicoletei Nemerenco, conformarea este disponibilitatea contribuabilului care are anumite obligații conform legislației fiscale de a exercita aceste obligații în cuantum deplin și în termenul stabilit de către legislație.


Detalii

03
08 2021
412

Contribuabilii monitorizați de către SFS majorează salariile

În lunile ianuarie-iunie 2021 mărimea salariului mediu lunar la contribuabilii monitorizați de către Serviciul Fiscal de Stat prin prisma Programului de conformare a înregistrat o creștere cu 12% și a constituit 2834 lei față de 2537 lei la situația din 31 decembrie 2020. Conform rezultatelor monitorizării contribuabililor din sectoarele cu risc sporit de neconformare fiscală făcute publice de SFS, în semestrul I al anului curent salariu mediu în agricultură a crescut în comparație cu datele de la finele anului trecut cu 146 lei sau cu 7% și a constituit 2371 lei, în comerțul cu amănuntul și cu ridicata – cu 326 lei sau cu 12 la sută, constituind  2967, în comerțul electronic – cu 247 lei (spor cu 7%), atingând 3753 lei, în industria extractivă – cu 112 lei sau cu 5%, până la 2153 lei.


Detalii

06
07 2021
460

Conformarea contribuabililor. Salariul mediu în domeniile monitorizate

Salariul mediu lunar la situația din 31 martie 2021 a sporit cu 23% în domeniile selectate de Serviciul Fiscal de Stat în anul curent pentru includerea în Programul de conformare a contribuabililor. Astfel, comparativ cu salariul mediu declarat la situația 31 decembrie 2020, acesta a sporit de la 2646 lei până la 3243 lei, constată autoritatea fiscală în raportul trimestrial privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului indicat.
 
Astfel, de la 2178 lei la 3312 lei lunar sau cu 52% a crescut salariul declarat de contribuabilii ce prestează servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate, cu 22% – în comerțul cu ridicata a mărfurilor (3818 lei), cu 21% - în agricultură (2656 lei).
Detalii
01
07 2021
274

La mulți ani, Serviciul Fiscal de Stat!

Cu 31 de ani în urmă, în Republica Moldova au fost puse bazele administrației fiscale naționale, care are un rol incontestabil în menţinerea echilibrului social şi economic al ţării. Pe parcursul acestor ani, Serviciului Fiscal de Stat și-a realizat cu succes misiunea – de a asigura administrarea fiscală, prin crearea condiţiilor contribuabililor pentru conformare la respectarea legislaţiei și aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.


Detalii

30
06 2021
377

Eficiența monitorizării sectoarelor cu risc de neconformare

Serviciul Fiscal de Stat a expediat contribuabililor 1856 scrisori de conformare, a efectuat 1618 vizite fiscale și a desfășurat şedinţe de conformare cu participarea a 1374 persoane cu funcţii de răspundere ale contribuabililor doar în primele trei luni ale anului curent, se constată în raportul autorității fiscale privind rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor pentru trimestrul I al anului 2021.
 
Documentul a fost publicat recent și prezintă informația ce ține de contribuabilii monitorizați prin prisma riscurilor de neconformare fiscală. Potrivit Raportului, în lunile ianuarie-martie 2021 obligațiile fiscale calculate în BPN de către aceștia a sporit cu 43,65 mil. lei comparativ cu perioada similară a anului precedent, majorarea constituind 15% față de trimestrul I al anului 2020. Suma totală
Detalii
24
05 2021
396

Legea prevenției: planul de remediere

Organele de control au obligația de a acorda suport consultativ persoanelor fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător, în vederea aplicării corecte și unitare a prevederilor legislației, stabilește Legea nr. 59 din 22 aprilie 2021 ce prevede modificarea unor acte normative, numită și legea prevenției. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial din 21 mai curent și are ca scop protejarea micului business de anumite impedimente în desfășurarea activității.
 
Astfel, Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător a fost completată cu un articol ce va reglementa prevenirea încălcării legislației și consultarea persoanei supuse controlului.
Detalii
03
03 2021
374

Rezultatele tratamentelor de conformare voluntară

Serviciul Fiscal de Stat a aplicat, în perioada anului 2020, tratamente de conformare voluntară față de un eșantion selectat de persoane fizice, posibili subiecți ai aplicării metodelor și surselor indirecte de estimare a veniturilor, care au înregistrat o diferență semnificativă dintre veniturile declarate și ieșiri/intrări de fonduri.
 
Ca rezultat al măsurilor de conformare aplicate față de persoanele fizice selectate, 14 dintre acestea au prezentat declarațiile privind impozitul pe venit, declarând venituri obținute în sumă de 3,8 mil. lei și impozit pe venit în sumă de 520,9 mii lei.

Detalii
12
02 2021
283

Verificări inopinate la comercianții de flori

Serviciul Fiscal de Stat va demara, la data de 14 februarie 2021, acțiuni de verificare a contribuabililor care comercializează flori în piețele autorizate și unitățile de comerț.
 
Acțiunile respective sunt desfășurate în scopul monitorizării modului de respectare a legislației în vigoare de către contribuabilii sus-menționați.
 
Autoritatea fiscală națională recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze prevederilor legale, iar cumpărătorilor – să solicite bonul de casă la procurarea florilor, astfel contribuind la majorarea nivelului de conformare.
 
Implicarea fiecăruia va aduce rezultate!

Detalii