04
05 2022
1502

Controlul fiscal în luna mai 2022

Autoritatea fiscală a planificat pentru luna mai curent efectuarea controalelor fiscale la 20 agenți economici. Aceștia, în funcție de scorul riscurilor acumulate (în listă sunt incluse entitățile cu punctajul de la 13 la 90 puncte), vor fi supuși controalelor prin metoda verificării totale, parțiale sau tematice (capitolul TVA). Ordinul nr.185 din 4 mai 2022, prin care a fost aprobată lista respectivă este publicat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

 

Amintim, SFS planifică controlul fiscal la întreprinderile selectate în baza analizei riscurilor întrunite de către entități, cu determinarea metodei de verificare ce urmează a fi abordată în fiecare caz.


Detalii

22
12 2021
11837

SFS a publicat lista agenților economici ce vor fi supuși controalelor în anul 2022

Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina-web a instituției Strategia de control fiscal și lista agenților economici ce urmează a fi supuși controalelor fiscale pentru anul 2022.

În anul 2022, acțiunile de control vor fi îndreptate spre contribuabilii cu risc major de admitere a încălcărilor fiscale, încurajarea conformării voluntare prin mediatizarea celor mai relevante cazuri de încălcare fiscală.


Detalii

21
12 2021
612

Contribuabilii care practică activitate de întreprinzător urmează să comunice SFS despre deschiderea contului bancar în străinătate

Deschiderea piețelor externe de desfacere constituie pentru contribuabilii rezidenți o oportunitate de diversificare a activității, de majorare a rentabilității, cât și de formare a unui registru de clientelă internațională, cu mari oportunități de dezvoltare. Pentru realizarea obiectivelor și proiectelor respective, contribuabilii adesea optează pentru deschiderea conturilor bancare în străinătate, fapt care facilitează organizarea și dezvoltarea activității de întreprinzător.


Detalii

10
12 2021
1260

SFS a aprobat Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2022

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat Programul de conformare a contribuabililor pentru anul 2022, ce prevede politici de asistență şi suport pentru contribuabilii care execută la timp şi în volum deplin obligațiile fiscale, precum şi politici de identificare şi descurajare a contribuabililor care se eschivează conștient de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăți obligatorii. De asemenea, Programul stabilește procedura de monitorizare a contribuabililor cu aplicarea tratamentelor de conformare.


Detalii

02
11 2021
507

Efectul monitorizării prin prisma Programului de conformare

În baza analizei riscurilor de neconformare fiscală, comerțul cu amănuntul, cu ridicata, dar și cel electronic; serviciile de înfrumusețare/îngrijire și sănătate; serviciile imobiliare; industria extractivă; fabricarea mobilei; activitatea de transport, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și agricultura rămân genurile de activitate monitorizate de autoritatea fiscală în scopul majorării nivelului de conformare a contribuabililor la declararea şi plata obligațiilor fiscale.
 
Rezultatele monitorizării contribuabililor prin prisma Programului de conformare a contribuabililor pentru trimestrul III al anului 2021 este publicat de Serviciul Fiscal de Stat.


Detalii

01
10 2021
561

Încă două entități vor fi obligate să utilizeze e-Factura

Lista agenților economici ce sunt obligați să utilizeze e-factura, în care la momentul de față sunt incluse 50 de entități, din 11 octombrie 2021 va fi suplinită cu încă doi agenți economici.
 
Astăzi, 1 octombrie, Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO Ordinul nr.490 din 24 septembrie 2021 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.124 din 15.03.2019 prin completarea listei agenților economici obligați a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), fiind vorba despre „Agrofarm-grup” SRL (cod fiscal 1011600039836) și „Alexmax Nord” SRL (cod fiscal 1009602006370).


Detalii

08
09 2021
392

Clubul Antreprenorilor Onești: Sesiunea 3 - conformarea fiscală

Ministerul Finanțelor continuă eforturile de educare financiară a tinerilor antreprenori și organizează joi, 09 septembrie curent, ora 16:00, sesiunea de instruire pe subiectul conformării fiscale, dedicată membrilor Clubului antreprenorilor onești.

 

Sesiunea se va focusa pe aspectele generale privind Programul de conformare a contribuabililor, tipurile de riscuri și modul de stabilire a acestora și împărtășirea experienței de contribuabil onest.

 

În calitate de vorbitori vor fi: dna Nicoleta Nemerenco, Director adjunct al Serviciului Fiscal de Stat și dl. Artur Vîrtosu, director financiar al companiei Efes Vitanta Moldova Brewery – membru AmCham desemnat cu titlul de ”Contribuabil Onest” (invitat special).


Detalii

22
02 2021
594

SFS: asigurarea exercitării controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale

Sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat constă în asigurarea administrării fiscale, prin crearea de condiții contribuabililor pentru conformare la respectarea legislației, aplicarea uniformă a politicii şi reglementărilor în domeniul fiscal.

În scopul realizării sarcinii de bază, eficientizării utilizării resurselor disponibile, în temeiul analizei riscurilor de neconformare fiscală identificate în activitatea contribuabililor, din informațiile disponibile cât și sesizările parvenite din surse terțe, Serviciul Fiscal de Stat asigură exercitarea controlului asupra modului și corectitudinii respectării legislației fiscale, asupra calculării corecte, vărsării depline și la timp la buget a sumelor obligațiilor fiscale.


Detalii
14
01 2021
1221

Programul de conformare pentru anul 2021: domeniile prioritare

Serviciul Fiscal de Stat a identificat domeniile prioritare pentru monitorizare pe parcursul anului 2021. Potrivit Programului de conformare al contribuabililor pentru anul curent, autoritatea fiscală va acorda o atenție sporită următoarelor domenii din economia națională evaluate cu un nivel ridicat de neconformare fiscală:
  • Comerțul cu amănuntul și cu ridicata
  • Servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate
  • Comerțul electronic
  • Servicii imobiliare
  • Industria extractivă

  • Detalii
16
12 2020
1186

Accesul SFS la conturile financiare deținute în străinătate de rezidenții Republicii Moldova

Comisia parlamentară de politică externă și integrare europeană a aprobat avizul consultativ privind aprobarea semnării Acordului Multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

 

Documentul are drept scop îmbunătățirea conformării fiscale internaționale prin acordarea asistenței reciproce în domeniul fiscal între statele semnatare și prevede clauze menite să stabilească modalitățile de schimb pentru asigurarea unui flux adecvat de informații. Schimbul va cuprinde datele pentru identificarea persoanei
Detalii