04
11 2020
295

SFS anunță acțiuni de conformare la spălătoriile auto

Serviciul Fiscal de Stat desfășoară̆ cu regularitate acțiuni de specialitate pentru conformarea contribuabililor din toate domeniile economiei naționale,       obiectivul strategic al autorității fiscale fiind promovarea unui nivel sporit de conformare voluntară. În acest context sunt utilizate o serie de măsuri, acțiuni și procedee orientate spre o deservire și tratare corectă a contribuabililor, în funcție de „comportamentul fiscal” de care dau dovadă.
 
În perioada 1 august - 30 septembrie 2020, SFS a întreprins acțiuni de conformare asupra 194 agenți economici ce desfășoară activitate în domeniul prestării serviciilor de spălătorii auto cu grad sporit de neconformare fiscală.

Detalii
23
09 2020
2764

Vizita fiscală, altfel

Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (în continuare – Indicații) au fost modificate. Ordinul nr.479 al Serviciului Fiscal de Stat din 22 septembrie 2020 este publicat în MO și a intrat în vigoare.
 
De rând cu multiplele intervenții redacționale în Ordinul nr.388/2019  prin care au fost aprobate Indicațiile, documentul a fost completat cu prevederi noi. Astfel, la efectuarea vizitei funcționarul fiscal, pentru constatarea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului sau a altor informații relevante efectuării vizitei fiscale, poate solicita în cadrul vizitei fiscale documente și date privind activitatea contribuabilului, precum și explicații.

Detalii
01
11 2019
1454

SFS: acțiunile ordinare de verificare a obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice

Începând cu luna octombrie 2019, Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni ordinare de verificare a persoanelor fizice sub aspectul corectitudinii onorării obligației de declarare și achitare a impozitului pe venit pentru perioadele fiscale ale anilor 2015 – 2018.

Criteriile ce au stat la baza identificării persoanelor fizice față de care au fost inițiate acțiuni de verificare sunt următoarele:
Detalii
22
01 2019
1064

Conformarea voluntară 2019: gradarea riscurilor

Potrivit Programului de conformare voluntară pentru anul 2019, Serviciul Fiscal de Stat operează cu șapte categorii de riscuri, care au fost înregistrate în Registrul riscurilor de neconformare fiscală.

Acestea se clasifică în:
riscuri generale
• riscuri specifice
• riscuri aferente TVA
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni
• riscurile de conformare fiscală aferente agenților economici contribuabili mari
• riscuri aferente persoanelor fizice cetăţeni cu venituri mari
• riscuri aferente agenților economici beneficiari ai restituirii TVA.

Detalii
17
01 2019
550

Serviciul Fiscal de Stat: acțiunile de conformare continuă

Activitatea Serviciului Fiscal de Stat pentru aducerea în cadrul legal a persoanelor fizice și juridice din sfera imobiliară a fost una de succes pentru perioada anului 2018. Timp de un an, SFS a înregistrat 10 562 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile. În domeniul menționat autoritatea fiscală națională a realizat un complex de acțiuni de specialitate pentru a asigura un nivel înalt de conformare al cetățenilor care oferă în chirie bunuri imobile.

Pe parcursul anului 2018, SFS a identificat 4 721 persoane fizice care transmit în chirie bunuri imobile și au fost demarate acțiuni de conformare față de ele.
Detalii
30
05 2018
1071

Strategia de conformare a contribuabililor

O administrare fiscală eficientă înseamnă un nivel înalt de conformare voluntară a contribuabililor la declararea și achitarea tuturor obligațiilor față de bugetul public național.

Evaluarea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor, precum și monitorizarea permanentă a acestuia constituie una din atribuțiile și obiectivele principale ale Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
27
07 2017
1920

Conformarea contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală

Serviciul Fiscal de Stat asigură examinarea permanentă și identificarea segmentelor din economia națională cu risc sporit de neconformare fiscală. În scopul executării principalelor atribuții și obiective sunt aplicate măsurile de conformare voluntară.

Conform Ordinului SFS a fost aprobată lista contribuabililor cu riscuri de neconformare fiscală, în număr de 5828 contribuabili, care începând cu 01.04.2017 sunt monitorizați de către SFS prin prisma Programului de conformare voluntară.
Detalii
05
07 2017
1300

Serviciul Fiscal de Stat verifică conformarea contribuabililor din piețele țării

Serviciul Fiscal de Stat a inițiat o operațiune de amploare pentru verificarea persoanelor fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător în piețe.

Acțiunile au drept scop conformarea contribuabililor la legislația fiscală. Verificările vin drept continuare campaniiilor de informare ,,Activează legal – activează în siguranță” desfășurate în piețele de pe întreg teritoriul țării în primăvara-vara anului curent.
Detalii
05
10 2016
4320

Activitatea funcționarului fiscal de sector – măsură inedită şi eficientă de conformare fiscală voluntară

În vederea eficientizării procesului de administrare fiscală cu stabilirea priorităților de chemare a contribuabililor la conformarea voluntară spre onorarea obligațiilor fiscale, prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 76 din 29.01.2016 a fost aprobat Îndrumarul metodologic privind organizarea activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală.
Detalii